Precizni laboratorijski termometar KNAUER


Danas je nabavljen precizni laboratorijski termometar njemačke tvrtke KNAUER iz 1960-tih godina. Tvrtka Knauer osnovana je 1962. godine te je i danas prisutna na tržištu. Bavi se razvojem i proizvodnjom uređaja za kemijsku analizu tvari. Na tržište je izašla ponudom preciznih mjerača temperature i instrumenata za kemijsku analizu tvari kao što su krioskopi i osmometri. Sredinom 1970-tih godina započinje s proizvodnjom HPLC uređaja (uređaji za tekućinsku kromatografiju u analitičkoj kemiji) te sve do danas težišno razvija i proizvodi uređaje i opremu za kemijsku kromatografiju.

 

 

Termometar Knauer sastoji se od Wheatstoneovog mjernog mosta i naponskog pojačala sa mjernim instrumentom. Jednu granu mosta čine fiksni otpornici, dok drugu granu čine promjenjivi otpornici i temperaturno ovisan otpornik (NTC, termistor) kao senzor temperature. Promjenjivu otporničku granu mosta čini mreža od 12 fiksnih otpornika koji se odabiru preklopnikom i jednog preciznog višeokretnog potenciometra (10 okretaja). Mjerni napon iz Wheatstoneovog mosta pojačava se u tranzistorskom naponskom pojačalu sa preciznim atenuatorima i prikazuje na mjernom instrumentu sa zakretnim svitkom ili na nekom vanjskom registracijskom uređaju (pisaču).

 

Lijevo je smješten mrežni transformator koji osigurava stabilizirane napone za napajanje mjernog mosta i pojačala. U sredini je mjerni most koji se sastoji od dva fiksna otpornika, višeokretnog potenciometra i grupe od 12 žičnih otpornika za mjerne opsege. Desno je mjerno pojačalo sa svojim otpornicima za promjenu pojačanja.

Termometar Knauer mjeri otpore u opsegu od 200 Ω do 20 kΩ sa pogreškom mjerenja manjom od 0,1 %, a sposoban je registrirati promjene otpora na senzorskom termistoru već od 0,0005%.

 

Mjerno naponsko pojačalo sa dijelom otrpornika atenuatora.

Višeokretni potenciometar mjernog mosta.

Ulazne priključnice termistora, izlazna priključnica pisača, sklopke za prebacivanje termistora i polariteta napona.

Potenciometri za podešavanje napona mjernog mosta, nule kod diferencijalnog mjerenja temperature i jačine signala za pisač, tipkalo za odabir vrste mjerenja na mjernom mostu: napajanje ili izazni napon.

Stabilizirani izvor napajanja za mjerni most i naponsko mjerno pojačalo, kontrolna žaruljica.

Mjerno naponsko pojačalo sa dijelom otrpornika atenuatora.

Kartica sa podacima o provedenoj kalibraciji pojačala.


Termometar Knauer spominje se u literaturi kemijskih istraživanja iz polovice 1960-tih godina, a prema tehničkim karticama vidimo da je naš primjerak posljednji put pregledan i kalibriran početkom 1970-tih godina.

Termometar Knauer možemo koristiti za precizno mjerenje bilo kakvih otpora dovedenih na ulazne priključnice što mu daje univerzalnu primjenu. S obzirom da nemamo gotovo nikakvih podataka o samom uređaju, način očitavanja stvarnih vrijednosti ulaznih otpora (temperatura) preko skala promjenjivih otpornika u mjernom mostu i pojačalu možemo utvrditi jedino testiranjem. Nadamo se samo da mrežni priključak nije prerezan zbog neispravnosti instrumenta, nego kako to obično biva sa starim uređajima, samo zbog tržišne vrijednosti bakra na nekom otkupnom skladištu reciklažnih sirovina 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.