Radio-kasetofon JVC RC-828L


Danas je nabavljen prijenosni stereo radio prijemnik sa ugrađenim kasetnim audio snimačem i reproduktorom oznake RC-828L, proizvod japanske tvrtke JVC (Japan Victor Company) iz 1977. godine.

 

 

Japanska tvrtka JVC (Japan Victor Company) osnovana je 1927. godine pod nazivom “Victor Talking Machine Company of Japan” kao podružnica istoimene američke vodeće fonografske i diskografske kompanije. U 1930-tim godinama JVC je proizvodio fonografe i pripadajuće zvučne zapise, a zatim i prve radio i TV prijemnike. Tijekom 2. svjetskog rata Japan i SAD postaju međusobno zaraćene strane te se JVC odvojio od matične američke tvrtke, no nastavio je koristiti marke “Victor” i “Master’s Voice” za svoje proizvode u Japanu. Zbog ovih preplitanja zaštitnih imena i znakova nastala je zbrka  između američke RCA (Radio Corporation of America) koja je kupila kompaniju Victor Talking Machine, HMV grupe  (His Master’s Voice) i Victora što je marka pod kojom je JVC opće poznat u Japanu, te je ovo riješeno složenim pravnim odredbama koje određuju gdje tko smije koristit koji zaštitni znak. 1953. godine JVC potpada pod većinsko vlasništvo Panasonica. JVC je imao puno uspješnih patenata: Videosfera iz 1970. godine (prijenosni CRT TV sa alarm-satom u obliku kacige), 4-kanalni zvučni zapis na gramofonskim pločama iz 1971. godine, prvi prijenosni baterijski radio prijemnik sa TV-om iz 1975. godine kojem je godinu dana kasnije dodan i kasetofon, prvi VHS video-rekorder iz 1976. godine koji je nadjačao Sony Betamax sistem. Također JVC je razvio veći broj uspješnih patenata vezano uz nosače i reproduktore zvuka (direktni pogon za kasetofone, VHD disk sistem, prijenosni audio uređaji i sl.). 1986. godine JVC je predstavio svoj PC sa Z80A procesorom. 2008. godine Panasonic kao većinski vlasnik spojio je JVC sa tvrtkom Kenwood  u današnji JVC Kenwood Holdings.

 

 

Naš primjerak radio-kasetofona JVC RC-828L je u prilično lošem, zapuštenom, prljavom i djelomice oštećenom stanju i teško da mu se više može vratiti prijašnji sjaj. Samo kućište, osim što je prekriveno tvrdokornom prljavštinom, i nije u tako lošem stanju. Potrgan je mali dio kućišta na bočnoj strani gdje se nalaze priključnice za napajanje te nedostaju obje izvlačive FM antene kao i gumbi (ručice) svih sklopki na gornjoj ploči. Međutim, veći je problem što sklopke i potenciometri loše rade te zapinju i blokiraju u nekim položajima. Također, gumb za biranje postaja nije u funkciji. Bez obzira na sve ovo JVC RC-828L je vrijedan proučavanja jer sadrži dvije specifične tehnologije za postizanje prostornosti zvuka koje je JVC nazvao Binaural i Biphonic sistemi.

 


 

 

Na pločici lijevo su elementi kasetofonskih i audio pretpojačala i pojačala, a na pločici desno su elementi AM/FM prijemnika.

 


 

AM/FM prijemnik

 

 

Radio-kasetofon JVC RC-828L ima ugrađen AM/FM prijemnik sa šest frekvencijskih opsega:

  • LW (dugi val): 150 – 350 kHz
  • MW (srednji val): 540 – 1600 kHz
  • SW1 (kratki val): 2,3 – 6 MHz
  • SW2 (kratki val): 5,95 – 6,2 MHz
  • SW3 (kratki val): 6 – 18 MHz
  • FM (ultrakratki val): 88 – 108 MHz (stereo)

 

 

Mehanizam birača postaja ne radi jer je potrgana špaga koja povezuje osovine gumba birača i promjenjivih kondenzatora prijemnika te kazaljku (marker) skale. 

