Prijenosno razglasno pojačalo 20+20 W F2T


Danas je nabavljen prijenosni razglas F2T snage 20+20 W, proizvod hrvatskog privatnog poduzeća “EL-HO” (Elektro-akustika). Poduzeće je osnovano 1998. godine za proizvodnju, montažu, nadogradnju i servisiranje mobilnih i fiksnih ozvučenja u sakralnim i javnim objektima. Razglas F2T vjerojatno se proizvodio u razdoblju oko 2005.-2015-te godine.

 

 

Pojačalo je smješteno u čvrsto kućište presvučeno umjetnom kožom dimenzija cca 20x22x47 cm. Sadrži dva refleksna horn-zvučnika i te upravljačku ploču sa priključnicama i kontrolama za bežični i žični mikrofon te zvučnik.

 

 


 

Jedan zvučnik je opremljen sklopkom tako da se po potrebi može uključiti ili isključiti (ako je dovoljan zvuk u jednom smjeru).

 

Demontažom plastičnih refleksnih “truba” zvučnika dobivamo pristup unutrašnjim komponentama. Lijevo na slici je elektronika prednje ploče, a desno vidimo tijela zvučnika (magneti sa zavojnicom i membranom) i baterije za napajanje na dnu kućišta.

 

Elektronika se sastoji od dva osnovna modula: pojačalo (slika lijevo) i prijemnik za bežični mikrofon (slika desno).

 

Na zvučnicima nema nikakvih natpisa. Istosmjerni otpor zavojnice je cca 5,5 oma. Moguće da su ovo zvučnici karakteristične impedancije 8 oma.  

 

Baterijski paket sadrži deset Ni-MH baterija 1,2 V / 3500 mAh spojenih u seriju što znači da se pojačalo napaja naponom od 12 V.

 

 

 

 

Razglasno pojačalo se sastoji od tranzistorskog pretpojačala za mikrofon i izlaznog pojačala sa sva integrirana kruga TDA 2006 u mosnom spoju.

Za mikrofonsko pretpojačalo se koristi spoj izravno vezanog dvostupanjskog kaskadnog pojačala sa zajedničkim emiterom i dvije povratne veze. Prva je klasična negativna povratna veza gdje se uzima dio izlaznog signala (pojačanja) sa kolektora drugog tranzistora i vraća ga se na emiter prvog tranzistora preko djelitelja napona sa otpornicima 47 kΩ i 10 Ω. Zbog izravne veze stupnjeva pojačanja nužna je i druga povratna veza kako se istosmjerne greške, odnosno promjene struje i napona na prvom tranzistoru ne bi prenosile i na drugi tranzistor s obzirom da spoj između njih nije odvojen kondenzatorom. Ukoliko primjerice napon baze prvog tranzistora iz bilo kojeg razloga počne rasti onda će mu kolektorski napon početi padati. S obzirom da je kolektor prvog tranzistora izravno vezan na bazu drugog tranzistora to će pad struje prvog tranzistora izravno utjecati i na pad struje kroz drugi tranzistor, pa će time pasti i napon na točki spoja otpornika 150 kΩ i 1 kΩ. Na otporniku od 150 kΩ koji ovdje zapravo osigurava prednapon za bazu prvog tranzistora će se dakle smanjiti napon, čime se kompenzirati prvotno povećanje napona na bazi i pojačanje vratiti u normalu. Frekvencijska karakteristika izlaznog signala dodatno je korigirana RC elementima na izlazu.

Mikrofonski signal sa pojačala, priključnica za vanjski audio signal i audio signal sa bežičnog mikrofona preko pasivne miksete vode se na ulaz izlaznog pojačala. Integrirani krug TDA 2006 sadrži pojačalo u AB-klasi snage 12 W na 4 Ω, odnosno 8 W na 4 Ω opterećenja uz napajanje od 12 V. Može se napajati simetričnim ili jednostrukim naponom (zajednička masa), a dva pojačala mogu raditi kao stereo pojačalo ili pojačalo u mosnom spoju. U našem slučaju pojačala rade u mosnom spoju i napajaju se jednostrukim naponom sa negativnim polom na zajedničkoj masi. Po tehnologiji izrade TDA 2006 je monolitno integrirano pojačalo što znači da se kod izrade takvih čipova sve komponente pojačala, aktivne i pasivne, formiraju istodobno kao jedna cjelina, a za što se obično koriste specijalni fotolitografski postupci. Prednosti monolitnih integriranih krugova u odnosu na diskretne izvedbe očituju se u velikoj gustoći elemenata po jedinici površine sa reduciranom duljinom poveznih vodova i brojem spojnih mjesta. To onda poboljšava i druga svojstva poput smanjenih statičkih rasipanja parametara komponenti, bolja toplinska veza između komponenti što omogućuje izvedbu boljih toplinskih negativnih povratnih veza, bolje karakteristike na visokim frekvencijama i slično.

