Slide Styler Beauty2


Danas je nabavljen medicinsko-kozmetički uređaj za tzv. limfnu drenažu ili presoterapiju naziva “SLIDE STYLER Beauty2” iz 1987. godine. Jednostavno rečeno radi se o uređaju koji vrši mehaničku masažu tijela pomoću pritiska zraka. Na pacijenta se navuku gumeni zračni jastučići prilagođeni određenom dijelu tijela i u njih se ritmički upuhuje zrak te se tako vrši masaža željenog dijela tijela.

 

Vidimo da SLIDE STYLER Beauty2 ima 13 pari pneumatskih priključaka za zračne jastuke, elektromehaničku vremensku sklopku do 60 minuta (vrijeme trajanja tretmana), pneumatski ventil za podešavanje tlaka u zračnim jastucima i potenciometar za odabir brzine ciklusa upuhavanja/ispuhavanja zraka, odnosno brzinu masaže.

U unutrašnjosti nalazimo tri osnovne komponente: pneumatska pumpa, pneumatski razvodi i elektronika za upravljanje pneumatskom pumpom. Osnovna shema izgleda ovako:

 

Električna pneumatska pumpa radi na mrežni napon 220 V, a radi se o jednostavnoj klipnoj pumpi koju pokreće elektromotor. Rad pumpe kontrolira jednostavna elektronika sa integriranim krugom – timerom 555. Zadaća upravljačke elektronike je periodično uključivanje pumpe u vremenskim ciklusima koji se mogu podesiti vanjskim potenciometrom. Naravno, rad pumpe mora biti sinkroniziran sa postignutim tlakovima, a ovo se postiže preko tlačne sklopke kao senzorom tlaka i preko elektromagnetskog pneumatskog ventila kao sklopnog elementa. Brzina ponavljanja ciklusa upuhavanje – ispuhavanje može podesiti u rasponu od otprilike 1-10 sekundi.

 

 

Pošto je vremenska sklopka za namještanje trajanja tretmana mehanička (satni mehanizam) ista se ne može isključiti kad se jednom navije pa je dodana vanjska sklopka kojom je moguće resetirati upravljačku elektroniku ukoliko se tretman želi zaustaviti prije isteka namještenog vremena.

 

Zračni jastuci imaju više komora kako bi se postigao efekt slijednog punjenja komora zrakom čime se stvara bolji osjećaj masaže jer jastuk ne pritišće jednolično cijelom površinom već postepeno po komorama. Naši jastuci imaju 4 do 11 komora, a efekt odgođenog punjenja svake pojedinačne komore postiže se pneumatskim razvodnikom. Dvostruki izlazi služe za paralelno spajanje dva jastuka, npr. istovremeno za obje ruke ili obje noge.

Testiranje je pokazalo da naš uređaj radi. Bez problema je moguće postići maksimalne tlakove na manometru (120 mmHg ili 160 mbara), pa čak je moguće dobiti i veće tlakove od ovih kad se regulacijski ventil postavi na maksimum, no i navedeni maksimalni tlakovi na manometru doista već stvaraju prilično jak pritisak i nema potrebe da se ide iznad njih.

 

 

Na kasnijim modelima SLIDE STYLER-a mehanička vremenska sklopka zamijenjena je digitalnom, mehanički manometar zamijenjen je također digitalnim, a digitalizirana je i kontrola namještanja trajanja intervala. Ovo je sasvim očekivano jer se u 2000-tim godinama više nigdje nisu ugrađivale mehaničke vremenske sklopke, a i sve ostale analogne elektromehaničke kontrole mijenjale su se jeftinijim digitalnim rješenjima gdje gord je to bilo moguće.

Iako u naravi SLIDE STYLER nije ništa drugo nego obični mehanički masažer, tretmani ovim uređajem opisuju niz blagodati po zdravlje kao što je poticanje prirodne cirkulacije limfe kroz tijelo, stvaranje i održavanje ravnoteže između protoka krvi i limfnog sustava, detoksikacija cijelog tijela, učvršćivanje kože, uklanjanje celulita, liječenje oštećenih nogu i edema… Ako ćemo iskreno, puno više za opće zdravlje tijela postići ćemo nekim laganim 30-minutnim vježbama na svježem zraku, nego bilo kakvom umjetnom masažom ma koliko god ona trenutno bila revolucionarna u svijetu kozmetičke medicine 🙂

 


 

Kad već opisujemo pneumatske masažere ili uređaje za limfnu drenažu odnosno presoterapiju, pronašli smo i kontroler za još jedan uređaj te vrste, a radi se o proizvodu talijanske tvrtke Bollani pod nazivom “Presso Massage 8 Canali”. Sa svojih osam kanala taj uređaj je manjih mogućnosti od Slide Stylera, a ovim kontrolerom je vjerojatno moguće ručno kontrolirati punjenje pojedinih komora.

 

 

Unutar kontrolera nalazimo četiri logička integrirana kruga: HEF 4511 (dekoder BCD na 7-segmentni LED displej), MC 14042 (četverostruki flip-flop), HCF 4081 (četvora AND vrata sa po dva ulaza) i CD 4072 (dva OR vrata sa po četiri ulaza). Svi ovi integrirani krugovi rade na naponima 3-15 V, pa smo kontroler spojili na napajanje 5 V. Očekivano, pritiskom na tipke 1-8 dobivano odgovarajuće logičke jedinice na izlaznim pinovima tako da se ovaj kontroler može iskoristiti i za neku dugu namjenu, npr. za prebacivanje antenskih releja u kakvom naprednom radiomaterskom kutku 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Slide Styler Beauty2