TV IGRA AY-3-8500


Danas je nabavljena TV video igra (Pong-game) koja se bazira na integriranom krugu AY-3-8500, izrađena u samogradnji krajem 1970-tih ili početkom 1980-tih godina.

 

 

U izradu kućišta (kombinacija drva i aluminija) uloženo je puno pažnje. Prednja aluminijska ploča ima profesionalno izrađene otvore za zvučnik i natpisne gravure te je moguće da je nabavljena po narudžbi ili kao dio nekog KIT kompleta. Nažalost, sa uređajem se u posljednje vrijeme nije dobro postupalo pa se uočava nekoliko potrganih sklopki, nedostaju potenciometri za kontrolu igre, prednja ploča je dosta izgrebana, a mrežni kabel je odrezan.

 

Unutrašnjost je očiti pokazatelj snalažljivosti i truda elektroničara samograditelja ovog uređaja. Kućište je od šperploče prevučene samoljepljivom najlonskom folijom i odlično se slaže sa aluminijskom prednjom pločom. Tiskana pločica je vrlo uredno dizajnirana.

 

Zvučnik sa oznakom AD2200Z (5 ohma) vjerojatno potječe iz nekog starog rashodovanog Philipsovog radio prijamnika, mrežni transformator 3-5-8 V je onaj za kućno zvonce.

 

 

 


 

Kod prvog uključivanja utvrđeno je da zvuk radi ali slika je toliko van sinkronizacije da je neprepoznatljiva.

 

ay_3_8500_tv_game_07

 

Jedna od tvorničkih shema TV igre sa AY-3-8500, najsličnija ovoj našoj inačici.

 

Sklop je moguće rađen i na osnovu projekta objavljenog u domaćem časopisu SAM svoj majstor iz ožujka 1978. godine.

 

Oscilator takta i TV modulator u našem slučaju se baziraju na dva tranzistoru s time da oscilator takta ima promjenjivu zavojnicu, a TV modulator promjenjivi kondenzator za fino ugađanje frekvencije.

 

Tranzistor BFJ47 gore lijevo (pored Graetza) je stabilizator napona napajanja. Dolje lijevo su dva tranzistora u krugu UHF TV modulatora. Gore desno je tranzistor BFJ47 za zvučničko audio pojačalo, a dolje desno su dva tranzistora BF197 u krugu oscilatora takta 2 MHz.

 

Izgled TV slike ukazuje na ispad iz sinkronizacije zbog loše podešenosti oscilatora takta jer se iz te frekvencije generiraju sinkronizacijski video impulsi. Na pinu 17 izmjerena je frekvencija cca 2,1 MHz što je prilično iznad deklarirane vrijednosti.  Uklonjen je vosak sa feritne jezgrice promjenjive zavojnice te je već nakon dva okreta TV slika dovedena u sinkronizaciju. Ovaj jednostavni oscilator nije savršeno stabilan i frekvencija varira u rasponu 10 kHz što je i dozvoljena tolerancija. Testiranjem je pak utvrđeno da slika ostane sinkronizirana i pri odstupanjima čak do 70 kHz od zadane frekvencije od 2MHz.

 

Oscilator takta podešen na frekvenciju 2,01 MHz i izgled valnog oblika na pinu 17 (clock input) integriranog kruga AY-3-8500.

 

TV modulator smo podesili na 50. UHF kanal.

 

ay_3_8500_tv_game_06

Kad se zaobiđe TV modulator i kompozitni video signal dovede izravno na moderni LCD televizor, dobija se puno čišća i stabilnija slika.

 

Integrirani krug AY-3-8500 proizvodio se u razdoblju 1976. do 1981. godine te iz tog razdoblja vjerojatno potječe i ovaj uradak iz samogradnje. Kad vidimo koliko je truda tada, znanja i vremena netko tada uložio samo da sam izradi TV igricu koja se sastoji od skakanja bijele točkice između dviju crta, shvaćamo koliko su video igre u začetku bile popularne ali isto tako za naše uvjete teško nabavljive i skupe. Ne znam koliko je trebalo igrati ove igre da jednom napokon dosade, no posve sigurno je puno prije roditeljima dosadilo stalno zauzeće televozira, nego djeci stalno igranje ovih jednostavnih igrica 🙂

 


 

TV igraće konzole bazirane na integriranom krugu AY-3-8500: TV-Play AY-3-8500, Color Video Game R10 9012, Universum TV Multispiel 2006, Universum Color Multispiel 4106, Philips Tele-Spiel ES 2207 Travemünde, Gamatic 7600.

