Megafoni Gulmarg, Power Page, House of Dubary


Danas su nabavljena dva megafona indijskog proizvođača Gulmarg (Gulmarg Electronic limited), također sa komercijalnim nazivima indijskih distributera Power Page, House of Dubary, vjerojatno iz 1970-tih godina. Za ove indijske proizvođače i distributere danas je već teško naći neke poveznice no dizajnom vrlo slični megafoni i danas se proizvode u Indiji (New Delhi) pod različitim komercijalnim nazivima za strana tržišta.

 

Megafoni Gulmarg napravljeni su vrlo robusno sa kompletno metalnim kućištima u koje su smješteni mikrofon, tranzistorsko pojačalo, zvučnik i baterija. Napajanje je preko četiri baterije LR20 (veličina D) nominalnog napona 1,5 V (ukupno 6 V). Mikrofon i zvučnik su elektrodinamičkog tipa. Pojačalo se sastoji od tri stupnja: pretpojačalo i driver (pobudno) pojačalo koje rade u A klasi te izlazno transformatorsko protutaktno (push-pull) pojačalo u AB klasi.

Audio pojačala sa transformatorskim protutaktnim (protufaznim) izlazom često susrećemo u sklopovima proizvedenima do kraja 1970-tih godina, nakon čega su ih sve više počela zamjenjivati pojačala bez transformatora.

Naše pojačalo izvedeno je na način da se utroši što manje komponenti i iste su međusobno spojene preko lemnih ušica (nema klasične tiskane pločice). Sva četiri tranzistora (AC 126, AC 128, 2 x PT6) su germanijski PNP tipa. Proizvod su indijskog proizvođača elektroničkih komponenti, sklopova i uređaja BEL (Bharat Electronics Limited) tako da se može reći kako se ovdje radi o čistom indijskom proizvodu.

 

Kod pojačala za megafone prioritet je što manja potrošnja struje (zbog baterijskog napajanja) uz što veću izlaznu snagu, a kvaliteta zvuka je u drugom planu. Ovo je razlog što se kod našeg pojačala koriste svojevrsni autotransformatori za prilagodbu impedancije mikrofona na ulaz pojačala kao i za izlazni protufazni stupanj (spajanje zasebno pojačane dvije faze signala ponovno u jedinstveni izmjenični audio signal). Osim uštede na transformatorima pojačalo megafona Gulmarg također nema ni nikakvih podešavajućih elemenata. Prva dva stupnja su jednostavna tranzistorska pojačala u A klasi, slijedi klasični pogonski transformator za dobivanje dva protufazna signala i u završnom stupnju rade dva tranzistora koji su iz čiste B klase pomaknuti u AB klasu preko djelitelja napona sa otpornicima 8,2 Ω i 33 Ω. Negativna povratna veza ostvaruje se preko otpornika 2,2 kΩ.

Megafon Gulmarg specifičnog je i prepoznatljivog dizajna sa valjkastim kućištem baterija koje se proteže cijelom dužinom tijela megafona i ujedno služi kao ručka za nošenje. Testovi su pokazali da unatoč pomalo neurednoj i pojednostavljenoj izvedbi elektroničkog sklopa pojačala ovaj megafon sveukupno gledano sasvim zadovoljavajuće obavlja svoj posao. S obzirom da se radi o lijepom i robusnom dizajnu kućišta, megafoni Gulmarg imaju potencijala kako za restauraciju tako i za modernizaciju te ponovnu upotrebu. Danas više nije nikakav problem ugraditi u ovaj megafon neko suvremeno pojačalo no i ovo originalno radi sasvim zadovoljavajuće. Čak štoviše, bazira se na germanijskim tranzistorima koje audiofili puno više preferiraju od modernih silicijskih tranzistora, pa iako ovdje nije riječ o nekoj Hi-Fi kvaliteti, ipak čovjeka veseli kad iz vintage uređaja može dobiti i originalni vintage zvuk :­-)

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.