Tester i regenerator CRT ekrana Müter BMR 5


Danas je nabavljen  uređaj za ispitivanje ispravnosti i popravak (regeneraciju) katodnih cijevi (CRT) monitora, televizora, osciloskopa i sličnih elektroničkih uređaja, proizvod njemačkog poduzeća (Ulrich) Müter iz 1974. godine. Radi se o obiteljskom poduzeću koje je u 1960-tim godinama osnovao radio-televizijski tehničar Ulrich Müter i gdje su se proizvodili uređaji za mjerenje, ispitivanje, regeneraciju i demagnetiziranje CRT ekrana, generatori TV test slike, audio mjerni uređaji, ionizatori zraka, izolacijski transformatori i variaci, te kombinirani uređaji za ispitivanje mrežnih instalacija.

 

U gornjem desnom odjeljku nalaze se kontrole za postupak regeneracije (spaljivanje kratkog spoja) kod CRT ekrana naponskim impulsom od 500 V u trajanju 0,5 sekundi. Krajnje desno gore je funkcijska sklopka – regeneracija ili mjerenje/testiranje. U sredini je mrežna sklopka, potenciometar za odabir negativnog napona prve rešetke i pripadajuća sklopka za uključenje toga napona i način mjerenja struje. Na dnu su kontrole za upravljanje naponom za grijanje cijevi (žarna nit) crno-bijelog i kolor ekrana, a krajnje desno dolje je funkcijska sklopka – ispitivanje kratkog spoja ili mjerenje struje emisije elektrona.

 

Mrežni priključak i priključnice za spajanje različitih tipova CRT ekrana.

 

Na zadnjoj strani uređaja nalaze se priključnice za spajanje elektroda CRT ekrana: žarna nit odgovarajućeg napona, katoda za crno-bijele ili kolor ekrane, te prva i druga mrežica.

 

O ispitivanju i regeneraciji katodnih cijevi pisali smo u objavi CRT tester i regenerator Stolle Typ 7403 gdje smo predstavili također jedan vrlo sličan uređaj za tu namjenu, tako da ovdje nećemo ponavljati svu pozadinu problematike oko testiranja i regeneracije CRT cijevi.

Općenito gledano, ovakvi uređaji u testnom dijelu zapravo mjere samo dvije stvari: eventualni kratki spoj između pojedinih elektroda CRT cijevi, te protok struje koju stvara emisija elektrona između katode (k) i prve rešetke (g1). U praksi su ova mjerenja uglavnom dovoljna jer se najveći broj grešaka javlja u samom elektronskom topu, dakle pregaranje žarne niti, kratki spoj elektroda (žarna nit, katoda i rešetke), ili zaustavljeni protok elektrona zbog nakupljene nečistoće u sićušnom otvoru za prolazak elektrona na izlazu iz elektronskog topa.

Za mjerenje struje k-g1 na elektrode ispitivane CRT cijevi je dakle dovoljno dovesti dva radna napona:

  • napon za grijanje žarne niti katode (najčešći standard je 6,3 V, a tester Müter BMR 5 osigurava i napone 2,4 – 4,7 – 6,3 – 8,4 – 11 – 13 V za različite vrste CRT cijevi)
  • negativni napon za prvu rešetku (kod testera Müter BMR 5 podesivo 0 do -200 V)

Kao što se prema skali može zaključiti struja emisije elektrona (k-g1) kod ispravne CRT cijevi mora biti u rasponu 0,64 – 2 mA, a ako je ta struja manja od 0,26 mA onda je CRT cijev svakako neispravna.

Što se tiče kratkih spojeva tester Müter BMR 5 isti mjeri između žarne niti (f), katode (k) i prve dvije rešetke (g1 i g2), odnosno kombinacije f-k, g1-k, g1-g2.

 

 

Funkcija regeneracije CRT ekrana možda ne opisuje na najbolji način ovu funkciju jer je CRT ekrane nemoguće regenerirati (obnoviti, osvježiti) u smislu njihove istrošenosti ili pregorenosti. Ovdje zapravo riječ o pokušaju uklanjanja ili bolje rečeno spaljivanja eventualno nastalog kratkog spoja između elektroda u elektronskom topu. S obzirom da su elektrode ovdje fizički pozicionirane na vrlo malom međusobnom razmaku sa jednostavnim žičanim držačima, a u radu su izložene visokim naponima i povišenim temperaturama, svako i najmanje savijanje žice nosača elektrode pod ovim i vanjskim mehaničkim utjecajima može dovesti do njenog kratkog spoja sa susjednom elektrodom. Otvor elektronskog topa je promjera svega 0,3-1 mm i svaka nečistoća unutar njega može drastično smanjiti emisiju elektrona. Strana tijela koja mogu upasti između elektroda ili u elektronski top obično su otpali komadići grafitne prevlake s unutarnje strane ekrana koja čini anodu ekrana.

