Primopredajnik Yaesu FT-101ZD Mk2 i vanjski VFO FV-101Z


Danas je nabavljen radioamaterski KV primopredajnik FT-101ZD Mk2 sa dodatnim vanjskim VFO oscilatorom FV-101Z, proizvodi japanske tvrtke Yaesu Musen iz 1980. godine.

 

 

Tvrtku Yaesu (Yaesu Musen, Yaesu Radio, Yaesu Musen Kabushiki-gaisha) osnovao je 1959. godine japanski inženjer elektrotehnike i radioamater Sako Hasegawa u tokijskom predgrađu Yaesu. Početna ideja bila je proizvodnja kratkovalnih SSB predajnika za tada relativno novo domaće tržište radioamaterske opreme. Prvi proizvod tadašnje tvrtke Yaesu Musen bio je kvarcom kontrolirani jednokanalni predajnik za 40-metarski amaterski radio opseg pod nazivom FL-10/40, a ubrzo su konstruirani i višekanalni modeli za više radioamaterskih opsega. Do polovice 1960-tih godina već su bili sklopljeni poslovni ugovori za prodaju radioamaterskih SSB uređaja sa Australijom, SAD-om i Njemačkom. U Evropi se oprema prodavala pod robnom markom Yaesu i Sommerkamp, a švicarska tvrtka Sommerkamp je 1963. godine uvozila opremu Yaesu i prodavala je pod vlastitom markom. Od 1970-tih godinama tvrtka Yaesu je već postala cijenjena u radioamaterskim krugovima kao proizvođač visokokvalitetnih radioamaterskih primopredajnika, raznih vrsta prijemnika i antenskih rotatora. Osnivač tvrtke Sako Hasegawa umro je 1993. godine, a novi upravitelj je postao Jun Hasegawa. Yaesu Musen je 1998. godine od tvrtke Marantz Japan otkupio njihovu robnu marku radio opreme STANDARD i 2000. godine ju je preimenovao u Vertex Standard. Vertex Standard je od 2008. godine bio u vlasništvu dva zajednička ulagača, Motorole sa 80% udjela i tvrtke Tokogiken pod kontrolom Jun Hasegawa sa 20% udjela. Nakon 2012. godine odjel mobilnih zemaljskih radio uređaja nastavlja funkcionirati kao samostalna tvrtka Vertex Standard/Motorola, dok su odjeli za amaterski radio te radio uređaje za zrakoplovstvo i pomorstvo prebačeni na tvrtku Yaesu Musen. Danas tvrtka Yaesu nudi oko 30-tak vrsta HF/VHF/UHF primopredajnika za različite namjene te antenske rotatore. Njena podružnica STANDARD HORIZON nudi VHF radio primopredajnike za pomorstvo.

 

Prva brojka na natpisnoj pločici označava godinu proizvodnje (0 = 1980. godina), slijedi slovo koje označava mjesec proizvodnje (J =  kolovoz). U serijskom broju prva dva broja odnose se na redni broj serije (01 – 24), a preostala četiti broja predstavljaju serijski broj konkretnog primjerka unutar te serije.

 

Primopredajnici serije Yaesu FT-101 proizvodili su se u razdoblju od 1968. do 1986. godine i u to vrijeme su po mnogočemu bili “Best Buy” radioamaterski KV primopredajnici na svjetskoj razini. Brojne korisne funkcije ugrađivane su već u osnovne inačice, unutarnja modularna konstrukcija omogućavala je lakši popravak i modifikacije uređaja, vanjska konstrukcija uključujući sve kontrole  je izrazito čvrsta i robusna, a i sam dizajn i funkcionalnost rasporeda kontrola na prednjoj ploči predstavlja sam vrh u ponudi takvih uređaja. Uz sve te prednosti primopredajnici serije Yaesu FT-101 su za isti novac nudili puno više od konkurentskih proizvođača.