 

 

U mosnom spoju zvučnik paralelno pokreću dva pojačala sa međusobno protufaznim izlazima. Tako pojačalo u mosnom spoju može praktično dati gotovo dvostruko veću izlaznu snagu na istom naponu napajanja, međutim troši se dvostruko više struje i naravno potrebno je ugraditi dvostruki broj komponenti. Ono što možemo odmah primijetiti na shemi to je da su zvučnici spojeni izravno na izlaze pojačala bez kondenzatora. Ovo je velika prednost mosnih pojačala koja u svojoj diferencijalnoj strukturi rade sa istosmjernim naponom upola manjim od napona napajanja tako da nije potreban izlazni kondenzator čak ni kada napon napajanja nije simetričan nego jednostruki (unipolaran).  To je zato jer dva pojačala paralelno rade u suprotnim polaritetima koristeći isto napajanje. Zbog spomenute diferencijalne strukture mosno pojačalo može poništiti komponente harmonijskog izobličenja parnog reda i tako poboljšati THD pojačala.

S obzirom da se u našem slučaju koristi jednostruko napajanje potrebno je stvoriti referencu između dvije polovice napona, odnosno dobiti srednji izvod napona kakav imamo kod simetričnih napajanja, kako bi dobili zajedničku nultu referencu za dva izlazna signala iz pojačala. To se postiže dovođenjem određenog prednapona na jedan od ulaza pojačala, u našem slučaju na pozitivne ulaze (pin 1). Referentna polovica napona dobiva se preko djelitelja napona sa otpornicima 100 kΩ / 100 kΩ. Ovo dijeljenje ne mora biti sto posto točno na sredini (mala tolerancija otpornika je moguća) bitno je samo da se stvori referenca u blizini središnjeg dijela napajanja tako da pojačalo radi linearno glede pozitivnih i negativnih poluperioda. Kondenzator od 47 µF koji tu središnju točku premošćuje na masu, kratko spaja bilo kakvu moguću pojavu izmjeničnog signala na toj liniji (audio šum) koji bi onda bio neželjeno doveden ulaze pojačala i pojačan.

Da bi dobili dva izlazna protufazna signala potrebno je ulazni napon dovesti na različite ulaze dva pojačala, odnosno jednom pojačalu na pozitivni, a drugom na negativni ulaz. Ovdje to ne možemo napraviti izravno pa se signal na drugo pojačalo preko otpornika 10 kΩ dovodi sa izlaza prvog pojačala.

Otpornici od 10 kΩ u negativnoj povratnoj vezi (sa pina 4 na pin 2) te pripadajući visoko-propusni RC filtri (47 µF / 680 Ω i 10 µF / 10 kΩ) određuju pojačanje pojačala. Kondenzatori sprječavaju pojačanje neželjenog istosmjernog napona (DC ofset) odnosno njegovo “pojačanje” ostaje 1. Istosmjerna komponenta nikako nije poželjna na izlazima pojačala niti kada nema signala, niti sadržana u audio signalu. Također, loše je kada su istosmjerne komponente na pojačalima različite i kada su jednake. Idealno je na oba pojačala bilo kakav DC pomak svesti na nulu. Pojačalo sa većim DC pomakom će uvijek pokušati usmjeriti struju u pojačalo sa manjim pomakom čime se povećava disipacija. Ako su DC pomaci jednaki to će uzrokovati stalnu neželjenu struju prisutnu na opterećenju. Mosna pojačala, pošto rade protufazno (diferencijalnoj) u međusobno poništavaju svoje DC pomake (u potpunosti ako su oni jednaki) što je svakako prednost kod ovih pojačala.

Zobel filtar (Boucherotova ćelija) koju čini RC kombinacija 1 Ω / 200 nF služi za poništavanje reaktivnog dijela impedancije zvučnika te time sprječava da pojačalo počne oscilirati na visokoj frekvenciji. Na visokoj frekvenciji pojačalo ovdje “vidi” samo čisto omsko opterećenje od 1 Ω. Diode 1N4007 su za zaštitu od pojave prenapona (iznad visine napona napajanja) kojeg može izazvati samoindukcija zavojnice zvučnika kod isključenja. Ove diode se vrlo rijetko ugrađuju kod praktičnih konstrukcija audio pojačala. U integrirani krug TDA 2006 je inače ugrađena zaštita od kratkog spoja na izlazu i temperaturna zaštita.

 


 

“img Stage Line” je brend njemačke tvrtke koja je 1965. godine osnovana pod imenom INTER-MERCADOR i bavila se uvozom potrošačke elektronike iz azije za evropska tržišta. Početkom 1970-ih godina tvrtka se usmjerava na proizvode iz audio tehnologije što uključuje  razglase, zvučnike, miksete, pojačala, muzičke instrumente i sličnu opremu. Za prodaju audio proizvoda tijekom 1980-tih godina registrirani su brendovi MONARCH i GOLDEN TECHNICA, a 1990. godine linije proizvoda po brendovima MONARCH Stage Line i MONACOR Stage Line spajaju se u novu robnu marku “img Stage Line”. Tijekom 2001. godine tvrtka imena INTER-MERCADOR GmbH & Co KG Import – Export mijenja naziv u MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co KG te pod tim nazivom posluje i danas. Tijekom 2006. godine MONACOR INTERNATIONAL postaje ekskluzivni distribucijski partner za bežičnu i mikrofonsku tehnologiju tvrtke JTS. Tijekom 2016. godine brend “img Stage Line” postaje IMG STAGELINE.