 

 

FM tuner sadrži tri tranzistora (RF pojačalo, lokalni oscilator i mješač), zatim slijedi jedan tranzistorski stupanj selektivnog MF pojačanja, nakon toga dva keramička MF filtra 10,7 MHz te onda još četiri stupnja integriranog MF pojačanja i integrirani FM demodulator. Treba napomenuti kako se i na samom ulazu u RF pojačalo nalazi integrirani pojasni filtar za FM opseg VBP3M4E-001 (BFWE3 Soshin) tako da je ovo nedvojbeno vrlo osjetljiv i selektivan FM prijemnik. Rijetko koji komercijalni FM radio uređaj ima tri tranzistora u tuneru te čak pet stupnjeva selektivnog MF pojačanja sa dva keramička MF filtra.

Stereo dekoder sa AN362 je PLL tipa. Kako smo već opisali i objasnili kod radio-kasetofona Powersound 6200, metoda regeneracije pomoćnog nosioca stereo signala pomoću PLL-a (za razliku od drugih metoda) osigurava lakše i točnije postizanje jednakih faza regeneriranog pomoćnog nosioca sa pilot tonom što je preduvjet da se izbjegne međusobno preslušavanje i izobličenja izlaznih stereo signala. Sam dekoder unutar čipa AN362 je matričnog tipa jednako kao i kod čipa HA11227 ugrađenog u Powersound 6200.

 

 

 

AM tuner je također izveden neuobičajeno za ovakve radio-kasetofone. Tako se tuner za MW područje (srednji val) sastoji od dva tranzistora (lokalni oscilator i mješač), dok se tuneri za ostala AM područja baziraju svaki na svojem tranzistoru koji radi kao samooscilirajući mješač. Naglasak je kao što se vidi stavljen na srednji val koji je nakon FM-a slijedeći najčešće korišteni opseg sa najviše radiodifuznih postaja.

 

 

 


 

Binaural i Biphonic sistemi razdvajanja stereo kanala i Expanded Playback sistem proširenja zvučne slike

 

U posljednjim objavama o boombox prijenosnim stereo radio-kasetofonima već smo opisali da je najveći problem mala međusobna razdaljina stereo zvučnika u kućištu uređaja zbog čega se gubi efekt stereo razdvajanja kanala. Stoga su proizvođači razvili različite umjetne sisteme dobivanja osjećaja šire zvučne slike iz boombox uređaja, a svi oni se zapravo temelje na sličnom principu. Tako je tvrtka Sanyo svoj sistem nazvala Wide ili Widen, kod Panasonica (National) je to Ambience, kod Philipsa se sistem zove Stereo-Spatial itd. Tvrtka JVC je razvila slične sisteme naziva Binaural i Biphonic.

Polazište za sve te sisteme kreće od pretpostavke da čovjek udaljenost zvuka procjenjuje na osnovu njegove jačine, a smjer odakle dolazi zvuk procjenjuje na temelju vremenske razlike koja je potrebna da izvor zvuka stigne do svakog uha. Ako zvuk dolazi izravno sprijeda glave čovjeka, onda će isti na oba uha stići istovremeno. Ako pak zvuk dolazi negdje sa strane (bočno od glave) onda će do jednog uha stići prije nego do drugog uha. Smjer zvuka se dakle određuje na osnovu vremenskog zaostajanja prema jednom ili drugom uhu ili ako to prevedemo na elektroničke audio sisteme onda smjer zvuka određuje fazna razlika audio signala koja se prima na dva razmaknuta mikrofona.

Da bi se elektronički preslikala zvučna slika kako bi ju u stvarnosti čulo ljudsko uho, mikrofoni za snimanje moraju biti razmaknuti otprilike koliko su razmaknuta ljudska uha, a stereo zvučnici moraju biti postavljeni i usmjereni tako da svaki cilja na jedno uho slušatelja. Odmah je jasno da to u praksi može funkcionirati samo u idealnom slučaju. Soba u kojoj se sluša audio zapis mora biti akustički savršena tako da nema refleksija i međusobnih preslušavanja zvuka sa dva kanala. Jednako tako slušatelj mora biti nepomičan u točno određenoj točki prostorije. U praksi je gotovo nemoguće tako ozvučiti prostoriju (osim možda u profesionalnim gluhim komorama) te se takvim uvjetima može približiti eventualno samo pomoću dobrih slušalica. Korištenjem slušalica moguće je postići da se zvukovi lijevog stereo kanala čuju samo u lijevom uhu, a zvukovi desnog stereo kanala samo u desnom uhu. JVC je taj sistem razdvajanja i širenja zvučne slike za slušalice nazvao BINAURAL. Sličan sistem za zvučnike pak je dobio naziv BIPHONIC.

