Elektroterapijski uređaj FIGURETRIM


Danas je nabavljen uređaj za elektroterapiju naziva Figuretrim koji nosi oznaku engleskog medicinskog centra Colne (Colne Medical Center), a datira s početka 1980-tih godina (spominje se već u publikacijama iz 1978. godine).

Figuretrim se reklamirao kao pomoć u opuštanju mišića tijela tijekom i nakon vježbanja, za poboljšanje cirkulacije i smanjenje napetosti tijela, za ublažavanje glavobolja i bolova u leđima, te za smanjenje bolova, napetosti i ukočenosti u mišićima. Radi se dakle o još jednom elektroterapijskom uređaju za liječenje tzv. Faradskim strujama (FARADIC MASSAGE UNIT). Pod pojmom “Faradske struje” podrazumijevaju se serije pravokutnih impulsa frekvencije 10-100 Hz sa trajanjem serija i pauzama između njih od cca jedne sekunde do jedne minute. Objektivni članak o toj temi možete pročitati na stranici O blogu.

Elektronika našeg uređaja bazira se na integriranom krugu CA 3146E koji i svom kućištu sadrži pet NPN tranzistora opće namjene (40V, 50mA) od kojih dva imaju zajedno spojene emitere. Osim ovih, sklop ima još tri tranzistora (2N3906, BC108 i BD131) a služi za generiranje burstova pravokutnih impulsa kako je prikazano na slici.

Pravokutni impulsi sa elektroničkog sklopa dosežu vršnu vrijednost u razini napona napajanja (18 V) nakon čega se u transformatoru podižu na vršnu vrijednost od čak 250 V. Svaki od četiri kanala ima nezavisni namotaj na transformatoru no svi dobivaju isti oblik impulsnog napona. Ovako visoke vrijednosti impulsnih napona do sada nismo susretali kod uređaja za elektroterapiju i bez obzira na ograničenje struje i kratko vrijeme trajanja impulsa ovaj uređaj ne bi mogli svrstati u kategoriju popuno sigurnih za kućnu (neprofesionalnu) upotrebu. Potrebno je obavezno koristiti originalne elektrode koje u kratkom spoju imaju otpor veći od 150 kΩ, a kad se postave na suhu kožu ukupan otpor kruga je reda nekoliko MΩ. Također potenciometar za visinu napona treba koristiti oprezno i uvijek krenuti sa najmanjom vrijednosti, kao uostalom i kod svakog drugog elektroterapijskog uređaja.

Baterije napona 9 V tipa IEC 6F100 (dimenzije 50x64x78mm) i danas se proizvode kao standardne cink-ugljik jednokratne baterije ili kao pak punjivih baterija (NiMH 8,4 V).  Figuretrim radi sa dvije takve baterije (2 x 9V = 18V), a u kompletu se nalazi još i set od četiri para elektroda sa elastičnim vrpcama za njihovo pričvršćivanje na ciljani dio tijela. U našem slučaju negdje su se izgubila dva para elektroda i priručnik za upotrebu, no kako god bilo vidjeli smo još jedan od tisuće raznih modela elektroterapijskih uređaja do sada plasiranih na tržište, od kojih svi (pa tako i ovaj naš) jednako liječi sve moguće i nemoguće bolove i tegobe ljudskog tijela 🙂

 

Pojedinačni pravukti impuls trajanja 180 µs donekle je izobličen nakon što se transformatorom podigne na viši amplitudni napon.

 

Serija od tri pravokutna impulsa sa razmakom od 16 ms.

 

Serija od pet pravokutnih impulsa, svaki širine 180 µs i sa međusobnim razmakom od 16 ms. Jedna čitava serija (burst) sadrži oko 85 takvih imulsa u ukupnom trajanju od oko 1,5 sekunde.

 

Serije (burstovi) impulsa trajanja 1,5 sekunde ponavljaju se svake jedne sekunde, a ovaj odnos je donekle moguće mijenjati potenciometrom PULSE LENGTH. 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.