CB primopredajnik Universum BSG 3285


Danas je nabavljen ručni CB AM primopredajnik Universum BSG 3285 iz 1979. godine, uvezen preko njemačke distributerske tvrtke Quelle International.

 

 

Kao proizvođač uređaja na poleđini je otisnuta njemačka tvrtka za distribuciju potrošačke elektronike Quelle International koja je isti označila svojom robnom markom Universum i oznakom tipa BSG 3285. Quelle međutim nije originalni proizvođač uređaja, no kao uvozna tvrtka preuzima obaveze jamstva i servisa svih uređaja sa svojom oznakom. Kao što ćemo kasnije vidjeti, komponente u unutrašnjosti su uglavnom japanskog porijekla, a na tiskanoj pločici je oznaka BT 2601A. Potpuno isti uređaj pod oznakom BT 2601 distribuirao se i preko tajvanske robne marke Brilliant. FTZ broj je broj odobrenja njemačkog Središnjeg ureda za telekomunikacije (FTZ – Fernmeldetechnische Zentralamt) iz 1979. godine pa možemo pretpostaviti da prvi uređaji potječu iz te godine.

 

 

Universum BSG 3285 je 6-kanalni kristalima kontrolirani CB AM ručni primopredajnik sa slijedećim kontrolama i priključcima:

 • sklopka za odabir radnog CB kanala (5, 7, 9, 11, 13, 15)
 • sklopka za uključenje i potenciometar za jačinu zvuka
 • potenciometar za prigušenje šuma (squelch)
 • instrument za mjerenje jačine prijemnog signala (S-meter) i napona baterija
 • LED indikacija odašiljanja (TX)
 • tipkalo za aktiviranje odašiljanja (PTT)
 • tipkalo za aktiviranje oscilatora tonskog poziva prilikom odašiljanja
 • izvlačiva štap antena ukupne dužine 154 cm (13 članaka)
 • kućište za baterijski paket 12 V (8 x AA 1,5 V / 1,2 V)
 • priključnica za punjenje baterija

 

 

 

Kao što se može vidjeti riječ je o još jednom jednostavnom CB AM ručnom primopredajniku sa osnovnim kontrolama kakvih je tijekom 1970/80-tih godina izrađen velik broj međusobno vrlo sličnih modela različitih proizvođača.

 

Prijemnik je superheterodin sa MF na 455 kHz, ima jedan stupanj RF pojačanja i dva stupnja MF pojačanja sa keramičkim filtrom na 455 kHz. Predajnik sadrži dva tranzistora (oscilator i VF pojačalo).

Za VF pojačalo je odabran silicijski NPN tranzistor 2SC1018 (Mitsubishi) u TO-202 kućištu koji je i namjenski dizajniran za drivere i izlazne stupnjeve CB predajnika (27 MHz). Iz ovog tranzistora može se maksimalno izvući nekih 1,4 W izlazne snage koliko je i navedeno u specifikacijama za naš Universum BSG 3285, no to je svakako podatak za tzv. “ulaznu snagu” ili drugim riječima ukupnu snagu koju troši izlazno VF pojačalo s obzirom na potrošnju struje i napon napajanja (P=UI), dok VF snaga na anteni ne prelazi 0,5 W.

Niskofrekvencijsko (audio) pojačalo zajedničko je za prijemnik i predajnik. Kod prijema NF pojačalo pojačava demodulirani signal za zvučnik, a kod odašiljanja služi kao mikrofonsko pojačalo gdje se kao mikrofon opet koristi zvučnik. Riječ je o klasičnoj izvedbi protutaktnog (push-pull) pojačala sa transformatorima kakvog susrećemo kod gotovo svih sličnih radio uređaja proizvedenih do 1980-tih godina. Prvi transformator je driver i okretač faze za izlazne protufazne tranzistore, a drugi transformator je izlazni audio transformator (ponovno objedinjuje dvije zasebno pojačane protufaze audio signala u cjelovit signal) sa dva sekundarna izlaza: jedan za zvučnik prilikom prijema i jedan za modulaciju oba stupnja predajnika prilikom odašiljanja. Sve ovo već smo susretali i opisivali i kod drugih CB primopredajnika.