Kod pojave ovakvih kratkih spojeva najčešće se radi o vrlo maloj dodirnoj površini između elektroda, pa se koristi princip kratkotrajnog propuštanja istosmjerne struje jače amperaže preko kratko spojenih elektroda pri čemu će doći do pregaranja tog najtanjeg dodirnog mjesta čime će i kratki spoj biti otklonjen (slično kao što pregori rastalni osigurač na električnim instalacijama). Naravno da ovo neće uspjeti svaki puta, a ako i uspije ovaj postupak neće vratiti elektrode na njihovo prvobitno mjesto niti će one moći ostati potpuno neoštećene. Pa ipak u nekim slučajevima (što jako ovisi o tipu, odnosno unutarnjoj konstrukciji same CRT cijevi) tako “regenirana” CRT cijev moći će se koristiti još neko vrijeme. Više o postupcima regeneracije CRT ekrana možete pročitati u objavi CRT tester i regenerator Stolle Typ 7403.

Tester Müter BMR 5 za regeneraciju, odnosno spaljivanje kratkog spoja koji naponski izboj od 500 V u trajanju 0,5 sekundi koji vjerojatno osiguravaju ugrađeni parovi serijski spojenih kondenzatora od 2 x 10µF/350V i 2 x 47µF/350V nabijeni na 500 V. Tijekom postupka regeneracije sve druge elektrode CRT cijevi moraju biti bez napona.

 

 

Tester Müter BMR 5 opremljen je sa osam različitih podnožja za CRT ekrane, s time da su na zadnjoj strani uređaja dodatno izvedene banana priključnice za svaku elektrodu tako da je moguće lako napraviti adapter za svaki tip CRT ekrana. Bez obzira na gotova podnožja, uvijek je dobro provjeriti raspored elektroda CRT ekrana na kojem radimo jer praksa nas uči da različitih standarda ponekad ima gotovo toliko koliko i različitih proizvođača.

 

Mrežni transformator osigurava niske (2,4 – 13 V) i visoke napone (200 i 500 V) za mjerne krugove, napajanje elektroda CRT cijeve i za napon potreban za postupak regeneracije.

 

Već je i iz vizualanog pogleda jasno da je elektrolitske kondenzatore stare 46 godina potrebno zamijeniti, posebice jer se radi o kondenzatorima koji su u radu opterećeni relativno visokim naponom. Četiri donja elektrolita vjerojatno služe za pražnjenje naponskog impulsa 500 V prilikom postupka regeneracije CRT ekrana. Gornji elektrolit pored kojeg je poluvodička dioda vjerojatno služe za ispravljanje i filtriranje negativnog prednapona za prvu mrežicu koji je podesiv u rasponu 0 do -200 V. Otpornici su u krugu djelitelja napona potrebnih za kalibraciju i napajanje mjernih krugova.

 

 

Naš tester omogućuje rad na crno-bijelim i kolor monitorima, a razlika je praktično samo u tome što kod crno bijelih monitora mjerenje vršimo na jednom elektronskom topu, a kod kolor monitora moramo proći tri elektronska topa, svaki za jednu boju (plava, crvena, zelena).

Na elektrolitskim kondenzatorima unutar testera Müter BMR 5 otisnut je datum proizvodnje iz kolovoza 1974. godine, a reklamu za sam uređaj pronašli smo jednom časopisu iz 1975. godine gdje se nudi po cijeni od tadašnjih 489 DEM. Sredina 1970-tih godina svakako je predstavljala zlatno doba CRT televizora i ekrana svih vrsta, te je do tada već razvijen i veliki broj CRT testera i regeneratora gdje je svaki proizvođač imao svoju formulu glede voltaže i trajanja naponskog impulsa za spaljivanje kratkog spoja prilikom postupka regeneracije.  S obzirom da se praktično radi o relativno jednostavnim napravama, ovakvi uređaji često su se radili i u samogradnji. No, kako je prošlo zlatno doba CRT-a jednako tako je nažalost prošlo i zlatno doba elektroničkih samogradnji, a to nikako ne mora značiti da je time prošlo i zlatno doba amaterske elektronike jer još uvijek postoji puno načina kako se može i učiti i zabavljati uz dobru staru elektroniku 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.