Antensko pojačalo Astro HL 6020


Danas je nabavljeno antensko pojačalo HL 6020 za prijem zemaljskih RTV postaja, proizvod njemačke tvrtke Astro Strobel najvjerojatnije iz 1990-tih godina.

Tvrtku Astro (puni naziv ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH) osnovao je Adolf Strobel još 1947. godine, tako da ova tvrtka od samih početaka prati razvoj i proizvodi antenske sisteme i pripadajuću opremu za prijem komercijalnih radijskih, televizijskih, kablovskih i satelitskih signala.

 

 

Za antensko pojačalo HL 6020 danas se više ne mogu pronaći nikakvi podaci osim onih otisnutih na prednjoj ploči:

 

 

U unutrašnjosti nalazimo dva odjeljka: jedan sa mrežnim transformatorom i osiguračem, a drugi sa pločicom na kojoj se nalazi ispravljač i stabilizator napona napajanja 12 V te samo antensko pojačalo koje uključuje četiri tranzistora.

 

Napajanje je jednostavne izvedbe i uključuje mrežni transformator i osigurač, mosni diodni ispravljač (Graetz), integrirani regulator napona za 12 V i filtarske kondenzatore.

 

Pločica sa komponentama pojačala uključuje dva pojačala sa po dva tranzistora (svako za jedan frekvencijski opseg) te pasivne filtre za razdjeljivanje frekvencijskih opsega i korekciju linearnosti pojačanja.

 

Oznake su vidljive samo na dva tranzistora. To su silicijski NPN tranzistori u plastičnom SOT37 kućištu oznake BFR 134.

 

Tranzistori BFR 134 su primarno razvijeni za VFH/UHF pojačala, a tranzitna frekvencija (frekvencija kod koje tranzistor više ne pojačava signal) iznosi 7 GHz. U rasponu od 40 do 3000 MHz pojačanje tranzistora BFR 134 je od 37,7 do 4 dB. Za deklarirani opseg 47 do 860 MHz pojačanje je 37 do 11 dB. Vrlo vjerojatno u našem pojačalu HL 6020 dva tranzistora BFR 134 rade kao pojačalo za VHF/UHF područje, a preostala dva bez čitljivih oznaka rade kao pojačalo za LF/MF opseg. Razdjeljivanje ova dva frekvencijska opsega vrši se preko pasivnih filtara.

 

 

Sa prednje ploče napravljen je dostup do dva potenciometra: jedan je za jačinu pojačanja kojim je pojačanje moguće smanjiti, odnosno prigušiti do 10 dB (Dämpfung), a drugi je za izjednačavanje (lineariziranje) krivulje pojačanja kroz frekvencijski opseg također u rasponu do 10 dB (Entzerrung). Testom smo našli da linearizacija djeluje samo na VHF/UHF pojačalo, što je bilo i za očekivati jer se tu radi o puno širem frekvencijskom opsegu sa širokim rasponom pojačanja. Linearizacija se zapravo vrši pasivnim (visokopropusnim) filtrom koji prigušuje niže frekvencije gdje je pojačanje tranzistora veće.

 

Grafički prikaz odnosa pojačanja i frekvencije tranzistora BFR 134.

 

Ukoliko želimo linearizirati pojačanje pojačala sa ovim tranzistorima u širokom frekvencijskom opsegu to je moguće jedino prigušivanjem pojačanja na nižim frekvencijama. Teoretski bi dva tranzistora BFR 134 u pojačalu za opseg 47 do 860 MHz pojačavala ulazni signal u rasponu 75 do 22 dB ovisno o frekvenciji.

Testirali smo frekvencijsku karakteristiku našeg pojačala:

 

Frekvencijska karakteristika pojačala u rasponu 0 – 2,1 GHz. Vidi se da je pojačalo do frekvencije 1 GHz ima relativno linearnu karakteristiku pojačanja (20-25 dB), dok nakon te frekvencije pojačanje naglo opada i nakon 1,2 GHz pojačalo više ne funkcionira. Ovo ograničenje nije uvjetovano tranzistorima nego filtrima ugrađenim u pojačalo.