Zadaća Biphonic procesora kod reprodukcije zvučnicima je elektroničko poništavanje refleksije i preslušavanja suprotnog kanala, tako da se stvore uvjeti slični slušanjem preko slušalica. Osnovi krug takvog sistema je linija za kašnjenje, dakle isti sistem kao i kod svih drugih sličnih sistema drugih proizvođača. Cilj je iz svakog stereo kanala napraviti još jedan potpuno isti kanal ali koji će na zvučnik biti poslan sa određenim malim vremenskim kašnjenjem. Određenim miješanjem dva originalna stereo kanala sa dvije vremenski (fazno) pomaknute kopije tih kanala trebale bi se poništiti neželjene refleksije i preslušavanja kanala tijekom reprodukcije preko stereo zvučnika.

Naravno, čak i uz takav sistem jasno je da je nemoguće posve razdvojiti zvukove koji proizvode dva stereo zvučnika tako da lijevo uho čuje samo lijevi zvučnik, a desno uho samo desni zvučnik. To je vrlo teško postići čak i kad su zvučnici postavljeni u idealnoj prostoriji, a nikako kad su u kućištu boomboxa. Za boomboxe se radije koristi termin “proširene zvučne slike” ili kako to JVC naziva “Expanded Playback”. Ovdje se samo želi umjetno razmaknuti osjećaj odakle dolaze zvukovi sa stereo zvučnika, tako da se čini kako su oni na većem međusobnom razmaku nego fizički to mogu biti unutar kućišta boomboxa. Time se samo želi postići što je moguće veće razdvajanje stereo kanala sa lijevog i desnog zvučnika jer kad su oni međusobno jako blizu preslušavanje i refleksija zvuka gotovo posve priguši stereo efekt.

JVC je 1977. godine razvio specijalni integrirani krug oznake BIPHONIC VUC0001-001-A ugrađen u naš uređaj koji bi trebao za međusobno blizu postavljene stereo zvučnike osigurati proširenu zvučnu sliku i općenito razdvajanje stereo zvuka sa zvučnika slično onome kakvo se postiže kod slušalica.

 

 

Kao što vidimo, signal svakog stereo kanala komparira se sa signalom suprotnog kanala koji se prije toga procesuira preko ekvilajzera i linije za kašnjenje. To je praktički isti sistem kao onaj koji smo vidjeli kod  Radio-kasetofona Sanyo M9980LU (sistem Wide) osim što se tamo kašnjenje postiže jednostavnom vraćanjem dijela signala sa izlaza izlaznog pojačala ponovno na ulaz pojačala. JVC navodi da je Biphonic sistem na modelu RC-828L podešen tako da se efekt najbolje osjeti na udaljenosti 60-80 cm od zvučnika.

 

 

 

Nažalost, Biphonic sistem se u praksi nije pokazao baš najbolje i općenito je ocijenjen lošije od Sanyo Wide sistema ili Panasonic Ambience sistema. Stoga je Biphonic ugrađen u samo četiri modela JVC boomboxa (RC-828, RC-828L, RC-838 i BN-5), a kasniji modeli više ne koriste integrirani krug VUC0001-001-A. Umjesto toga ugrađen je samo jedan tranzistor za okretanje faze tako da poništi preslušavanje suprotnih kanala, dok sistemi za proširenje zvučne slike najčešće nisu više bili ni ugrađivani u kasnije modele.

 

 

 

Gornje slike prikazuju pločicu sa kontrolama na kojoj su također zalemljeni Biphonic čipovi VUC0001-001-A. S obzirom da naš uređaj nije u funkciji ne možemo praktično isprobati efikasnost tih sistema. Prema sklopkama na prednjoj ploči vidimo da se JVC potrudio maksimalno iskoristiti mogućnosti čipa VUC0001-001-A za dobivanje BINAURAL efekta za slušalice i BIPHONIC efekta za zvučnike, no jednako tako i uobičajenih efekata proširenja zvučne slike EXPAND (Expanded Playback).

Osim toga na sklopkama vidimo i kontrolu SLEEP, a to je automatsko isključenje radio prijemnika nakon vremena koje potrebno da se odvrti umetnuta kaseta. Sličnu funkciju vidjeli smo i kod radio-kasetofona Sanyo M9980LU gdje je ista nazvana TIMER. Za ovo je potrebno staviti kasetu pogodnih standardnih vremena reprodukcije ili se kaseta djelomično premota unaprijed ako se želi kraće vrijeme. Prijemnik će se ovdje uključiti tek kad se pritisne tipka PLAY. Audio ton se neće paralelno reproducirati sa kasete već ona služi isključivo za mjerenje vremena. Kad se kaseta odvrti do kraja, auto-stop funkcija kasetofona kompletno isključuje uređaj.

