Cosmogamma Multistimulator ST 26


Danas je nabavljen uređaj za elektrostimulaciju Multistimulator ST26, proizvod talijanske tvrtke Cosmogamma iz 1990-tih godina.

Tvrtka Cosmogamma prisutna je na tržištu od 1973. godine i do danas je prerasla u međunarodnog proizvođača i distributera širokog spektra elektroničkih uređaja, aparata i opreme za medicinsku fizioterapiju i rehabilitaciju. Talijanska Cosmogamma ima i dvije sestrinske tvrtke u Poljskoj: Technomex i AC International East, a također i svoju podružnicu u Hrvatskoj.

Elektrostimulacija je primjena izmjeničnih struja u fizikalnoj terapiji gdje se ciljani dijelovi tijela pacijenta spajaju u strujni krug preko vodljivih elektroda prislonjenih na kožu. Uglavnom se primjenjuju periodički nizovi impulsa i impulsi modulirani izmjeničnim strujama frekvencije od nekoliko herca do nekoliko kiloherca, pri čemu su amplitude (naponi) tih signala dovoljni za postizanje kratkotrajnih strujnih impulsa do nekoliko desetaka miliampera. Objektivan članak o elektrostimulaciji možete pročitati na stranici O blogu, a u našim objavama već smo opisali nekoliko takvih uređaja.

Za Multistimulator ST26 nismo pronašli nikakve podatke, no prema kontrolama na prednjoj ploči ovaj uređaj omogućuje osam tipova elektrostimulacije sa mogućnostima podešavanja osnovnih parametara unutar svakog programa:

 • Galvanske struje
 • Dijadinamske struje
 • TENS
 • Kotzove ili Ruske struje
 • Impulsne struje
 • Faradske struje
 • Kombinacija galvanskih i faradskih struja
 • Kombinacija galvanskih i dijadinamskih struja

 

Multistimulator ST26 ima dva nezavisna kanala i na izlaz svakog se spaja par elektroda. Na nekim programima kanali rade svaki zasebno, a na nekima u paru. Svaki kanal osiguran je osiguračem 100 mA, no najveća izlazna struja ne prelazi 25 mA po kanalu. Također, svaki kanal je i osiguran i prenaponskom zaštitom (tzw. crowbar) tako da nikako ne može doći do pojave prevelikih (opasnih) struja ili napona na izlaznim konektorima za elektrode. Kanali imaju i detekciju otpora elektroda te će se izlazna struja pojaviti samo ako je on u propisanim granicama, odnosno samo ako su elektrode dobro pričvršćene za površinu kože (cca 2-20 kΩ). Čitav elektronički sklop bazira se na mikrokontrolerima koji komuniciraju sa memorijama i kontrolama te generiraju potrebne valne oblike i upravljaju izlaznim relejima.

 

GALVANSKE STRUJE – GALVANIZACIJA

Pod pojmom “galvanske struje” podrazumijeva se primjena čistih istosmjernih struja do najviše 80 V / 50 mA pri čemu gustoća struje ne smije preći vrijednost od 1mA/cm2. Elektrode se mogu postaviti na bilo koja dva mjesta na koži tako da se djeluje na područje između njih. Objavljeno je vrlo malo istraživanja vezanih uz primjenu istosmjerne struje, a većina istih upućuje na zaključak da je ova metoda manje učinkovita od drugih vrsta elektroterapije. Rijetko se koristi u praksi i većinom je to u kombinaciji sa drugim elektroterapijskim metodama.

Na Multistimulatoru ST26 ovdje je moguće podesiti samo maksimalnu izlaznu struju u rasponu 1-8 mA, a izlazni napon je nešto viši od 3 V. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

 

DIJADINAMSKE STRUJE

Dijadinamske ili Bernarove struje su nazivi za poluvalno ili punovalno ispravljenu izmjeničnu struju tako da se dobiju istosmjerni sinusni poluvalovi frekvencije 50 ili 100 Hz. Elektrode se mogu postaviti na bilo koja dva mjesta na koži tako da se djeluje na područje između njih. Većinom se koristi u kombinaciji sa galvanskim strujama ili drugim elektroterapijskim metodama. Postoji pet “modulacija” takvih poluvalova:

 • MF (monopfasé fixe) – 1 poluval sinusoide trajanja 10 ms, frekvencije 50Hz.
 • DF (diphasé fixe) – 2 poluvala sinusoide trajanja 10 ms, frekvencije 100Hz.
 • CP (modulé en courtes périodes) – periodične izmjene DF i MF oblika u trajanju 1 sekunde bez dodatnih pauza.
 • LP (modulé en longues périodes) – kombinacija MF sa sličnim oblikom impulsa ali koji su modulirani po jačini i fazno pomaknuti, (trajanje kombinacije 5 sekundi)
 • RS (rythmé syncope) – MF oblik sa povremenom ritmičkom pauzom u trajanju od 1 sekunde.

