Multimetar EAW Universalmesser II


Danas je nabavljen multimetar Universalmesser II, proizvod njemačke tvrtke EAW s kraja 1950-tih godina.

 

 

Tvrtka EAW (Elektro-Apparate-Werke) nastala je iz tvrtke Apparate-Werke Berlin-Treptow (AT)  koju je 1928. godine osnovao AEG. Ova tvrtka je tijekom 2. svjetskog rata proizvodila radio opremu za bombardere i podmornice te upravljačke sklopove za rakete V-2 pa su pred kraj rata njene tvornice uvelike bile uništene savezničkim bombardiranjem. Nakon rata tvrtku AT su preuzeli sovjeti (Istočna Njemačka DDR) i preimenovali je u Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow (EAW), da bi nakon Staljinove smrti tvrtka po njemu dobila naziv Elektro-Apparate-Werke JW Stalin. U 1960-tim godinama u trendu” destaljinizacije” tvrtka opet mijenja ime u VEB EAW Berlin-Treptow “Friedrich Ebert” po bivšem predsjedniku komunističke Njemačke. Nakon ujedinjenja Njemačke 1990. godine tvrtka je transformirana u EAW Berlin GmbH i zatim je 1993. godine privatizirana. Međutim, novonastala tvrtka unatoč pokušajima prebacivanja proizvodnje na tržišno konkurentne proizvode nije se uspjela dovoljno modernizirati i prilagoditi novim trendovima te se raspala na manja neovisna poduzeća. Tijekom svojeg postojanja tvrtka EAW je osim mjernih instrumenata proizvodila ispravljače, releje, prekidače, vakuumske sklopke, instrumentacijsku i upravljačku tehniku, električna brojila, radio stanice i računala. Posljednji proizvodi tvrtke EAW u pokušajima opstanka na tržištu bili su radio kazetofoni i mikroračunalo P8000 bazirano na istočnonjemačkom klonu 16-bitnog mikroprocesora Zilog Z8000.

 

 

 

EAW Universalmesser II omogućuje mjerenje istosmjernog napona do 600V i istosmjerne struje do 6A, a svako mjerenje podijeljeno je u čak 12 mjernih opsega čime je omogućeno precizno očitanje struje i napona u čitavom opsegu mjerenja. Svi mjerni opsezi su djeljivi s bazom 3, te instrument ima samo jednu skalu s podjelama 0-30.

Specifičnost instrumenta je posebna izvedba sklopke za izbor mjernog područja. Mjerno područje se odabire klasičnom rotacijom gumba na odabranu poziciju, no mjerenje se aktivira tek kad se gumb pritisne u donji položaj. U donjem položaju sklopka ostane mehanički blokirana i onemogućeno je njeno okretanje čime je onemogućena promjena mjernog opsega tijekom samog mjerenja. Deblokada sklopke vrši se pritiskom na crveno dugme smješteno uz sklopku. Instrument također ima izvedenu bimetalnu zaštitu od preopterećenja i pogrešnog polariteta spojenog napona te će sklopka za izbor mjernog područja i uključenje mjerenja biti izbačena u slučaju navedenih kvarova čime će mjerni sistem biti isključen iz mjernog kruga.

Druga posebnost odnosi se na priključnice, gdje imamo potpuno odvojeni par priključnica za mjerenje struje i za mjerenje napona. Time je smanjena mogućnost pogrešnog spajanja instrumenta u strujni krug, serijski ili paralelno, ovisno da li želimo mjeriti struju ili napon.

 

 

 

 

Multimetar EAW Universalmesser II je istočnonjemački proizvod iz 1950/60-tih godina sa specifičnim jednostavnim dizajnom kućišta ali sa odlikama koje se rijetko nalaze kod univerzalnih mjernih instrumenta: velik broj mjernih opsega, jedna skala za sva mjerenja, zaštitni mehanizam blokade promjene mjernih opsega i potpuno odvojene priključnice za mjerenje struje i napona.

Naš primjerak instrumenta je vjerojatno dugo ostao u aktivnoj službi jer nalazimo tragove popravaka i rastavljanja. Čest problem kod ovako starih instrumenta odnosi se na dijelove koji su tvornički spojeni lijepljenjem.  Ljepilo s godinama izgubi svojstva i spojevi popuste. U našem slučaju odvojilo se ogledalo od metalne skale i staklo od bakelitnog kućišta. Ovo nažalost često uzrokuje druga mehanička oštećenja jer odvojeni dijelovi stružu i naslanjaju se na kazaljku i druge osjetljive dijelove mjernog instrumenta sa zakretnim svitkom. Čini se da kod našeg instrumenta nedostaje vrh kazaljke koji je najvjerojatnije otkinut zbog padanja odlijepljenog stakla po kazaljki.

 

 

 

Instrument sa zakretnim svitkom konstruiran je na način da je zavojnica napeta preko finih elastičnih torzionih niti. Ove niti osim što centriraju zavojnicu, također služe i za stvaranje odgovarajućeg  protu-momenta zakretanju kazaljke te za dovođenje struje na istu. Prekid jedne od ovih niti stoga instrument stavlja potpuno van funkcije, a zamjena iste je u amaterskim uvjetima gotovo nemoguća. Kod našeg instrumenta kazaljka blago zapinje u srednjem položaju što upućuje na gubitak prvobitnih mehaničkih svojstava torzionih niti do te mjere da zavojnica više nije u samom centru između proreza magneta. Bilo kakvo petljanje po ovako osjetljivom instrumentu vjerojatno bi još pogoršalo stanje te je torzione niti jednostavno potrebno zamijeniti novima i ispravno ih napeti uz upotrebu specijalnih alata. Jedino što smo mogli napraviti to je ponovno zalijepiti ogledalo na metalnu pločicu skale i staklo na bakelitno kućište za što smo zbog različitih materijala i glatkih površina upotrijebili epoksi-ljepilo. Ovo je trebalo napraviti vrlo oprezno jer se sasušeni premaz boje na skali kod svakog dodira ili jače trešnje sve više ljušti sa metalne pločice. Za potpunu (vizualnu) restauraciju morali bismo nacrtati i isprintati novu skalu.

Serija instrumenta EAW Universalmesser sastojala se od četiri slična instrumenata (II, III, IV i VI) sa potpuno istim dizajnom kućišta, a razlikuju se samo u strujnim i/ili naponskim mjernim opsezima kao i u mogućnostima mjerenja istosmjernih i/ili izmjeničnih veličina. Većina većih tvrtki za proizvodnju mjernih instrumenta u početku je razvila slične serije svojih instrumenta, no već u 1970-tim godinama tehnologija je dovoljno napredovala i pojeftinila da su se za široku potrošnju mogli izrađivati univerzalni mjerni instrumenti koji su objedinjavali sva mjerenja u jednom uređaju. Prema dostupnim podacima EAW Universalmesser serije instrumenta nisu bile dugo konkurentne na tržištu jer su se već u to doba mogli nabaviti jeftiniji multimetri drugih njemačkih proizvođača (primjerice VEB Messtechnik Mellenbach – MTM) koji su omogućavali više mjerenja, između ostalog i mjerenje otpora te indirektno mjerenje kapaciteta. Unatoč tome multimetri EAW Universalmesser su precizni instrumenti (klasa točnosti 1,5) sa višestruko izvedenim zaštitama zbog čega su mogli preživjeti kakvo nespretno ili brzopleto mjerenje nekog nepažljivog rukovatelja, a to je svakako vrlo korisna opcija svakog mjernog instrumenta 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.