 

 

Kad smo već kod pločice sa kontrolama pogledajmo i ostale kontrole.

 

 

Ovo su kontrole koje se koriste za snimanje i reprodukcoju sa kasetofona. Nivo signala za snimanje moguće je kontrolirati automatski pomoću ugrađenog ALC pojačala (REC – AUTO) ili ručno (REC – MANUAL) pomoću potenciometara REC LEVEL za lijevi i desni kanal odvojeno.

Izbor između dvije vrste najčešće upotrjebljavanih kaseta opisujemo kod svake objave. NORMAL se odnosi na standardne željezo-oksidne trake (Type-I ili Fe2O3), a CrO2 se odnosi na nešto kvalitetnije tzv. “high-bias” krom-dioksid trake (Type-II) kojima se postiže manji šum i linearniji frekvencijski odziv na višim audio frekvencijama. Svakom tipu kasete odgovara određena amplituda VF/bias napona i određena frekvencijska korekcija audio spektra.

 

 

 

Na kraju su potenciometri za standardne pasivne tonske kontrole (BASS, TREBLE) te odvojeni potenciometri za jačinu zvuka svakog kanala čime se onda ujedno namješta i balans stereo kanala.

 

 

 

Sa bočne strane uređaja su konektori za spajanje vanjskih audio uređaja i komponenti kakve također susrećemo kod svakog boomboxa. MIC su priključnice za vanjske mikrofone, REMOTE je priključnica za sklopku za vanjsku kontrolu uključivanja elektromotora kasetofona, na 5-polnoj DIN priključnici REC/PB su izvedeni audio ulazi i izlazi za povezivanje drugih audio uređaja. Priključnica za spajanje vanjskih zvučnika je izvedena tako da je spajanjem vanjskih zvučnika moguće isključiti interne zvučnike (EXT) ili pak isti ostaju uključeni zajedno sa vanjskim zvučnicima (INT + EXT).

Kod snimanja programa sa AM radija na kasetofon, može doći do interferencije između frekvencije bias oscilatora kasetofona i prijemne AM frekvencije. To će izazvati snažno i neugodno zavijanje (cviljenje) u zvučniku. Da se to spriječi, moguće je promijeniti frekvenciju bias oscilatora (tri različite frekvencije) pomoću sklopke BEAT CUT. Frekvencija bias oscilatora je inače 71 kHz.

 

Jedina priključnica za zadnje strane je ona za spajanje vanjske FM antene.

 

 


 

Audio pojačala

 

 

Elektronička shema i blok-shema pojačala jasno prikazuju kako su ista spojena za vrijeme reprodukcije i snimanja i kako je povezan Biphonic procesor. Kasetofonska (pret)pojačala su tranzistorska, a izlazno stereo audio pojačalo je sa integriranim krugovima AN315. Ovaj integrirani krug radi na naponu 9-18 V te može isporučiti maksimalno 5,5 W snage na 13 V napona i impedanciji zvučnika od 4 Ω. U našem slučaju napon je 12 V, a zvučnici 6 Ω pa se na njima može maksimalno razviti oko 4 W snage (2 x 4 W).

 

 

 


 

Kasetofon

 

Pinch roller sa Capstanom, kombinirana glava za reprodukciju/snimanje i glava za brisanje. Ovo je uobičajeni set magnetskih glava za standardne kasetofone.

 

Naš mehanizam kasetofona pretrpio je više mehaničkih oštećenja. Pogonske gumene remenice su se tijekom vremena rastopile u neku ljepljivu rastezljivu masu pa je sada prije zamjene istih sve vodilice potrebno očistiti od ljepljivih ostataka. Neki dijelovi mehanizma su korodirali, na slici u sredini vidimo oprugu koja je toliko korodirala da je pukla na tom mjestu. Iz nekog razloga na našem mehanizmu nedostaju osovine na koje naliježu koluti kasete. 

 

 

 

Kasetofon je montiran tako da se magnetske glave nalaze dolje. Ovo je vrlo nezgodno glede nakupljanja prašine i koliko god vratašca kasete dobro zatvaraju otvor kasete, prljavština će se svakako tijekom desetljeća nakupiti na magnetskim glavama i fino podešenim mehanizmima pored njih.