Proizvedeno se ukupno 15 modela primopredajnika FT-101, a modeli FT-101Z sa analognom frekvencijskom skalom i modeli FT-101ZD sa digitalnim pokazivačem frekvencije bili su posljednji modeli te serije koji su se proizvodili u razdoblju od 1978. do 1886. godine. Oba modela bila su dostupna u četiri inačice, a osnovne razlike su u podržanim modulacijama i radioamaterskim opsezima:

 • Mk0 – LSB, USB, CW-W, CW-N / 10m, 15m, 20m, 40m, 80m, 160m, JJY/WWV
 • Mk1 – LSB, USB, CW-W, CW-N, AM / 10m, 15m, 20m, 40m, 80m, 160m, JJY/WWV
 • Mk2 – LSB, USB, CW-W, CW-N, AM / 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m, 160m
 • Mk3 – LSB, USB, CW-W, CW-N, AM ili FM / 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m, 160m /dodan audio APF/Notch filtar

WARC je naziv za radiofrekvencijske opsege koje je međunarodna organizacija za dodjelu frekvencija (World Administrative Radio Conference – WARC) početkom 1980-tih godina dodatno uz već postojeće opsege dodijelila na upotrebu radioamaterima:

 • 30 metara (10.100–10.150 MHz)
 • 17 metara (18.068–18.168 MHz)
 • 12 metara (24.890–24.990 MHz)

S obzirom da su opsezi vrlo male širine (50 i 100 kHz) koriste se uglavnom za telegrafiju (CW) s time da je dogovoreno da se ne koriste za radioamaterska natjecanja.

JJY i WWV su pozivni znakovi signala točnog vremena koji se u posebnom kodnom obliku DSB amplitudnom modulacijom neprekidno odašilje na kratkovalnim frekvencijama od 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz i 20 MHz. Primopredajnici FT-101 Mk1 i Mk2 na JJY/WWV opsegu mogu primati frekvencije u rasponu 5 – 5,5 Mhz.

 

Interni zvučnik ugrađen ispod gornjeg poklopca kućišta primopredajnika Yaesu FT-101ZD.

 

 

Primopredajnici Yaesu FT-101Z/ZD ostali su sve do danas vrlo popularni radioamaterski uređaji te se zbog njihovih odličnih karakteristika i kvalitetne izrade smatra da uz normalnu upotrebu praktično mogu trajati vječno. Na internetu se vrlo lako može pronaći kompletni korisnički priručnik i servisna dokumentacija za sve inačice ovih KV uređaja. Također postoje internetske stranice posvećene isključivo ovim uređajima, sa opisom svih modifikacija koje se mogu napraviti za dodatno poboljšanje performansi istih, a do čega se došlo kroz višegodišnju amatersku praksu korištenja ovih odličnih uređaja.

 

 

U FT-101ZD je ugrađen heterodinski prijemnik sa pred-miješanjem (PREMIX) i jedinstvenom MF na 8,9875 MHz (za RX i TX). Prema tvorničkim podacima osjetljivost prijemnika je 0,25 µV na SSB i CW, odnosno 0,5 µV na AM uz mjerilo da je korisni signal izdignut za 10 dB u odnosu na razinu šuma. U krug prijemnika  je ugrađen kristalni filtar sa podesivom širinom propusnog opsega u rasponu 300 Hz do 2,4 kHz.

Predajnik je izveden sa tri elektronske cijevi u izlaznom stupnju (driver sa 12BY7A i izlazno pojačalo snage sa 2 x 6146B) čime se postižu izlazne snage od 100W (180W Power input)  na SSB i CW, odnosno 35W (50W Power input) na AM. Za predajnik su ugrađene vanjske kontrole svih nivoa signala, od jačine i kompresije mikrofonskog signala, preko funkcije VOX-a do regulacije nivoa pobude moduliranim signalom i automatske regulacije izlazne snage (ALC).