 


 

Američka tvrtka General Instrument (GI) je do 1978. godine razvila deset inačica igraćih čipova koji su se međusobno razlikovali po broju i vrsti igrica, te video izlazu (color ili crno bijeli, kompozitni ili RF). Integrirani krug AY-3-8500 je bio prvi u seriji takvih čipova plasiran 1976. godine, a sadrži ukupno šest zasebnih igrica (četiri sa lopticom i dvije igre gađanja).

Čip AY-3-8500 na izlazu daje crno bijeli kompozitni video signal koji se najčešće modulirao jednostavnim VHF TV modulatorom (3. ili 4. kanal) kako bi se mogao spojiti sa postojećim televizorima preko antenskog ulaza. Televizori tada uglavnom još nisu bili opremljeni konektorima za izravni kompozitni video ulaz, a mnogi nisu imali ni UHF prijemni opseg tako da je rješenje sa VHF TV modulatorom bilo najšire primjenjivo.

Za prikaz slike u boji u kombinaciji sa AY-3-8500 mogao se koristiti dodatni specijalizirani integrirani krug AY-3-8515 ili pak se koristio jednostavni PAL koder baziran na kristalnom ocilatoru nosioca boje na 4,43 MHz (burst) u kombinaciji sa CMOS logičkim integriranim krugovima za zakretanje faze video signala kojom se definira pojedina boja. To “bojanje” dijelova prikaza je bilo lako izvedivo jer AY-3-8500 ima četiri zasebne izlazne video linije (lijevi igrač, desni igrač, loptica, polje i rezultat) te se svaka zasebno mogla prvo fazno kodirati u neku boju, a zatim spojiti sa ostalim signalima u zajednički kompozitni video izlaz. Obično bi se bojale tri ili sve četiri izlazne linije.

Zvukovi TV igre generiraju se na pinu 3 čipa AY-3-8500, a radi se o tonskim pulsevima u trajanju od 32 ms i na tri moguće frekvencije: 967Hz za zvuk udarca loptice, 488Hz za zvuk odbijanja loptice i 1950Hz za zvuk osvojenog poena u igri.

AY-3-8500 radi na naponu 6-12V (preporučeno na 9V), na taktu od 2 MHz (2,012160 MHz ±1%) i traži minimalan broj vanjskih elemenata u sklopu. Oscilatori takta na 2 MHz su u početku bili tranzistorski, no kasnije su se počeli ugrađivati i danas uobičajeni kristalni oscilatori.

TV igraće konzole bazirane za integriranom krugu AY-3-8500 bile su vrlo popularne krajem 1970-tih i početkom 1980-tih godina te ih je proizvodilo (i kopiralo) na desetke proizvođača koji su ih distribuirali širom svijeta preko raznih dobavljača i uvoznika potrošačke elektronike. Proizvedeno je puno različitih inačica i dizajna TV igri sa ovim čipom, a obzirom da je integrirani krug AY-3-8500 također bilo moguće nabaviti i zasebno popularna je bila i samogradnja takvih TV igraćih konzola. Danas još uvijek postoje fanovi i kolekcionari ove nekad vrlo popularne elektroničke igre.

Najjednostavnije i najjeftinije konzole podržavale su samo četiri osnovne igre preko crno-bijele slike bez zvuka. Opremljeniji kompleti pak su podržavali svih šest igri te su osim dva potenciometarska kontrolera za vertikalni pomak sadržavali i svjetlosni pištolj ili pušku za dvije igre gađanja. Također, slika je mogla biti kolorizirana.

Nasljednik integriranog kruga AY-3-8500 je AY-3-8550 sa kojim je bilo omogućeno kretanje igrača i u horizontalnom smjeru, a na konzole sa ovim čipom dodan je i izravni kompozitni video izlaz. Ova dva integrirana kruga su bila međusobno kompatibilna po rasporedu pinova jer su za dodatne funkcije na AY-3-8550 iskorišteni su prazni pinovi na AY-3-8500.

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.