Vojni radio prijemnik BC-312-D


Danas je nabavljen američki vojni kratkovalni radio prijemnik BC-312-D koji se proizvodio u vremenu cca 1936 – 1960. godine.

 

Naš primjerak prijemnika BC-312-D je proizveden u rujnu 1951. godine. Izradila ga je američka tvrtka za elektroniku i komunikacije RCA Manufacturing Co, Inc. koja je osnovana 1919. godine kao Radio Corporation of America i bila je prisutna na tržištu sve do 1986. godine kada je prešla u vlasništvo General Electrica. RCA je tijekom postojanja bila jedna od vodećih tvrtki u Americi za radijsku i TV elektroniku i komunikacije.

Na prijemniku također vidimo i natpisnu pločicu distributerske tvrtke Associated Industries (A Division of Arnold A. Semler, Inc.). Tvrtku Associated Industries osnovao je Arnold Semler 1946. godine. Bavila se prodajom radio uređaja i mjernih instrumenata za radio tehniku različitih američkih proizvođača elektronike, a i danas se bavi nabavom i distribucijom vojnih komunikacijskih uređaja i druge elektroničke opreme za potrebe vojske i vladinih organizacija.

 


 

Dizajn prijamnika serije BC-312, BC-314, BC-342 i BC-344 osmišljen je u US Army Signal Corps-u u drugoj polovici 1930-tih godina i bili su upotrebi do kasnih 1950-tih godina. Sličan prijemnik opisali smo i u objavi Vojni radio prijemnik BC-348-K. To su sve cijevni  superheterodinski prijemnici montirani u vrlo robusna i teška čelična kućišta i šasije kako bi mogli podnijeti vanjske mehaničke udarce i naprezanja. Prijemnici su se izrađivali u više američkih tvornica elektronike, poput Farnsworth Television & Radio Corp., RCA Manufacturing Co, Inc. i General Electric Co.

Radio prijemnici serija BC-312 do BC344 pokrivali su srednjevalno područje od 150 – 1500 kHz u četiri opsega ili kratkovalno područje 1,5 – 18 MHz u šest opsega. Mobilne inačice prijemnika su radile na istosmjerno napajanje 12 ili 24 V, a stacionarne inačice su radile na mrežni napon 110 V s time da je na prednjoj ploči ostavljen konektor i za istosmjerno napajanje.

 

Razlike između inačica BC-312 / BC342 serija prijemnika za frekvencijski opseg 1,5 – 18 MHz. Vidimo da je serija BC-312 predviđena za istosmjerno napajanje iz akumulatora vozila, tako da je napajanje kod našeg BC-312-D kasnije prilagođeno na mrežni napon (dinamo motor je zamijenjen mrežnim transformatorom).

 

 

Naš BC-312-D omogućuje prijem AM telefonije i CW telegrafije u frekvencijskom opsegu 1,5 – 18 MHz. Predviđen je za rad preko mrežnog napajanja 110 V (ugrađen je mrežni transformator). Prednja ploča sadrži slijedeće kontrole i priključnice:

 • ANT. – priključnica za spajanje koaksijalnog antenskog kabla
 • SIG. ANT. – priključnica za spajanje žične antene
 • ALIGN INPUT – promjenjivi kondenzator za podešavanje rezonancije antene (antenski tuner)
 • BAND CHANGE – sklopka za odabir frekvencijskih područja prijema. Prijemni opseg podijeljen je u ukupno šest područja: 1,5-3,5 MHz / 3-5 MHz / 5-8 MHz / 8-11 MHz / 11-14 MHz / 14-18 MHz.
 • FAST TUNING / VERNIER – gumbi za odabir prijemne frekvencije (brzo i sporo okretanje skale)
 • CRYSTAL PHASING – sklopka za uključivanje/isključivanje kristalnog pojasnog MF filtra i potenciometar za namještanje propusne širine filtra, ovime se po potrebi povećava ili smanjuje selektivnost prijemnika (kristalni filtar je primarno predviđen za poboljšanje CW prijema ali u određenim okolnostima može poboljšati i prijem AM telefonije)
 • OSC. – ON / OFF – sklopka za uključivanje/isključivanje oscilatora (BFO) za prijem telegrafije (CW)
 • CW-OSC ADJUST – namještanje frekvencije BFO-a kod prijema telegrafije (CW) za dobivanje najboljeg audio tona u slušalicama (±4 kHz)
 • OFF / MVC / AVC – sklopka za uključivanje/isključivanje prijemnika i odabir između automatske ili ručne kontrole pojačanja
 • VOL. – dvostruki potenciometar za regulaciju osjetljivosti prijemnika kod uključene MVC (ručna kontrola pojačanja) i iza regulaciju audio pojačanja kod uključene AVC (automatske kontrole pojačanja)
 • REC. / SEND – kontrola prijemnika kada radi u kompletu sa predajnikom, zaštitno isključenje prijemnika kada je uključen predajnik
 • KEY – priključnica za spajanje telegrafskog tipkala kada prijemnik radi u kompletu sa predajnikom
 • MICRO – priključnica za spajanje mikrofona kada prijemnik radi u kompletu sa predajnikom
 • SPEAKER – priključnica za spajanje zvučnika
 • PHONES – dvije paralelno spojene priključnice za spajanje slušalica
 • FUSE – osigurači za osvjetljenje skale (LAMPS), za krug grijanja elektronskih cijevi (DYN-FIL.) i pričuvni osigurač (SPARE)

 


 

Ovisno o odabranom prijemnom opsegu mijenjaju se i spregnute frekvencijske skale prijemnika.  