Primopredajnik Yaesu FT-101ZD opremljen je manualnim antenskim tunerom, a precizno podešavanje ulaznog kruga prijemnika i izlaznog kruga predajnika omogućeno je za svaki band pomoću trimer kondenzatora koji su pristupačno montirani na jednoj tiskanoj pločici, te pomoću spregnutih promjenjivih zavojnica kojima se upravlja gumbom PRESELECT.

U osnovnoj inačici Yaesu FT-101ZD radi na mrežnom naponu, a uz dodatak jednostavnog DC/DC pretvarača na zadnju ploču moguć je rad i na nekom vanjskom izvoru istosmjernog napona  13,5V (automobilski akumulator) uz potrošnju struje od 21A za TX, odnosno 5,5A za RX. Uređaj u svim inačicama ima ugrađen zvučnik i ručku za nošenje te se uz DC/DC pretvarač lako može koristiti i kao prijenosan uređaj za terenski ili mobilni rad.

 

 

 

Kako bi se dobio opći uvid u mogućnosti primopredajnika FT-101ZD dajemo kratak opis njegovih kontrola i konektora na prednjoj i stražnjoj strani uređaja:

 • VOX GAIN/PTT/MOX – kontrola za odabir i podešavanje aktivacije predaje (TX)
  • VOX GAIN – aktivacija glasom (mikrofonskim signalom) sa podešavanjem potrebne jačine glasa za aktivaciju (voice operated)
  • PTT – aktivacija mikrofonskim PTT prekidačem (push to talk) ili vanjskim prekidačem
  • MOX – položaj u kojem je predajnik stalno aktiviran (manual operated)
 • DELAY – podešavanje vremena kašnjenja VOX načina aktivacije predaje (TX)
 • NB – filtar za potiskivanje električnih smetnji impulsnog karaktera koje može stvarati rad nekih električnih uređaji u blizini prijemnika (noise blanker). Uključuje se sklopkom NB.
 • DRIVE – podešavanje jačine pobudnog moduliranog TX signala za najbolji rad VF izlaznog pojačala snage
 • MIC GAIN – podešavanje jačine ulaznog mikrofonskog signala
 • COMP LEVEL – podešavanje razine kompresije mikrofonskog signala za bolju dinamiku govornog signala i optimalno upravljanje izlaznom snagom kod TX SSB modulacije (RF speech procesor). Uključuje se sklopkom PROC.

 

 • POWER – uključenje/isključenje napajanja primopredajnika
 • HEATER – uključenje/isključenje napona grijanja elektronskih cijevi u izlaznim stupnjevima predajnika (ušteda energije kad se radi samo na prijemu)
 • PROC/OFF – uključenje (PROC) ili isključenje (OFF) “RF speech procesora” moduliranog SSB signala prilikom SSB TX-a
 • ATT – 20dB/0/10dB – isključenje (0) ili uključenje atenuatora (oslabljivača) ulaznog signala za 20dB ili 10dB (uključuje se kod izrazito jakih prijemnih signala)
 • AGC S/F/OFF – uključenje/isključenje automatske kontrole pojačanja prijemnika (AGC) sa brzom (F) ili sporom (S) dinamikom. Brzi AGC koristi se uglavnom za CW modulacije. Kod uključene AGC (F ili S) mjerni instrument pokazuje jačinu ulaznog signala u prijemnik (S-metar). S-metar nije u funkciji ukoliko je AGC isključena (OFF).
 • PO/IC/ALC – odabir vrste mjerenja za mjerni instrument prilikom predaje (TX)
  • PO (power output) – mjerenje izlazne snage predajnika
  • IC (struja katode) – mjerenje katodne struje izlaznog stupnja predajnika
  • ALC (Automatic Level Control) – mjerenje jačine signala u ALC krugu za automatsku regulaciju snage izlaznog VF pojačala predajnika (prejaki ulazni signali narušavaju linearnost rada izlaznog VF pojačala predajnika)
 • NB/OFF/MARK – položaj NB – aktivacija filtra smetnji (noise blanker), položaj MARK – aktivacija internog kristalnog kalibratora koji na ulaz prijemnika šalje tonski signal na svakih 25 kHz.

