Bosch L-Jetronic Tester ETJ 002.02


Danas je nabavljen uređaj za provjeru rada i testiranje L-Jetronic sustava ubrizgavanja goriva na automobilima sa benzinskim motorom, proizvod tvrtke Bosch. L-Jetronic sustav ubrizgavanja goriva patentirao je Bosch sredinom 1970-ih godina i najviše se koristio na europskim automobilima proizvedenima 1980-ih godina kao i na nekim BMW-ovim motociklima.

Osnovni parametar kod L-Jetronic sustava je električno mjerenje protoka usisane količine zraka. Na osnovu toga podatka, kao i primljenih podataka iz ostalih senzora na motoru, elektronička upravljačka jedinica (ECU – electronic control unit ili popularno – kompjuter motora) šalje izlazne signale za upravljanje sustavom za pripremu goriva (pumpom) i njegovu kontroliranu distribuciju preko brizgaljki (dizni) u cilindre motora. L-Jetronic sustav ponegdje se zove AFC (Air-Flow Controlled) ili EFI-L (electronically controlled fuel injection with air flow sensing), ali u originalu slovo “L” u nazivu dolazi od njemačke riječi za zrak – luft.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_05

Bosch L-Jetronic Tester predviđen je za spajanje na konektor elektroničke upravljačke jedinice automobila (ECU). To je i razumljivo jer na ECU dolaze signali sa svih senzora u automobilu i iz ECU se generiraju svi upravljački signali za sustave u automobilu, dakle na tom konektoru imamo sve električne signale i napone potrebne za rad motora i pripadajućih sustava. Radi se o standardnom 35-pinskom L-Jetronic konektoru, a spajanje se vrši tako da se na automobilu odspoji kabel sa ECU, a zatim se ponovno spoji preko para konektora na Bosch testeru.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_03

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_04

Mjerenja i testovi su podijeljeni u 11 programa. Ispod programske sklopke nalazi se Test tipkalo koje se, kako je grafički prikazano, koristi za mjerenja u programima 1, 2, 3, 4 i 8. Ovim tipkalom zapravo se uključuju dodatna mjerenja unutar pojedinog programa. Također, potenciometar lijevo od programske sklopke koristi se za kalibraciju u programu 2.

Kao indikacije koriste se dvije žaruljice (crvena i zelena) te instrument sa naponskom skalom (0-15 V), omskom skalom (0-100 kΩ) i vremenskom skalom (0-15 ms). Naponi se mjere u prva dva programa, otpor u programima 3, 4 i 5, a programi od 6 do 11 koriste se za provjeru odziva ECU te se vrijednosti očitavaju na vremenskoj skali. Crvena lampica signalizira prisutnost napona i mora svijetliti prilikom svih testova, zelena lampica svijetli ili trepće u slučaju kad signalizira okidačke pulseve za injektor. Iako je ovaj testni uređaj maksimalno automatiziran te generira sve potrebne impulse za simulaciju rada motora kako bi se mogao testirati ECU, sami testovi i mjerenja nisu mogući bez tvorničkih uputa u kojima se nalaze opisi pojedinih programa i očekivane vrijednosti mjerenja. Mi ćemo ovdje dati kratak opis programa Bosch L-Jetronic Tester-a kako bismo stekli uvid na koji način se koristio ovaj i slični testeri automobilskih motora prije 30-tak godina:

 • 1 – program za pripremu testera i provjeru prisutnosti ulaznih napona na pojedinim pinovima konektora:
  • namještanje kazaljke na nulu (obje lampice ugašene, kazaljka pokazuje nulu)
  • indikacija prisutnosti napona sa releja za startanje motora (obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje nulu)
  • provjera napona sa releja nakon startanja motora, okidački impulsi sa bobine (crvena lampica svijetli, zelena lampica trepće, kazaljka pokazuje 8-15 V)
  • indikacija prisutnosti napona sa kontakta pumpe za gorivo i senzora za protok zraka (uz pritisnutu tipku Test obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje nulu)
 • 2 – provjera ispravnosti potenciometra (senzora) za mjerenje protoka zraka, uz ovaj program vezan je potenciometar lijevo od programske sklopke kojim se prije mjerenja namješta puni otklon kazaljke instrumenta (15 V), nakon toga pritisne se tipka Test pri čemu obje lampice svijetle, a izmjereni napon mora biti 7-8 V
 • 3 – provjera sustava opskrbe gorivom:
  • provjera glavnog releja pumpe (obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje otpor 70-500 Ω)
  • provjera električne pumpe za gorivo i elektromagneta (uz pritisnutu tipku Test obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje otpor 25-60 Ω)
 • 4 – provjera temperaturnih senzora (NTC):
  • provjera senzora za temperaturu motora (rashladne tekućine) – obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje otpor 30 Ω – 30 kΩ
  • provjera senzora za temperaturu usisanog zraka – uz pritisnutu tipku Test obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje otpor 30 Ω – 30 kΩ
 • 5 – provjera sklopke na pedali gasa – obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje otpor 0 ili ∞ ovisno da li je sklopka aktivirana ili nije
 • 6 do 11 – provjera rada ECU (obje lampice svijetle, kazaljka pokazuje vrijeme odziva u rasponu 1,35-7,50 ms ovisno o programu mjerenja)

