Wheatstoneov mjerni most ISKRA NL 0120


Danas je nabavljen instrument za mjerenje električnog otpora ISKRA NL 0120. Instrument mjeri otpor u rasponu 0,05 Ω do 500 kΩ i to metodom Wheatstoneovog mjernog mosta. Ovaj instrument principijelno je isti instrumentu opisanom u objavi Wheatstoneov mjerni most ISKRA NL 024.

wheatstone_most_iskra_nl0120_01

wheatstone_most_iskra_nl0120_02

wheatstone_most_iskra_nl0120_04

Osnovna razlika između instrumenata NL0120 i NL024 je ta što NL0120 ima skalu raspona 0,5 – 50 čime pokriva mjerni opseg od 0,05 Ω do 500 kΩ, dok je skala NL024 raspona 1 – 25 čime je pokriven nešto manji mjerni opseg od 0,1 Ω do 250 kΩ. Oba instrumenta navedene opsege pokrivaju u šest područja: x0,1 / x1 / x10 / x100 / x1000 / x 10000 te se napajaju naponom od 4,5V (NL024 preko tri baterije 1,5V dok NL0120 preko jedne standardne plosnate baterije od 4,5V). Također, oba instrumenta imaju jednak postotak pogreške od ±1%, no treba uzeti u obzir da je zbog nelinearnosti skale precizno očitanje moguće samo na prvoj polovici skale (ili nešto malo više).

wheatstone_most_iskra_nl0120_03

wheatstone_most_iskra_nl0120_05

Unutrašnjosti oba instrumenta također su vrlo slične, a po upotrijebljenim materijalima može se zaključiti da je NL0120 vjerojatno nešto stariji instrument od NL024. Sa donje strane vidi se ležište za plosnatu bateriju 4,5V. Sa gornje strane otkriva se žičani potenciometar sa kružnom skalom, galvanometar sa svojom nul-skalom i u sredini oznake mjernih područja spregnute sa sklopkom za odabir istih.

wheatstone_most_iskra_nl0120_06

wheatstone_most_iskra_nl0120_07

wheatstone_most_iskra_nl0120_08

wheatstone_most_iskra_nl0120_09

wheatstone_most_iskra_nl0120_10

wheatstone_most_iskra_nl0120_11

Kad se skine maska sa galvanometarskom skalom dobije se bolji pogled na žičane otpornike Wheatstoneovog mjernog mosta, na galvanometarski instrument sa zakretnim svitkom, zatim sklopku za odabir mjernih područja te na sam žičani potenciometar.Ovaj potenciometar sastoji se od otporne žice koja je fiksirana na okruglu izolacijsku ploču. Po otpornoj žici klizi klizač čiji kontakt se preko spiralne bakrene opruge sa centra osovine dovodi na priključnicu. Na osovinu takvog potenciometra pričvršćena je baždarena mjerna skala.

wheatstone_most_iskra_nl0120_12

wheatstone_most_iskra_nl0120_13

wheatstone_most_iskra_nl0120_14

wheatstone_most_iskra_nl0120_15

wheatstone_most_iskra_nl0120_16

wheatstone_most_iskra_nl0120_17

Sheme oba mjerna mosta također se značajno ne razlikuju. Osnovna je razlika u tome što NL0120 nema nikakvih podešavajućih (kalibracijskih) elemenata (potenciometara) u granama mosta čime mu je i shema nešto jednostavnija. Može se primijetiti da elementi lijeve grane mosta kod NL0120 nisu simetrični tako da se kod ravnoteže mosta klizač mjerne žice ne nalazi točno na sredini. Ovime se postigao veći postotak razvučenosti mjerne skale za precizno očitanje vrijednosti, a pogodnim odabirom otpornika koji čine mjerne grane dobio se i nešto širi mjerni opseg.

wheatstone_most_iskra_nl0120_18

Princip rada mjernog mosta NL0120 je dakle potpuno isti kao i kod već opisanog Wheatstoneovog mjernog mosta ISKRA NL 024. Za ravnotežu mosta važan je samo odnos (omjer) otpora u lijevoj i desnoj grani i kada je on isti most je u ravnoteži. Isti omjer u pojedinoj grani teoretski se može postići beskonačnim kombinacijama određenih otpora, no različite vrijednosti otpora (otporne žice) u praksi će rezultirati različitim skalama, odnosno pokrivenostima mjernih područja.

Wheatstoneov most za mjerenje otpora ISKRA NL0120 prilikom testiranja pokazao se kao ispravan i očekivano precizan. Istina da je mjerenje otpora ovakvim instrumentom nešto složenije i traje možda malo dulje od mjerenja nekim u današnje vrijeme standardnim digitalnim multimetrom sa automatskom promjenom mjernog opsega, no svako mjerenje pomoću analognog mjernog mosta nosi sa sobom i neku posebnu tehničku draž koju je teško osjetiti kada mjerni instrument gotovo sav posao obavi umjesto vas 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.