 

 • PHONES – standardna 6,35 mm utičnica za spajanje slušalica.
 • MIC – standardni 4-polni priključak za mikrofon sa PTT sklopkom
 • MODE – odabir vrste modulacije. U položaju TUNE vrši se podešavanje izlaznog stupnja predajnika.
 • WIDITH /OFF – podešavanje propusne širine opsega za prijemnik (MF filtar 10,760 MHz). U položaju OFF širina pojasa je određena ugrađenim filtrima (2,4 kHz), a u položaju WIDITH širinu opsega moguće je podešavati u rasponu 300 Hz do 2,4 kHz.

 

 • PLATE – podešavanje anodnog kruga izlaznog stupnja predajnika (ulaz u PI filtar)
 • LOADING – podešavanje izlaznog stupnja predajnika na antenu (izlaz iz PI filtra)
 • PRESELECT – istodobno podešavanje ulaznih RX i izlaznih TX krugova na radnu frekvenciju
 • RF GAIN – podešavanja pojačanja ulaznih RF i MF krugova prijemnika (osjetljivost prijemnika)
 • AF GAIN – podešavanje pojačanja izlaznog audio pojačala za zvučnik (jačina zvuka)
 • BAND – odabir radnog frekvencijskog opsega
 • CLARIFIER/RX/TX – podešavanje pomaka (offset) radne frekvencije u opsegu ±2 kHz kako bi se prilagodila na eventualnu nepodešenost ili nestabilnost frekvencije druge radio postaje. Kod pritisnute sklopke RX podešava se prijemna frekvencija, kod pritisnute sklopke TX predajna frekvencije, a ukoliko su pritisnute obje sklopke onda se podešava istovremeno prijemna i predajna frekvencija.

 

 • DIM – regulacija osvjetljenja skale i displeja
 • Sklopke i pripadajuće LED indikacije na VFO sekciji koriste se prilikom rada sa vanjskim VFO dodatkom (FV-101Z ili FV-901DM).
  • EXT – prebacivanje kontrole radne TX/RX frekvencije na vanjski VFO
  • EXT TX – prebacivanje kontrole radne TX frekvencije na vanjski VFO
  • EXT RX – prebacivanje kontrole radne RX frekvencije na vanjski VFO
  • VFO – prebacivanje kontrole radne TX/RX frekvencije na interni VFO
  • CH1/CH2 – odabir jednog od dva fiksna TX/RX kristalom kontroliranih kanala (opcionalno ugrađeni kristali)

 

 • RF OUT – izlaz sa driver pojačala izlaznog VF stupnja predajnika (3 Vrms) za priključenje transvertera
 • GND – priključnica uzemljenja
 • FAN – priključnica sa naponom od 100V za opcionalnu montažu aktivnog hladnjaka (ventilatora)
 • ANT – standardni UHF antenski konektor
 • RCV ANT – priključnica vezana paralelno antenskom ulazu kod prijema (RX) za priključenje vanjskog prijemnika
 • PO ADJ – potenciometar za kalibraciju instrumenta u modu mjerenja izlazne snage predajnika
 • ACC – konektor sa izvodima releja i napona napajanja primopredajnika za spajanje vanjskih opcionalnih uređaja (VF linear FL-2100F, VHF/UHF transverter FTV-901R, višefunkcionalni osciloskop YO-901). Ukoliko se primopredajnik FT-101ZD koristi samostalno, dva kontakta moraju biti uvijek kratko-spojena kako bi elektronske cijevi u izlaznom stupnju predajnika dobivale napon za grijanje katode (umetnut poseban kratkospojnik).
 • TONE OUT – izlaz iz tonskog oscilatora 800 Hz za odašiljanja telegrafije (CW), podešavanje jačine izlaza vrši se potenciometrom TONE
 • A-TRIP IN – anti-trip input, vanjski audio ulaz za anti-trip kontrolu (podržan kod nekih prijemnika), podešavanje razine anti-tripa vrši se potenciometrom A-TRIP (anti-tripom se sprječava neželjeno okidanje predaje u VOX načinu, odnosno povratni utjecaj zvučnika prijemnika na mikrofon, gdje bi zvuk iz zvučnika prilikom prijema mogao okidati predajnik preko VOX-a)
 • KEY – ulazna priključnica za telegrafski taster
 • EXT VFO – priključnica za spajanje vanjskog VFO-a (FV-101Z ili FV901DM)
 • FUSE – mrežni osigurač 220V/3A
 • IF OUT – izlaz MF prijemnika za spajanje spektralnog analizatora i sličnih vanjskih uređaja
 • POWER – konektor za dovod mrežnog napajanja ili istosmjernog napajanja 13,5V/21A ukoliko je ugrađen DC/DC pretvarač (opcionalno)
 • EXT SP – priključnica za vanjski zvučnik 4-16 Ω
 • PATCH – priključnica za vanjski mikrofon 500 Ω
 • PTT – priključnica za vanjsku PTT sklopku za aktivaciju predaje (TX)
 • A-TRIP – potenciometar za regulaciju nivoa A-TRIP IN ulaza
 • TONE – potenciometar za regulaciju nivoa TONE OUT izlaza
 • Na gornjem dijelu u sredini nalazi se konektor za opcionalno spajanje DC/DC pretvarača.

