Trioda Phamitech T 500-2


Danas je nabavljena elektronska cijev, trioda snage T 500-2, sa oznakom dobavljača Phamitech. Phamitec je međunarodna tvrtka sa sjedištem u Kini, osnovana 2003. godine, koja danas ima svoje pogone u 40-tak zemalja širom svijeta te distribuira raznolik spektar svojih proizvoda kao i proizvoda drugih tvrtki iz područja metalurgije (izrada i obrada različitih vrsta cijevi), opreme za indukcijsko zagrijavanje, te RF mikrovalnih komponenti (antene i kupole za antene, keramički izolatori, RF kondenzatori i elektronske cijevi). Od elektronskih cijevi tvrtka Phamitech nudi gotovo sve vrste elektronki koje se koriste u današnjim uređajima: industrijske cijevi za strojeve za VF sušenje i zagrijavanje, izlazne cijevi za snažne radio predajnike, cijevi za medicinske uređaje (magnetska rezonancija, tomografija), magnetrone, tiratrone, klistrone, a također i audio Hi-Fi elektronske cijevi. Naša elektronska cijev T 500-2 je vjerojatno proizvedena u Kini u suvremenim pogonima tvrtke Phamitech, no prve verzije triode T 500-1 nalazimo u katalogu švicarskog proizvođača Brown Boveri iz 1960-tih godina, a triodu T 500-2 u katalogu francuske multinacionalne kompanije Thales iz 2000-tih godina.

 

 

Trioda T 500-2 ima primarnu namjenu za upotrebu u industrijskim i medicinskim uređajima za dielektrično zagrijavanje visokofrekventnom energijom. Kod takvih uređaja tvar koja se zagrijava predstavlja dielektrik postavljen u izmjeničnom električnom polju, a do zagrijavanja dolazi uslijed apsorbiranja elektromagnetske energije u dielektriku i pretvaranja iste u toplinu. Dielektrično VF zagrijavanje najčešće se vrši frekvencijama do 50 MHz, dok za usporedbu isto takvo mikrovalno zagrijavanje radi na frekvencijama višim od 500 MHz (2,45 GHz u kuhinjskim mikrovalnim pećnicama). Oscilatori uređaja za VF zagrijavanje u cilju što veće korisnosti obično rade u C klasi (impulsno) različitim snagama, ovisno o načinu i mjestu primjene.  

 

Trioda T 500-2 visine je cca 210 mm, a promjer je cca 80 mm.

 

Što se tiče osnovnih podatak trioda T 500-2 može raditi s anodnim naponom do 4 kV i anodnom strujom od 535 mA, pri čemu razvija 1,63 kW izlazne snage. Za grijanje katode potreban je izvor napona 10 V i struje 10 A. Može raditi do frekvencije 120 MHz. Radna temperatura staklenog tijela cijevi dostiže 250 °C, te je predviđena za zračno hlađenje.

 

 

S obzirom na tehničke karakteristike trioda T 500-2 osim za industrijsku primjenu zanimljiva je i radioamaterima za samogradnju raznih snažnih RF pojačala i izlaznih stupnjeva KV predajnika, a svakako se može upotrijebiti i u stupnjevima audio pojačanja, odnosno modulatora.   

 

 

Kada elektroničar ili radioamater nabavi neku ovakvu snažnu elektronska cijev odmah se stvaraju zamisli što  bi se od nje moglo napraviti. No, ubrzo se shvati da sama elektronska cijev, unatoč tome što nije ni jeftina ni lako nabavljiva, zapravo u konačnici predstavlja samo jedan manji dio konačnog  troška izrade nekog VF pojačala baziranog na istoj. Za cijev su potrebna kvalitetna podnožja, dobar turbinski zračni sustav odvodnje topline, snažni izvori struje za grijanje cijevi kao i izvori napona koje treba dovesti na elektrode cijevi, svi elementi moraju biti dizajnirani za visoke napone i otporni na povišene temperature, da transformatore i upravljačke krugove (drivere) i ne spominjemo… Za (više)kilovatne KV radioamaterske postaje potrebno je uložiti puno novaca u svaki segment i pojedinačni element sustava tako da će se u taj poduhvat upustiti samo najvatreniji radioamateri, a mi ćemo našu snažnu triodu T 500-2 za sada postaviti samo kao izložak na neku policu i promatrati je kao prvi korak prema mogućoj izgradnji nekog snažnog VF predajnika 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.