 

 

Universum BSG 3285 je ipak nešto poboljšana inačica osnovnog CB primopredajnika na način da su na posebnoj pločici izvedena dva dodatna sklopa: ALC kontrola i oscilator tonskog poziva.

ALC kontrola (Automatic Level Control) je negativna povratna sprega mikrofonskog pojačala predajnika tako da se spriječi premodulacija stupnjeva predajnika prevelikom amplitudom NF signala. Znamo da premodulacija predajnika dovodi do niza neželjenih efekata, poput izobličenja, pojave viših harmonika, proširenja zauzeća frekvencijskog opsega pojedinog kanala, smetnje na susjednim kanalima i slično.

Oscilator tonskog poziva pak je mali sinusni audio oscilator (obično na cca 1 kHz) koji proizvodi ton za modulaciju predajnika. Taj ton se može koristiti kao svojevrsno pozivno zvono ili pak za odašiljanje telegrafskih znakova. Kod jeftinijih CB primopredajnika ovaj ton se dobivao dovođenjem samog mikrofonskog pojačala u samooscilacije preko pozitivne povratne sprege. U našem slučaju pak se koristi poseban oscilator koji ipak daje nešto čišći ton i kojeg je lakše podesiti po željenoj frekvenciji i optimalnoj amplitudi.

 

              

Universum BSG 3285 se početkom 1980-tih godina prodavao po cijeni od cca 100 DEM, no za te novce se dobio uređaj opremljen svim kristalima potrebnim za rad na šest kanala. Inače je bila česta praksa da bi ručni CB primopredajnik bio pripremljen za višekanalni rad, no parovi kristala bi tvornički bili ugrađeni za samo jedan ili dva kanala dok bi se za ostale kanale isti trebali dodatno dokupiti.

Od ukupno 40 kanala na osnovnom CB opsegu (26,965 MHz do 27,405 MHz) za primopredajnik Universum BSG 3285 odabrano je pet kanala koji su u to vrijeme bili najprometniji i najaktualniji na području Njemačke. To obavezno uključuje 9. kanal koji je bio i ostao međunarodni kanal za izvanredne situacije i pomoć (Emergency Channel), no raspodjela svih ostalih kanala uvelike ovisi o pravilima pojedine države koja su opet tijekom vremena bila podložna promjenama ovisno o aktualnim zahtjevima. Tako je 11. kanal svojevremeno bio pozivni kanal za AM CB postaje, međutim kasnije je u Njemačkoj odobren za međusobno povezivanje nekoliko CB radija putem internetske veze. Isto tako 15. kanal je bio pozivni i info kanal za vozače kamiona (FM CB postaje), no kasnije je prenamijenjen u pozivni kanal za SSB CB postaje. Nadalje, 5. kanal su koristili talijanski vozači kamiona u Njemačkoj i Italiji, a u Austriji se koristio za izvještavanje o gustoći prometa.

Za naše područje bi u 1980-tim godinama možda više odgovarali neki drugi kanali no treba biti svjestan da su CB postaje kratkog (lokalnog ) dometa pa su se i pravila (pisana ili nepisana) mogla razlikovati ovisno o području primjene i ovisno o zahtjevima na tom području. U doba najveće eksploatacije CB opsega lako se desilo da su svi kanali bili zatrpani različitim neselektiranim komunikacijama jer u konačnici CB je i bio zamišljen kao opseg sveopće slobodne radio komunikacije ali sa izlaznim snagama predajnika ne većim od 1 do 4 W. Danas, kada je CB opseg liberalniji nego ikad prije, isti uglavnom zjapi prazan, a razlog tome su neke nove praktičnije i brže sveopće slobodne komunikacije koje za malu cijenu ipak nude puno veću količinu informacijske kvantitete 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “CB primopredajnik Universum BSG 3285

 • Bruno

  pozdrav
  isti ovaj uređaj ali pod nazivom američke firme Ihno Hit nabavio sam u Trstu 1983. godine
  u dućanu Siemens radio po cijeni oko 120 Dem.
  kristale odnosno kanale platio sam još oko 60 Dem. dakle 10 Dem par.
  Uređaj mi je služio dugo godina pouzdano i kvalitetno kao prijenosni a čak sam mu ugradio i SO 239 priključak za PL 259
  pa mi je neko kraće vrijeme bio stacionar sa vrlo kvalitetnim i dalekim vezama