Vidimo kako se radi o bogatom popisu kontrola i priključaka ciljano odabranima za praktičan radioamaterski rad. Za primopredajnik Yaesu FT-101ZD moglo se dokupiti nekoliko dizajnom i elektronički prilagođenih dodataka koji  proširuju mogućnosti ili omogućuju bolju kontrolu rada na radioamaterskim opsezima:

 • FV-101Z – vanjski VFO
 • FV-901DM – vanjski VFO
 • FTV-901R – VHF/UHF transverter
 • FC-901 – antenski tuner
 • YO-901 – višefunkcionalni osciloskop
 • SP-901P – vanjski zvučnik
 • FL-2100F – VF linearno pojačalo 1200W
 • ventilator za hlađenje izlaznih elektronskih cijevi
 • DC/DC konverter za omogućavanje mobilnog rada

Ovdje se uočava da većina dodataka nosi oznaku “901” što se referira na seriju primopredajnika Yaesu FT-901. Yaesu FT-101ZD i Yaesu FT-901DM su dva dizajnom vrlo slična i međusobno kompatibilna primopredajnika. Primopredajnik FT-901DM prvi put je predstavljen 1978. godine i smatra se nasljednikom primopredajnika FT-101ZD koji se prestao proizvoditi godinu dana kasnije.  Stoga se navedeni dodaci mogu kombinirati sa oba uređaja. Jednako kao i FT-101ZD tako je i FT-901DM ubrzo stekao veliku popularnost te je i danas poželjan dio radioamaterske opreme. Primopredajnik Yaesu FT-901DM predstaviti ćemo u slijedećoj objavi.

 

 

S obzirom da je riječ o relativno složenom uređaju tehnička dokumentacija za Yaesu FT-101ZD dolazi na cca 150 stranica i istu svakako nije loše proučiti ukoliko želimo podesiti i/ili eventualno modificirati uređaj za aktivni radioamaterski rad. Mi smo, uobičajeno za naše objave, napravili vlastitu blok shemu kompletnog primopredajnika tako da bude što jednostavnija i preglednija za generalni uvid u njegove sklopove i princip rada. Da bi to postigli izostavili smo sklopove za napajanje, pojačala za odvajanje (buffer pojačala) te releje i druga ožičena koja se podrazumijevaju za svaki elektronički uređaj. Također smo se i ovdje potrudili identificirati svaki pojedinačni sklop s obzirom na njegov smještaj u unutrašnjosti uređaja.

