AVO metar Unisound TS-60R


Danas je nabavljen univerzalni mjerni instrument za mjerenje napona, struje i otpora TS-60R, japanskog proizvođača Unisound. S obzirom na upotrijebljenu tehnologiju i materijale instrument možemo datirati u 1970-te ili ranije godine.

 

 

 

Unisound TS-60R omogućuje slijedeća mjerenja:

  • mjerenje istosmjernog napona do 1000 V u tri mjerna opsega (15, 150, 1000 V)
  • mjerenje izmjeničnog napona do 1000 V u tri mjerna opsega (15, 150, 1000 V)
  • mjerenje istosmjerne i izmjenične struje do 150 mA u dva mjerna opsega (1 mA i 150 mA)
  • mjerenje električnog otpora do 100 kΩ (precizno do 20 kΩ)

Vidimo da su naponski mjerni opsezi više prilagođeni za mrežne sisteme 110 V jer se naponi u tom rangu mogu precizno očitati na skali 0-150 V. Napon od 220 V mora se očitati na mjernom opsegu i skali 0-1000 V koja, iako je linearna, omogućuje očitanje praktično s razlučivosti ne boljom od 25 V koliko iznosi jedna podjela skale. No, bez obzira na to instrument je sasvim upotrjebljiv za provjeru standardnih naponskih izvora sa raznih baterija, akumulatora, mrežnih transformatora, ispravljača, adaptera i slično. Strujni mjerni opsezi vrlo su niski i broj mrežnih pa čak i baterijskih uređaja na kojima možemo mjeriti potrošnju struje vrlo je ograničen. Opseg za mjerenje otpora kod ovakvih instrumenta uglavnom je namijenjen za brzu provjeru kratkog spoja, prekida, lošeg kontakta ili unutrašnjeg otpora na električnim uređajima i instalacijama.

 

 

 

Za razliku od Iskrinog Minimera 1 multimetar Unisound TS-60R je opremljen nešto boljim mjernim sistemom sa zakretnim svitkom. Instrument ima sistem za namještanje mehaničke nule, a i sama kazaljka je nešto preciznija i veća što omogućuje i širi raspon skale. Vidi se da je i sama mehanička konstrukcija ovog mjernog sistema bolja od onog ugrađenog u Minimer 1. Uočava se svojevrsni “magnetski shunt”, odnosno metalni listić kojem se može podesiti položaj oko statora mjernog sistema sa permanentnim magnetom. Na taj način se može utjecati na raspored gustoće silnica magnetskog polja koje presijecaju zakretni svitak, tako da se dobije ispravan i linearan otklon istog u čitavom otklonskom rasponu. Nešto slično opisali smo u objavi Ommetar Siemens & Halske Austria.

 

 

Mjerni otpornici za izmjenične i istosmjerne napone su zajednički (ukupno tri otpornika na gornjoj strani pločice). Problem kod zajedničkih otpornika je taj što će pokazivanje efektivne vrijednosti izmjeničnog napona biti manje od ekvivalentne vrijednosti istosmjernog napona, jer se izmjenični napon mora ispraviti (u našem slučaju poluvalno) što onda smanjuje njegovu efektivnu vrijednost, a osim toga određeni gubici nastaju i na samoj ispravljačkoj diodi. Ovo je riješeno tako da se u istosmjernu granu doda još jedan otpornik čija će vrijednost kompenzirati pad izmjeničnog napona zbog poluvalnog ispravljanja. Da se čitav sklop multimetra pojednostavni kao dodatni otpornik za istosmjerne napone koristi se serijski spoj otpornika i krajnji kontakti trimer potenciometra koji se inače koriste u krugu mjerenja otpora, a kod mjerenja napona ne bi imali nikakvu ulogu (vidi objavu AVO metar SUNWA YX-1000A).

Jedan otpornik u kombinaciji sa potenciometrom, kao što smo rekli regulira struju iz baterije (AA 1,5 V) za krug mjerenja otpora, a čini se da je netko odlemio još jedan otpornik za strujni opseg 150 mA koji bi se trebao nalaziti na točkama označenima brojevima 13 i 14.

Ovime je za čitav multimetar bilo dovoljno ugraditi svega četiri mjerna otpornika i potenciometar za kalibraciju nule kod mjerenja otpora. Zanimljivo je da instrument nema niti jedan drugi kalibracijski element.

 

 

Posebno pak je zanimljiv ispravljački element koji ispravlja struju za mjerni sistem kod izmjeničnih mjerenja. Riječ je vjerojatno o suhom metalnom ispravljaču baziranom na bakar-oksidu, odnosno spoju takva dva ispravljačka elementa čime se dobiva dvostruka dioda. O ovim tipovima ispravljača pisali smo u objavi Multimetar Normameter GW Ohm, a susreli smo ga i kod Multimetra Neuberger UNIVA. Ovakve tipove ispravljača uglavnom susrećemo kod mjernih instrumenata iz razdoblja 1930-tih do 1950-tih godina, a kasnije su se već sve više počele koristiti prvo germanijske, a zatim silicijske poluvodičke diode. Ovo je najmanji suhi ispravljač koji smo do sada susreli u starim elektroničkim uređajima, ukupne dimenzije mu ne prelaze 10×5 mm te praktično nije ništa veći od dvije poluvodičke diode kojima bi mogao biti zamijenjen.

 

 

Kućište multimetra Unisound TS-60R napravljeno je od neke vrste plastike koja bi se mogla svrstati između bakelita i moderne plastike. Prozor skale od pravog stakla, dizajn mjernog sistema, žičanog potenciometra i mjernih otpornika, a posebice upotrijebljeni ispravljački element ukazuju da bi instrument mogao datirati oko 1950. godine, no kućište i tiskana pločica su čini se napravljeni nešto modernijom tehnologijom.

Za japansku tvrtku Unisound teško je izdvojiti neke relevantne poveznice, a pogotovo za ovaj instrument TS-60R ne možemo naći apsolutno nikakve podatke. Pod markom Unisound mogu se naći multimetri ali i različiti komercijalni audio uređaji iz druge polovice prošlog stoljeća, no čini se da je ta robna marka u nekom obliku sačuvana sve do danas kao proizvođač i/ili distributer razne audio opreme. Kako god bilo, Unisound TS-60R je nas je iznenadio mješavinom stare i nove tehnologije, no opet, sve to može biti relativno jer je Japan što se tiče proizvodnje elektronike često bio i desetljećima ispred nekih drugih zemalja 🙂

 


 

Iskra Minimer 1 (Slovenija), Unisound TS-60R (Japan), Sunwa YX-1000A (Kina), Pantec Carlo Gavazzi PAN 603 (Italija), WG-WZ MF-100A (Kina).

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.