 

Nakon što se odvoji masivno metalno kućište dostupne su tek elektronske cijevi, dok se svaki funkcionalni blok prijemnika nalazi u dodatnom zasebnom metalnom oklopu.

 

Elektronička shema koja se nalazi u unutrašnjosti kućišta je za prijemnik BC-312-M, a ta inačica prijemnika za razliku od BC-312-D nema ugrađen kristalni MF filtar podesive širine propusnosti. Moguće da je tijekom modifikacije našeg prijemnika na mrežno napajanje zamijenjeno i vanjsko kućište uređaja.

 

 


 

Mrežno napajanje je kod našeg prijemnika posve sigurno modificirano i prilagođeno mrežnom naponu 220 V.

 

Jedna od razlika u inačicama prijemnika BC-312 / BC-342 očituje se u načinu napajanja.  Kod inačica na istosmjerno napajanje 12-14 V (2,7 A) ugrađen je dinamo motor DM-21 koji proizvodi istosmjerni anodni napon 260 V (82 mA). Kod inačica na mrežno napajanje 110 V (0,7 A) ugrađen je mrežni transformator sa elektronkom ispravljačicom JAN-5W4. Ovaj ispravljač (RA-20) na izlazu daje istosmjerni anodni napon 260 V (95 mA) i izmjenični napon za grijanje elektronki te osvjetljenje skale 12 V (3 A).

U našem slučaju je ugrađen moderniji mrežni ispravljač sa diodnim mostom, no nigdje ne piše da li je transformator za mrežni napon 110 ili 220 V. Moguće da je ovaj prijemnik neki radioamater prilagodio na mrežno napajanje 220 V. Za rad prijemnika je potreban samo istosmjerni anodni napon reda 260 V (100 mA) i izmjenični napon od 12 V (3 A) za grijanje elektronki i za žaruljice za osvjetljenje skale.

S obzirom da je broj namota primara i sekundara za anodni napon približno jednak, onda je vjerojatnije da je ovo transformator za 220 V. To je naravno lako provjeriti variakom, no ovdje bi trebalo prvo zamijeniti potrganu mrežnu sklopku i dotrajale žice.

 

Grijači svih elektronki rade na naponu reda 6,6 do 7 V. Međutim, grijači različitih elektronki imaju različite otpore pa je potrebno dobro dizajnirati paralelno-serijsku kombinaciju napajanja elektronki preko zajedničkog izvora od 12 V tako da raspoređeni napon (struja) na svakoj elektronki ne prelazi nominalnu vrijednost.

 

Priključnica na prednjoj ploči nije potrebna za samostalni rad prijemnika, ona se koristi kad se prijemnik koristi u kompletu sa predajnikom (primopredajni radio set).

 

Tinjalica (neonska lampa) smještena unutar kućišta spojena je između antene i uzemljenja. Na taj način štiti ulazni antenski RF krug (pojačalo) od preopterećenja koje može nastati ako se ista antena koristi za prijemnik i predajnik.

 


 

 

Nakon što smo poskidali sve oklope i poklopce koji su predviđeni za skidanje, dobivamo pogled na pasivne komponente pojedinih sklopova prijemnika.

 

 

Blok shema prijemnika BC-312-D je vrlo jednostavna. Prijemnik je jednostrukog heterodinskog tipa sa dva stupnja RF pojačanja, dva stupnja MF pojačanja i dva stupnja NF pojačanja. Međufrekvencija iznosi 470 kHz. Kristalni pojasni filtar, kao što smo već naveli u opisu kontrola, po potrebi se može uključiti ili isključiti ovisno o tome da li je bolji prijem kod veće ili manje selektivnosti prijemnika. Pomoćni BFO oscilator uključuje se samo za audio moduliranje nosećeg signala kod prijema nemodulirane telegrafije (CW) na način kako smo to već više puta do sada opisali u našim objavama vezanih uz prijemnike i primopredajnike koji podržavaju CW način rada.