 

 

Način rada SSB primopredajnika već smo opisali u objavama Vojni SSB primopredajnik RT-1-T4 i SSB primopredajnik ČUK RT 20 TS, pa isto vrijedi i za ovaj naš Yaesu FT-101ZD kao i uostalom za svaki drugi SSB predajnik. Specifičnosti za naš primopredajnik sažeto su opisane u servisnom priručniku Yaesu FT-101ZD.

 

Mrežni transformator, ispravljači i stabilizatori napona (pogled s gornje strane). Desno je pločica sa komponentama za osiguranje napona potrebnih za rad elektronskih cijevi u izlaznom VF pojačalu predajnika (Rectifier B-board), a na istoj pločici su i komponente za CW keyer. U sredini su dva filtarska kondenzatora za anodne napone elektronskih cijevi od 900 V.

 

Izlazno VF pojačalo snage predajnika i antenski tuner (podesivi PI-filtar).

 

Pogled iz drugog kuta na izlazno VF pojačalo snage predajnika i antenski tuner (podesivi PI-filtar).

 

 

Uočava se temeljna ploča primopredajnika sa MF sklopovljem i kristalnim filtrima (IF board), a iznad njega je modul sa sklopovljem prijemnika i predajnika za rad AM modulacijom (AM unit).  

 

Pogled iz drugog kuta na iste dvije pločice kao na gornjoj slici.

 

Modul brojača frekvencije. Radi se o novijoj inačici koja se bazira na integriranom krugu MSM-9520RS specijalno proizveden po narudžbi za serije primopredajnika Yaesu FT-101, FT-901, FT-902. Ranije inačice brojača frekvencije bile su izvedene sa standardnim TTL integriranim krugovima. S obzirom da se MSM-9520RS odavno ne proizvodi, ukoliko dođe do kvara, radioamateri su za isti razvili zamijenu u obliku PIC mikrokontrolera.

 

Gore su bočno postavljeni moduli pred-mješača (Premix unit) i mješača za RX i TX (RF board). U sredini se uočavaju promjenjivi induktiviteti ulaznog filtra prijmenika i izlaznih filtara VF pojačala snage predajnika koji se kontroliraju gumbom PRESELECT. Dolje je bočno postavljen modul sa kristalnim lokalnim oscilatorima za svaki band (Premix local unit). Desno dolje je elektronka 12BY7A koja služi kao driver za izlazni par elektronki 6146B u VF pojačalu snage. 

 

Malo bolji pogled na modul pred-mješača (Premix unit).

 

 

Bolji pogled na modul sa kristalnim lokalnim oscilatorima za svaki band (Premix local unit).

 

Sa donje strane dominira pločica sa SSB/CW diodnim kružnim demodulatorom (balansni mješač), kristalnim oscilatorima za SSB/CW noseće frekvencije, kristalnim oscilatorom marker frekvencije, CW tonskim generatorom, VOX i Anti-trip kontrolama te NF pojačalima za mikrofon i zvučnik (AF unit).

 

Na posebnoj pločici, tako da budu lako dostupni, montirani su elementi za podešavanje ulaznih filtarskih krugova prijemnika i izlaznih filtarskih krugova predajnika za svaki pojedini radioamaterski opseg.

 

Mrežni transformator, ispravljači i stabilizatori napona (pogled s gornje strane). Lijevo je pločica sa komponentama za osiguranje niskih stabiliziranih napona potrebnih za rad sklopova primopredajnika, ali i udvostručivač napona za dobivanje visokog anodnog napona za elektronske cijevi od 900 V (Rectifier A-board).

 

Pogled sa donje strane na pločicu i komponente izlaznog VF pojačala i antenskog filtra.

 


 

Vanjski VFO oznake FV-101Z

 

Prva brojka na natpisnoj pločici označava godinu proizvodnje (0 = 1980. godina), slijedi slovo koje označava mjesec proizvodnje (G = svibanj). U serijskom broju prva dva broja odnose se na redni broj serije (01 – 24), a preostala četiti broja predstavljaju serijski broj konkretnog primjerka unutar te serije.