 

 

Prijemnik za bežični mikrofon je gotov modul tvrtke “img Stage Line” tip TXS-223M. To je FM prijemnik za frekvenciju 197,10 MHz. Bežični mikrofonski sistem ovog tipa prenosi audio frekvencije u rasponu 50 Hz – 15 kHz (FM devijacija ±40 kHz), a izobličenja (THD) su manja od 1%. Predajnik u mikrofonu je 10 mW snage što omogućuje siguran domet do 30 metara. Ostale standardne frekvencije na VHF opsegu za bežične mikrofone ovog tipa su 175, 180 i 195,25 MHz.

Prijemnik se bazira na specijaliziranom integriranom krugu TA31161 koji sadrži praktično čitav FM prijemnik uključujući mješač, MF pojačala i FM demodulator. Uočavamo prijemni kristal na 69,266 MHz, no s obzirom da je lokalni oscilator unutar TA31161 overtonski onda on oscilira na 3 x 69,266 MHz, odnosno na 207,798 MHz. Prijemna frekvencija je 197,10 MHz što daje međufrekvenciju od 10,7 MHz. Uočavamo i dva vanjska keramička MF filtra za 10,7 MHz. U čip je ugrađen i RSSI sklop (received signal strength indicator) kojim se vjerojatno kontrolira LED bar-graf na prednjoj ploči s oznakom LEVEL.

Podesivi LC elementi i tranzistori na donjoj desnoj četvrtini pločice su vjerojatno ulazni antenski uskopojasni filtri i selektivna RF pojačala.  Na gornjoj desnoj četvrtini pločice su još dva čipa, jedan sa oznakom LM393 (dvostruki naponski komparator) i drugi sa oznakom DS2013D u 14-pinskom kućištu kojeg nismo uspjeli identificirati. Vidimo i nekoliko tranzistora. Svakako da ovdje mora postojati krug za prigušenje šuma (SQUELCH), a sigurno i neka audio pojačala. Ipak, čip DS2013D vjerojatno ima neku specijalnu primjenu u bežičnim komunikacijama, moguće de-emphasis.

 

Na ovoj pločici osim prednjih kontrola i indikacija nalazi se samo LED VU-metar driver LB1403N za pogon bar-graf displeja sa 10 LED. Spomenuti integrirani krug ima kapacitet za 5 LED dioda tako da su ovdje po dvije vjerojatno vezane zajedno.  

 


 

Prijenosna pojačala sa zvučnikom danas su popularna kod mladih za organiziranje zabava na otvorenom prostoru. Današnja moderni uređaji tog tipa sad već imaju sva moguća audio sučelja za učitavanje i prijenos audio sadržaja te žično i bežično povezivanje sa različitim vanjskim audio komponentama te mrežnim i smart uređajima. Nerijetko su opremljeni i različitim zvučnim i svjetlosnim efektima. Također imaju ugrađene kvalitetne zvučnike i pojačala za reprodukciju glazbenih sadržaja.

Naše pak prijenosno pojačalo sasvim sigurno nije namijenjeno za kvalitetnu reprodukciju muzike jer refleksnim horn-zvučnicima nije moguće pokriti širok dinamički audio opseg, a posebno loše reproduciraju niske frekvencije (basove). To je zapravo svojevrsni samostojeći megafon za pojačanje govora na raznim skupovima, manifestacijama i sličnim događanjima. Zbog lijepog kompaktnog kućišta presvučenog umjetnom kožom možda bi se mogao prenamijeniti u kakav kvalitetniji audio svirač. Najveći problem je pri tome naći odgovarajuće zvučnike koji bi pristajali u postojeće otvore, no to bi se moglo riješiti nekom zvučničkom maskom (mrežicom).

S druge strane, izbor gotovih modula pojačala, raznih audio sučelja, punjivih baterija pa i bežičnih mikrofona koji rade na frekvenciji 197,10 MHz danas je prilično velik i cijene su na razini koja svaku samogradnju čine posve neisplativom. Međutim, kupovina takvih gotovih modula neće nas naučiti ništa o elektronici. Barem bi se trebalo potruditi koliko god je to moguće proučiti svaki takav elektronički sklop, vidjeti od kojih se komponenti sastoji, pronaći tvorničke podatke za iste, te naučiti ponešto o novim tehnologijama, principa rada, njihovim prednostima i nedostacima. Time se dalje otvaraju ideje za modifikacije, nadogradnje i druga poboljšanja gotovih sklopova ili bolju prilagodbu istih vlastitim potrebama.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.