Multimetar EAW Universalmesser IV


Danas je nabavljen multimetar Universalmesser IV, proizvod njemačke tvrtke EAW s kraja 1950-tih godina.

 

 

Tvrtka EAW (Elektro-Apparate-Werke) nastala je iz tvrtke Apparate-Werke Berlin-Treptow (AT)  koju je 1928. godine osnovao AEG. Ova tvrtka je tijekom 2. svjetskog rata proizvodila radio opremu za bombardere i podmornice te upravljačke sklopove za rakete V-2 pa su pred kraj rata njene tvornice uvelike bile uništene savezničkim bombardiranjem. Nakon rata tvrtku AT su preuzeli sovjeti (Istočna Njemačka DDR) i preimenovali je u Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow (EAW), da bi nakon Staljinove smrti tvrtka po njemu dobila naziv Elektro-Apparate-Werke JW Stalin. U 1960-tim godinama u trendu” destaljinizacije” tvrtka opet mijenja ime u VEB EAW Berlin-Treptow “Friedrich Ebert” po bivšem predsjedniku komunističke Njemačke. Nakon ujedinjenja Njemačke 1990. godine tvrtka je transformirana u EAW Berlin GmbH i zatim je 1993. godine privatizirana. Međutim, novonastala tvrtka unatoč pokušajima prebacivanja proizvodnje na tržišno konkurentne proizvode nije se uspjela dovoljno modernizirati i prilagoditi novim trendovima te se raspala na manja neovisna poduzeća. Tijekom svojeg postojanja tvrtka EAW je osim mjernih instrumenata proizvodila ispravljače, releje, prekidače, vakuumske sklopke, instrumentacijsku i upravljačku tehniku, električna brojila, radio stanice i računala. Posljednji proizvodi tvrtke EAW u pokušajima opstanka na tržištu bili su radio kazetofoni i mikroračunalo P8000 bazirano na istočnonjemačkom klonu 16-bitnog mikroprocesora Zilog Z8000.

 

 

EAW Universalmesser IV omogućuje mjerenje istosmjernog i izmjeničnog napona do 600V i istosmjerne i izmjenične struje do 6A, a svako mjerenje podijeljeno je u sedam mjernih opsega. Svi mjerni opsezi su djeljivi s bazom 3, te instrument ima po jednu skalu za izmjenična i istosmjerna mjerenja s podjelama 0-30. Radi se o mjernom instrumentu iz iste serije kao i već opisani EAW Universalmesser II kojim su moguća samo istosmjerna mjerenja struje i napona ali u dvostruko više mjernih opsega čime su mjerenja preciznija.

 

 

Isto kao i kod svih instrumenta serije EAW Universalmesser posebna pažnja je posvećena zaštiti instrumenta od pogrešnog spajanja, preopterećenja, promjeni mjernog opsega tijekom mjerenja i drugih mogućih pogrešaka rukovatelja.

Tako se mjerno područje odabire klasičnom rotacijom gumba na odabranu poziciju, no samo mjerenje se aktivira tek kad se gumb pritisne u donji položaj. U donjem položaju sklopka ostane mehanički blokirana i onemogućeno je njeno okretanje čime je onemogućena promjena mjernog opsega tijekom samog mjerenja. Deblokada sklopke vrši se pritiskom na crveno dugme smješteno uz sklopku. Instrument također ima izvedenu bimetalnu zaštitu od preopterećenja i pogrešnog polariteta spojenog napona te će sklopka za izbor mjernog područja i uključenje mjerenja biti izbačena u slučaju navedenih kvarova čime će mjerni sistem biti isključen iz mjernog kruga.

Druga posebnost odnosi se na priključnice, gdje imamo potpuno odvojeni par priključnica za mjerenje struje i za mjerenje napona. Time je smanjena mogućnost pogrešnog spajanja instrumenta u strujni krug, serijski ili paralelno, ovisno da li želimo mjeriti struju ili napon. Također je moguće instrument istovremeno spojiti u krug za mjerenje struje i napona, pri čemu se promjenom mjernog opsega (ujedno i vrste mjerenja) mjeri odabrana veličina. Ovo je moguće jer se kod svake promjene mjernog opsega instrument isključuje iz mjernog kruga kako smo prethodno opisali.

Instrumenti serije EAW Universalmesser imaju samo jednu sklopku kojom se vrši i promjena mjernog opsega i promjena vrste mjerenja tako da je i ovim dizajnom minimalizirana mogućnog pogrešnog odabra mjernog područja jer je sve pregledno označeno na jednom kotaču za razliku od multimetara koji imaju posebne sklopke za mjerne opsege i posebne za vrste mjerenja (struja ili napon, izmjenično ili istosmjerno).

 

 

Naš primjerak multimetra EAW Universalmesser IV nabavljen je u očuvanom i električki potpuno ispravnom stanju, no i ovdje, jednako kao i kod  EAW Universalmessera II, naišli smo na problem odvajanja ogledala od metalne pločice skale zbog sasušenosti originalnog ljepila koje neminovno nastaje tijekom godina. Srećom odvojeno ogledalo nije napravilo nikakvu mehaničku štetu na drugim komponentama u unutrašnjosti instrumenta te smo ga ponovno zalijepili epoksi-ljepilom.

 

Germanijske kontaktne kristalne diode OA 645 pojavile su se sredinom 1950-tih godina. Imale su široku upotrebu i često ih nalazimo u detektorskim krugovima AM prijemnika iz 1960-tih godina i u TV prijemnicima s početka 1970-tih godina. U našem slučaju koriste se kao ispravljačice napona za mjerni instrument kod izmjeničnih mjerenja.  

 

Ogledalo za kompenzaciju paralakse oka kod očitanja odvojilo se od metalne pločice skale zbog starenja svojstva ljepila kojim je bilo pričvršćeno. Relativno teško stakleno ogledalo nakon odvajanja slobodno šeće po unutrašnjosti instrumenta te može izazvati druga mehanička oštećenja osjetljivih elemenata mjernog instrumenta. Ovo je vrlo česta pojava kad se kao ogledalo koristi masivno staklo umjesto tanke uglačane metalne pločice i kad je isto pričvršćeno samo ljepilom, a ne i nekim mehaničkim držačima.

 

Serija instrumenta EAW Universalmesser sastojala se od četiri slična instrumenata (II, III, IV i VI) sa potpuno istim dizajnom kućišta, a razlikuju se samo u strujnim i/ili naponskim mjernim opsezima kao i u mogućnostima mjerenja istosmjernih i/ili izmjeničnih veličina. Cijena multimetra EAW Universalmesser IV je 1959. godine bila tadašnjih 385 DEM, pa iako su se u to doba u DDR-u možda mogli kupiti jeftiniji i svestraniji multimetri (mjerenje otpora) vjerojatno ni jedan nije bio dizajniran sa toliko zaštitnih elemenata. Praktično gledano, ako zbog ugrađenih zaštita instrument samo jednom bude spašen od uništenja tu smo si već ostvarili financijsku uštedu daleko veću nego da smo se odlučili na kakav jeftiniji multimetar koji ne oprašta greške rukovatelja 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.