 

Naš primjerak primopredajnika Yaesu FT-101ZD Mk2 došao je sa jednim originalnim dodatkom, a to je vanjski VFO oznake FV-101Z. Kao što se vidi, sa istim se dobiva dodatnih šest kristalom kontroliranih kanala (FIX CH) koje je moguće i dodatno fino ugoditi u rasponu ±200 Hz (FIX FINE). Također dobivamo vanjski VFO koji može samostalno kontrolirati TX/RX frekvencije na primopredajniku FT-101ZD tako da se njegov interni VFO uopće ne koristi. No jednako se tako vanjski VFO i fiksni kanali na FV-101Z kao i interni VFO i interni fiksni kanali na FT-101ZD mogu međusobno kombinirati, na način da se jednim kontrolira RX, a drugim TX frekvencija.

Vanjski VFO ima i dvije “clarifier” funkcije (funkcije pomaka frekvencije). Jednom funkcijom je omogućen “clarifier” RX, TX ili RX i TX frekvencije u rasponu do ±2,5 kHz (isto kao i na samom primopredajniku FT-101ZD) i ova funkcija se koristi kad se moramo ugoditi na točnu frekvenciju nekog drugog primopredajnika koji iz nekog razloga ima pomak od stvarne frekvencije (nestabilnost, loša podešenost i slično).

Druga funkcija pomaka (VFO SHIFT) omogućuje odmak od radne frekvencije VFO-a u širokom rasponu ±8 kHz bez okretanja kotača za biranje frekvencije. Ovo je korisno u slučaju da nam tijekom rada na nekoj frekvenciji ista bude privremeno zauzeta nekim jakim (ometajućim) signalom. Želimo se maknuti sa te frekvencije, no kako se nakon prestanka smetnji ne bi morali ponovno ugađati na tu istu radnu frekvenciju glavnim kotačem, uključit ćemo sklopku SHIFT i pomak frekvencije ostvariti pomoću potenciometra VFO SHIFT. Sada povratak na prvobitnu frekvenciju možemo u bilo kojem trenutku napraviti samo jednostavnim isključivanjem sklopke SHIFT čime opet postaje aktivna točna frekvencija odabrana glavnim kotačem. Ovo se može koristiti i u slučaju da je frekvencija nekog od predajnika na istom kanalu nestabilna ili netočno podešena, pa ćemo njegovu frekvenciju ugoditi sa VFO SHIFT, tako da možemo brzo prebacivati između frekvencije tog predajnika i ostalih predajnika koji rade na točnim frekvencijama.

 

Unutrašnjost uređaja Yaesu FV-101Z možemo podijeliti na četiri osnovne cjeline: VFO u oklopljenom kućištu, mrežni transformator 220/12 V, pločica sa sklopkama i relejima te ispravljačem i stabilizatorom napona napajanja, te pločica sa kristalnim oscilatorom fiksnih kanala. 

 

Vidimo da je Yaesu FT-101ZD strogo ograničen na radioamaterske bandove na kratkom valu, no iz svega do sada prikazanog jasno je da se bandovi mogu vrlo lako i jednostavno proširiti proširenjem radnog opsega VFO-a. Još jednostavnije je koristiti neki vanjski stabilni generator frekvencije (cca 5 MHz, 130 mV) čiji signal se jednostavno dovede na 5-polnu DIN utičnicu na zadnjoj strani uređaja Yaesu FT-101ZD. Naravno potrebno je malo jednostavnog računanja da se dobije točna frekvencija VFO-a za pojedinu radnu frekvenciju, a pri tome je odlična stvar što će digitalni pokazivač frekvencije na FT-101ZD uvijek pokazivati realnu vrijednost podešene radne frekvencije. Ovakva proširenja obično su se radila za pokrivanje čitavog CB banda.

 

Pločica za prihvat kanalnih kristala i trimer kondenzatori za fino podešavanje kanalne frekvencije.

 

Fini prijenosni mehanizam VFO-a omogućuje lako podešavanje radne frekvencije sa rezolucijom 100 Hz. VFO je inačica Colpittsovog oscilatora sa frekvencijskim rasponom od 500 kHz. 