 

Frekvencijska karakteristika pojačala u rasponu 150 – 1600 kHz. Karakteristika pojačanja je prilično linearna u rasponu cca 11-13 dB, te za ovaj opseg nisu potrebni dodatni filtri za linearizaciju.

 

Frekvencijska karakteristika pojačala u rasponu 47 – 860 MHz. Karakteristika pojačanja je prilično linearna u rasponu cca 22-25 dB, kada se podesi filtrom za linearizaciju.

 

Frekvencijska karakteristika pojačala u rasponu 47 – 860 MHz, kada je filtar za linearizaciju potpuno razdešen. Uočava se preveliko prigušenje niskih frekvencija.

 

Testovi su pokazali da je pojačanje našeg pojačala cca 3-5 dB slabije od deklariranih vrijednosti. Razlog tome može biti starost i povećanje tolerancije tranzistora i drugih komponenti pojačala, gubici u kablovima, konektorima i pretvaračima impedancije 75/50 Ω koje smo koristili tijekom mjerenja, te druga odstupanja od idealnih tvorničkih mjerenja. U svakom slučaju, ovo pojačalo možemo smatrati ispravnim.

Danas su već razvijeni različiti specijalni tranzistori za RF pojačala vrlo linearnih karakteristika pojačanja u širokom frekvencijskom opsegu, jednako kako i razni integrirani i hibridni krugovi za tu namjenu. No unatoč tome, pojačalo Astro HL 6020 i danas možemo bez problema koristiti za pojačanje radijskih i televizijskih signala, kako analognih tako i digitalnih, tako da je ovo jedan od rijetkih RTV uređaja star dvadesetak godina koji se i danas u originalnom obliku može koristiti za svoju primarnu namjenu 🙂

 


 

Pronašli smo još jedan Astro Strobel uređaj sa oznakom HÜP 156 751 030-0-043.

 

 

Njemačka kratica HÜP (Hausübergabepunkt) mogla bi se prevesti kao “kućna priključna (pristupna, spojna) točka” što se odnosi na komponente RTV instalacije preko kojih se RTV signal iz distributerske mreže prosljeđuje prema krajnjem korisniku. POST je oznaka pružatelja usluge.

 

 

Ovaj naš konkretni uređaj najvjerojatnije je kućna priključna točka za kabelsku televiziju (4-862 MHz). To je praktično servisni modul sa filtrom preko kojeg je moguće izvršiti mjerenja na ulaznoj i izlaznoj točki i po potrebi uključiti ili isključiti filtar. Ukoliko dođe do nekog kvara u prijenosu signala do krajnjeg korisnika, serviser može preko sklopke Messen/Betrieb odvojiti kabelsku liniju prema korisniku, te na servisnim antenskim priključnicama izmjeriti stanje na ulaznoj i izlaznoj liniji. Također, preko sklopke Filter Aus/Ein može se uključiti ili isključiti visokopropusni filtar ovisno o frekvencijskom opsegu kabelskog sistema.

Kad su sve servisne funkcije i filtri isključeni, signal se i dalje prema korisniku ne prosljeđuje izravno već preko jednog zaštitnog kondenzatora za DC odvajanje koji je zalemljen unutar crne plastike (ista se ne može skinuti bez odlemljivanja sklopki).

 

 

Ovakve priključne točke za kabelsku televiziju bile su plombirane od strane pružatelja usluge, no u neka prošla vremena u zgradama je bilo popularno “provaliti” u nečiju priključnu kutiju i besplatno se priključiti na kabelsku televiziju. Prema jednostavnosti ove naše priključne kutije vidimo da za to i nisu trebala neka posebna tehnička znanja 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.