Upotrijebljeno je ukupno devet elektronskih cijevi:

 • VT86 (JAN-6K7) – pentoda, 1. RF pojačalo
 • VT86 (JAN-6K7) – pentoda, 2. RF pojačalo
 • VT87 (JAN-6L7) – heptoda, mješač
 • VT65 (JAN-6C5) – trioda, lokalni oscilator
 • VT86 (JAN-6K7) – pentoda, 1. MF pojačalo
 • VT86 (JAN-6K7) – pentoda, 2. MF pojačalo
 • VT65 (JAN-6C5) – trioda, CW oscilator
 • VT88 (JAN-6R7) – dvije diode + trioda, AM detektor i 1. NF pojačalo
 • VT66 (JAN-6F6) – tetroda, 2. NF pojačalo

 


 

Prvo možemo razgledati sklopove koji čine tuner prijemnika. To su dva ulazna RF pojačala, lokalni oscilator i mješač. Sva ova četiri stupnja su visoko selektivna i njihovi titrajni krugovi se paralelno podešavaju na prijemnu frekvenciju.

 

Na slici lijevo se vide četiri međusobno spregnute sekcije promjenjivih kondenzatora kojima se istovremeno ugađaju sva četiri sklopa tunera: dva RF pojačala, lokalni oscilator i mješač. Na slici desno se vidi mehanizam za mehaničku spregu promjenjivog kondenzatora, skale i gumba za odabir prijemnog frekvencijskog pojasa.

 

 

Promjenjivi LC krugovi sklopova tunera. Svaki od četiri sklopa tunera (dva RF pojačala, lokalni oscilator i mješač) ima set od šest titrajnih krugova za svaki frekvencijski opseg. Ugađanje svakog pojedinačnog titrajnog kruga vrši se trimer kondenzatorom. Tako se tuner sastoji od ukupno 24 induktiviteta koji se preklapaju sklopkom za odabir frekvencijskog opsega i 24 trimer kondenzatora za ugađanje svakog titrajnog kruga. Kao što se vidi na slikama, zavojnice i trimer kondenzatori su vrlo visoke kvalitete montirani na keramička tijela.

 


 

Nakon tunera slijedi kristalni MF filtar za 470 kHz promjenjive propusne širine. Ovaj filtar se po potrebi može uključiti ili isključiti.

 

Kristalni filtar sa oznakom DC-6A smješten je odmah uz izlazni MF transformator mješača.

 

Drugi dio prijemnika sa MF selektivnim pojačalima, detektorom, NF pojačalima i CW oscilatorom.

 

S desna na lijevo: 1. MF pojačalo, 2. MF pojačalo, AM detektor i 1. NF pojačalo.

 

Drugo (zvučničko) audio pojačalo, audio izlazni transformatori i dvostruki potenciometar za jačinu zvuka (AVC, MVC).

 

CW oscilator. Radi se o inačici Hartley oscilatora koji sa MF 470 kHz proizvodi razliku frekvencije u čujnom audio opsegu.

 


 

Radio uređaji iz prve polovice prošlog stoljeća imaju vrlo jednostavne i lako shvatljive elektroničke sheme. No, montažna shema tih uređaja može biti vrlo složena, posebice ako je riječ o uređaju sa više frekvencijskih opsega i više vrsta modulacije. To onda uključuje ugradnju raznih izvedbi kombiniranih višepolnih preklopnika LC krugova tunera i jednako tako upotrebu složenih mehanizama za spregu skale radio uređaja sa promjenjivim elementima LC krugova, što su obično promjenjivi kondenzatori sa više sekcija na istoj osovini. S obzirom da se pasivni elementi najčešće montiraju “u zraku” kao samostojeći elementi ili u najboljem slučaju preko lemnih ušica, ovo dodatno otežava snalaženje u identifikaciji pojedinih funkcionalnih sklopova te se zbog prenatrpanosti i neurednosti u montaži elemenata sve skupa čini puno složenije nego zapravo jeste.

No kad se malo bolje pozabavite unutrašnjom konstrukcijom brzo se pronađe neki logični slijed montaže sklopova radio uređaja te se identificiraju ključne točke za podešavanje te ispitivanje ulaznih i izlaznih signala. Za američke vojne radio uređaje iz razdoblja oko 2. svjetskog rata obično se lako pronalaze originalni servisni priručnici koji su vrlo detaljni i omogućavaju brzo shvaćanje elektroničke i montažne sheme. Ovo ih čini prikladnima za detaljnu restauraciju ili prenamjenu u radioamaterske uređaje. Danas se na žalost sve manje radioamatera bavi bilo kakvim oblikom elektroničke samogradnje te se samo teži nabavci što boljih i što skupljih tvorničkih radio uređaja. Pri tome, ne samo da korisnik nikad neće upoznati ni osnovnu blok shemu svojeg uređaja, nego vjerojatno nikad neće upoznati niti koristiti sve funkcije i mogućnosti istog. Sve zapravo ide u tom smjeru da radioamater više ne mora ni samostalno raditi na svojem uređaju. To će umjesto njega raditi računalo, a “radioamater” će samo povremeno provjeriti zapise o eventualno ostvarenim automatskim vezama 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.