 

 

Preko 5-polnog DIN priključka odvodi se odabrana frekvencija VFO-a na primopredajnik Yaesu FT-101ZD, a dovode se dva upravljačka napona od 6 i 12 V za upravljanje relejima. 

 

Primopredajnik Yaesu FT-101ZD Mk2 sa dodatkom vanjskog VFO-a FV-101Z doista možemo smatrati pravim radioamaterskim KV uređajem iz više razloga. Sve kontrole na njemu su analogne i traže ručno podešavanje pa su iz tog razloga vrlo pregledno grupirane te dimenzionirane i razmaknute tako da operateru u svakom trenutku omogućuju dobar pregled i brzo podešavanje. Moderni primopredajnici teže što manjem broju i što sitnijim fizičkim kontrolama tako da se do funkcija uglavnom dolazi preko kompliciranih softverskih menija u kojima se lako izgubiti. Mnoga podešenja kod suvremenih radio uređaja su unaprijed predefinirana i korisnik u većini slučaja koristi standardne postavke. Yaesu FT-101ZD konstruiran je tako da se svi važni RF i VF krugovi mogu lako podesiti, a svaki pomak na novu radnu frekvencije može pratiti i izravno fino ručno ugađanje tih krugova. Time se u svakom trenutku vrlo brzo može podesiti optimum u kvaliteti veze s obzirom na stalno promjenjive uvjete koji su karakteristični za KV veze. Kod modernih automatskih tunera podešenja su uglavnom skokovita u koracima, rijetko se još susreću tuneri sa kontinuiranim podešavanjima preko servo motora, a pogotovo da se mogu još k tome i ručno fino ugoditi RX i TX filtarski krugovi.

Modularni način izvedbe sklopovlja kod FT-101ZD bio je gotovo revolucionaran za radioamaterske uređaje toga doba i isti omogućuje brzo dijagnosticiranje, lociranje i popravak kvara. Bogata popratna tehnička dokumentacija omogućuje da radioamater upozna svoj uređaj do svakog detalja, te razvija vlastita poboljšanja. Moderni uređaji pak su kontrolirani mikroprocesorima i softverom te je bilo kakva tehnička dokumentacija redovno nedostupna. Čak i da uspijemo dobaviti elektroničku shemu, zateći ćemo specijalizirane integrirane krugove i općenito komponente u SMD tehnici koje je teško nabaviti. To se posebno odnosi na minijaturne SSOP izvedbe integriranih krugova koji se sve češće ugrađuju u moderne primopredajnike i sa kojih je često nemoguće dešifrirati otisnutu oznaku ako ista uopće i postoji. Generalno gledano, ukoliko dođe do kvara na nekom radio uređaju nove generacije popravak u amaterskim uvjetima će u većini slučaja biti nemoguć. Takvi uređaji nisu predviđeni ni za otvaranja ni za bilo kakva podešavanja izvan ovlaštenog servisa. Radioamater tako neće ništa saznati o sastavu i funkcioniranju sklopovlja svojeg primopredajnika, a brojne automatizirane funkcije smanjiti će na minimum i njegovu osnovnu aktivnost prilikom samog održavanje veze. Najnovije digitalne vrste radioamaterskih veza čak i ne zahtijevaju prisutnost radioamatera pored uređaja, on jednostavno povremeno svrati pogledati koliko je njegova postaja uspjela ostvariti veza, jednako kao što povremeno svrati pogledati koliko mu je došlo novih e-mail poruka ili lajkova na kakvoj društvenoj mreži. Moderna tehnologija pretvara ljude u čiste površne konzumente iste i ubija svaku potrebu ili želju da se zadire u shvaćanje te tehnologije na nekoj dubljoj razini. Na sreću, dobra stara elektronika se još nekako odupire tom nesretnom trendu 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “Primopredajnik Yaesu FT-101ZD Mk2 i vanjski VFO FV-101Z