Iako je mehanizam kasetofona relativno robustan i većinom od metalnih dijelova, desetljeća nebrige, neodržavanja i nepažnje kod rukovanja ostavile su svoj danak. Ovaj naš mehanizam se eventualno može restaurirati samo pomoću dijelova nekog manje ili drugačije oštećenog mehanizma istog tipa. Naime, koliko god se skica mehanizma kasetofona iz priručnika uređaja čini detaljnom, ona nije dovoljna za rekonstrukciju potrganih i nedostajućih dijelova.

 


 

Napajanje

 

Kao i kod svakog drugog kombiniranog mrežnog i baterijskog uređaja, mrežno napajanje je vrlo jednostavno. To je mrežni transformator sa jednim sekundarnim namotajem, diodni mosni ispravljač i filtarski elektrolitski kondenzator. Većina krugova može raditi na širokom rasponu napona napajanja tako da nije potreban veliki broj regulatora i stabilizatora napona.

 


 

 

 

Slika prikazuje kako izgleda radio kasetofon JVC RC-828L ako ga želite rastaviti sa minimalnim brojem odlemljenih žica. Jedino pločicu radio prijemnika je moguće relativno lako odvojiti (povezana je sa dva konektora) no sve druge komponente su povezane desecima zalemljenih žica. Neke od tih žica su istina ostavljene dovoljno dugačke da se nekako može pristupiti npr. zamjeni pogonskih gumica mehanizma kasetofona ispod pločice, međutim servis i popravak pojačala zahtijeva potpuno odlemljivanje pločice, popravak sa testnim instrumentima (generator audio signala, osciloskop, monitorsko pojačalo), a zatim vraćanje pojačala u kućište i ponovno lemljenje žica. Vrlo teško je testirati i popravljati pločicu pojačala u normalnom radu jer jednostavno nema pristupa strani sa komponentama.

Za ovakve stare komercijalne radio uređaje nerijetko se može na internetu naći elektronička shema ili čak kakva osnovna servisna dokumentacija. Što je uređaj poznatijeg proizvođača te skupljeg ili raširenijeg modela to je lakše naći nekakvu dokumentaciju. Korisničke priručnike ili upute za korištenje uglavnom nećete naći za takve uređaje te morate sami otkriti (testiranjem ili preko elektroničke sheme) čemu služe neke specifične kontrole ili priključnice na kućištu uređaja.

Elektroničke sheme mogu biti više ili manje detaljne te se kod rastavljanja ili razlemljivanja komponenti uređaja ne možete potpuno osloniti na njih. Neke servisne sheme sadrže crteže kako se rastavljaju pojedine komponente i crteže poveznih žica kojima su iste međusobno spojene. Ipak, proizvođači tijekom proizvodnje nekog modela često rade razne manje električne ili mehaničke preinake pa se dostupna shema ne mora potpuno poklapati sa vašim uređajem. Najsigurnije je svaki korak rastavljanja precizno bilježiti i fotografirati kako bi se kasnije sve lakše vratilo na svoje mjesto. Tijekom rastavljanja lako pukne neki žičani spoj, a onda traženje lemnog mjesta gdje se ta žica originalno nalazila može oduzeti vrlo puno vremena. Stoga je dobro fotografirati i kompletno sklopovlje nakon svakog koraka rastavljanja iz više kutova.

Često se nabave ovakvi stari uređaji koje je već netko (više puta) pokušavao popravljati pa nedostaju ili su potrgani vijci, nosači i drugi montažni dijelovi, a često se naiđe i na žice potrgane sa svojih lemnih spojeva ili na neke loše lemne spojeve i druga električka ili mehanička oštećenja tijekom popravaka od nestručnih osoba ili sa neadekvatnim alatima. Kod našeg ovog uređaja smo praktično naišli na sve ove probleme, a čini se da je isti svoje posljednje funkcionalne godine proveo na nekim prašnjavim gradilištima i sličnim terenima gdje je trpio mehaničke trešnje te nakupio prljavštinu, masnoće, vlagu i koroziju kroz sve otvore na kućištu. Ipak, elektronika je ispravna, te se barem vrlo kvalitetni analogni radio prijemnik možda može sačuvati za neki projek ugradnje u kakvo zgodno custom kućište 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.