 

Na Multistimulatoru ST26 je moguće odabrati jednu od pet opisanih modulacija, izlaznu struju u rasponu 1-25 mA i polarizaciju napona. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

TENS

U doslovnom prijevodu sa engleskog TENS bi bila kratica za električnu stimulaciju živaca preko kože. Ovdje se uobičajeno generiraju različite kombinacije skupova kratkotrajnih izmjeničnih pulseva (burstova) širine 50-250 µs, frekvencije 1-200 Hz sa jačinom struje 1-50mA.

Na Multistimulatoru ST26 je moguće odabrati jedan od tri valna oblika:

 • AMF – amplitudno modulirani impulsi
 • CONST – impulsi konstantne ampilute
 • BURST – skupine impulsa sa pauzama između njih

 

Frekvenciju ponavljanja impulsa moguće je podesiti u rasponu 1-200 Hz, a širinu jednog impulsa u rasponu 50-200 µs. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

 

KOTZOVE STRUJE

Pod pojmom Kotzove ili Ruske struje misli se na sinusne izmjenične struje frekvencije oko 2,5 kHz koje su amplitudno modulirane pravokutnim valnim oblikom frekvencije 5-100 Hz.

Na Multistimulatoru ST26 ovdje se paralelno koriste oba izlaza u kombinaciji A/B ili A+B, a struju je moguće prekidati u intervalima trajanja od 3-20 sekundi sa pauzama također u rasponu 3-20 sekundi. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

IMPULSNE STRUJE

Riječ je najčešće o pravokutnom valnom obliku gdje je moguće mijenjati odnos između trajanja impulsa i pauza između njih (PWM modulacija).

Na Multistimulatoru ST26 moguće je odabrati pravokutni ili pilasti valni oblik pri čemu se trajanje impulsa može podešavati u rasponu 0,1-1000 ms, a trajanje pauza u rasponu 1-5 sekundi. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

FARADSKE STRUJE

Faradske struje su izmjenične impulsne struje slične TENS ili Impulsnim strujama. Na Multistimulatoru ST26 ovdje se paralelno koriste oba izlaza u kombinaciji A/B ili A+B, a struju je moguće prekidati u intervalima trajanja od 3-20 sekundi sa pauzama u rasponu 3-80 sekundi. Frekvenciju impulsa moguće je podesiti u opsegu 10-100 Hz. Trajanje programa moguće je odabrati u rasponu 1-30 minuta.

Ovdje smo dali podatke koje smo mogli izmjeriti na elektrostimulacijskim uređajima i koji se više-manje slažu s onima koji se mogu pronaći u literaturama. S obzirom da se radi o vremenski promjenjivim valnim oblicima vrlo niskih frekvencija teško ih je prikazati unutar jednog fiksnog zaslona osciloskopa jer jedan ponavljajući ciklus može trajati i nekoliko desetaka sekundi.

Uređaji za elektrostimulaciju u zadnjih dvadesetak godina postali su veliki zdravstveno-terapijski hit jer su zahvaljujući razvoju elektronike s jedne strane i niskim elektroničkim zahtjevima s druge strane postali idealni proizvod za jeftinu proizvodnju i skupu komercijalnu prodaju. Dok se znanstvene studije mogu izbrojati na prste jedne ruke, internet i tematski časopisi preplavljeni su reklamama za elektrostimulacijske uređaje i općenito metode liječenja i rehabilitacije električnim strujama gdje se stalno izmišljaju i propagiraju novi “revolucionarni” uređaji, nazivi i metode liječenja strujama, nažalost bez objektivne studije. Stoga se ustaljeni pojmovi i nazivi raznih strujnih valnih oblika često miješaju i isprepleću prilikom davanja objašnjenja, za koja u konačnici i nije toliko važna točnost koliko marketinška fascinantnost.

S elektroničke strane gledano elektrostimulatori su generatori valnih oblika, od jednostavnih sinusnih, pravokutnih ili trokutastih do različitih kombinacija dobivenih njihovom međusobnom modulacijom. Ti valni oblici su zatim dobili svoje različite zvučne nazive i svrstani su u različite kategorije primjene, no generalno gledano njihova učinkovitost još uvijek je najčešće nedokazana, barem što se tiče objektivnih i nepristranih studija. Zahvaljujući razvoju elektronike i mikrokontrolerima došlo je i do porasta broja uređaja za elektrostimulaciju jer sada se na vrlo jednostavan i jeftin način mogu napraviti generatori najrazličitijih valnih oblika. S druge strane, za objektivno testiranje učinkovitosti tih novokreiranih signala potrebne su godine i godine istraživanja što nije ni jednostavno ni jeftino. Pa ipak, iako možda elektroterapijske struje najčešće ne pomažu, one su ograničene na dovoljno malu vrijednost da ne stvaraju ni štetu, pa stoga nema nikakve bojazni ukoliko želimo isprobati koju od njih kako djeluje na naše zdravstvene tegobe 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.