Iz opisa programa može se zaključiti da Bosch L-Jetronic Tester u prvih pet programa provjerava ispravnost ulaznih signala u ECU sa senzora motora, a u posljednjih šest programa testira izlazne upravljačke signale, odnosno odziv i samu ispravnost ECU-a, pri čemu se ulazni signali generiraju u samom testeru.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_01

Sada dolazi onaj zanimljiviji dio, a to je pogled u unutrašnjost ovog Bosch-ovog testera. U prvom planu uočavamo višestruku višepolnu programsku sklopku i Test tipkalo.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_06

S druge strane sklopka za odabir vrste motora glede broja cilindara…

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_07

Još jedan pogled na Test tipkalo…

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_08

Tiskana pločica… uz toliki broj žica koje povezuju kontrole sa tiskanom pločicom dobro je da su otisnuti brojevi, no mogao se upotrijebiti i neki višepolni konektor što bi olakšalo montažu i popravak testera.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_09

Evo i pogleda na stranu komponenti… Integrirani krug 555, te desetak tranzistora i dioda čine aktivne komponente sklopa. S obzirom na dosadašnji opis testera možemo zaključiti da su za prvih pet programa u funkciji samo pasivne komponente kojima se kabrira voltmetar i ommetar, dok su aktivne komponente uglavnom u funkciji generiranja testnih napona i signala za provjeru odziva ECU-a.

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_10

bosch_l_jetronic_ tester_etj00202_11

Danas se testovi rada motora uglavnom rade preko sučelja koja se spajaju s računalom ili nekim drugim mikroprocesorskim sklopom. Broj senzora u automobilima sve više raste jednako kao i broj servo uređaja kojima je potrebno upravljati, pa time i sam ECU u automobilu postaje sve snažnije računalo. Ovaj naš primjerak L-Jetronic Tester-a pripada tehnologiji koja je zastarjela prije 30 godina no prosječnom je elektroničaru ipak potrebno puno vremena i truda da barem u osnovnim elementima shvati svrhu i princip rada jednog ovakvog davno osmišljenog elektroničkog sustava, ukoliko se prvi puta s njim susreće.

Postavlja se onda pitanje, kakve će tek probleme imati isto tako neki sličan elektroničar, koji će za nekih 30 godina proučavati tada već zastarjelu ovu našu današnju tehnologiju. Gdje će pronaći servisnu dokumentaciju i sheme (ili bolje rečeno programe) za proučavanje ove naše mikroprocesorske tehnologije i sve sile najrazličitijih elektroničkih uređaja koji svakodnevno preplavljuju tržište. Sakupljači i zaljubljenici u vintage elektroniku često razmišljaju – eh, da sam bio pametan, kad sam bio mali, pa sačuvao ovo ili ono, sad bi to vrijedilo ovoliko ili onoliko. No, istom tom elektroničaru svejedno ne pada na pamet danas sačuvati neki zastarjeli modem, televizor ili printer jer će on za 30 (ili 300) godina možda imati nekome neku kolekcionarsku ili vintage vrijednost. Zašto? Možda zato jer je vintage ljepota elektroničkih uređaja završila negdje krajem prošlog stoljeća, kada je nagli razvoj i jeftina masovna proizvodnja elektroničkih uređaja uništila njihovu trajnost u bilo kojem smislu. Stoga ćemo mi sačuvati ovaj naš (još donekle razumljiv) elektronički mjerni instrument ne samo radi nas, nego i radi onih elektroničara koji će i kroz naredna stoljeća biti u potrazi za dobrom starom tehnologijom 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.