CB tester Monacor FSI-117


Danas je nabavljen uređaj za testiranje rada CB primopredajnika oznake FSI-117, proizvod njemačke tvrtke Monacor iz 1977. godine.

 

 

Tvrtka Monacor osnovana je 1964. godine te je i danas prisutna na tržištu pod nazivom Monacor International. Od početka se bavi uvozom razne elektroničke opreme iz Azije za evropsko tržište, tako da je i CB tester Monacor FSI-117 originalno japanski proizvod (Hansen). Monacor danas nudi širok spektar raznih audio uređaja i komponenti (pojačala, zvučnici, mikrofoni, slušalice, mikseri, plejeri, ozvučenja za automobile, pozornice, oprema za DJ-eve i slično), zatim opremu za video nadzor i alarmne sustave, te razne druge sitne električne komponente i uređaje (baterijske svjetiljke i slična oprema vezana uz rasvjetu, mrežni kablovi i konektori,  kutije za samogradnju, razne torbe, skladišne kutije za elektroniku, stalci i slično).

 

Naš primjerak CB testera Monacor FSI-117 je 1977. godine plaćen 149 DEM (cca 76 Eura), a te godine se ovaj uređaj i prvi put pojavio na tržištu. Otprilike za istu cijenu bi se i danas mogao nabaviti uređaj sličnih mogućnosti.

 

CB tester Monacor FSI-117 omogućuje slijedeće mjerne funkcije za CB radio uređaje:

 • mjerenje VF snage predajnika u dva opsega: do 0,5 W i do 5 W
 • mjerenje relativne jačine polja (RFS) koju na određenoj udaljenosti stvara predajnik
 • mjerenje VSWR-a u rasponu 1:1 – 1:3 (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • mjerenje stupnja AM modulacije (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • ispitivanje ispravnosti CB kristala (dobar – loš metoda)
 • ugrađena umjetna antena, radni otpornik 50 Ω
 • ugrađen RF testni oscilator za CB opseg 27 MHz (300 mVpp)
 • ugrađen AF testni oscilator frekvencije 1 kHz (1 Vpp)

O konstrukciji i načinu rada ovakvih uređaja pisali smo u objavi  MJERENJA NA ANTENAMA – SWR, PWR, FS, MODULATION tako da ćemo ovdje odmah preći na specifičnosti mjerača Monacor FSI-117.

Ovisno o vrsti mjerenja na CB predajniku, kao izlazno opterećenje možemo koristiti vlastitu antenu ili se može uključiti umjetno opterećenje (dummy load) 50 Ω ugrađeno u samom uređaju što se određuje sklopkom (ANTDUMMY). Umjetno opterećenje u principu možemo koristiti za sva mjerenja osim naravno za mjerenje SWR-a:

 • PWR – mjerenje izlazne snage predajnika. VF signal se sa priključnice XMTR na mjerni instrument uvodi preko kondenzatora, ispravljačkih dioda i mreže otpornika kojima se kalibriraju mjerni opsezi za 0,5W SET i 5W Potenciometar METER ADJ. treba se postaviti u krajnji desni položaj (CALIB) kako bi očitanja snage bila točna.
 • SWR – mjerenje reflektirane snage predajnika. Potrebno je izvršiti dva mjerenja, prvo mjerenje direktnog napona (0,5W SET), a zatim mjerenje reflektiranog napona (5W CHECK). Kod prvog mjerenja potenciometrom METER ADJ. kazaljka instrumenta se dovede na maksimalni otklon skale (SET), a zatim se sklopka prebacuje na CHECK te se očita vrijednost reflektirane snage na skali baždarenoj u vrijednostima SWR-a (1:1 – 1:3). Vrijednosti veće od SWR 1:3 prelaze u crveno područje, odnosno rad sa tako velikom reflektiranom snagom nije ekonomičan, može doći do uništenja izlaznih stupnjeva predajnika, te je svakako potrebno ukloniti uzrok istog (obično neprilagođenje, prekid ili neispravnost antenskog sustava). Ovakav najjednostavniji SWR metar ponegdje se naziva i reflektometar. VF snaga za oba mjerenja uzima se sa usmjernog sprežnika te se preko ispravljačkih dioda dovodi na mjerni instrument.
 • MOD – mjerenje stupnja modulacije. VF signal se sa priključnice XMTR na mjerni instrument uvodi preko kondenzatora, demodulacijskih dioda i mreže otpornika kojima se kalibriraju mjerni opsezi za 0,5W SET i 5W Ovdje je isto kao i kod mjerenja SWR-a potrebno prvo pomoću potenciometra METER ADJ. kalibrirati kazaljku na puni otklon (SET) pri položaju sklopke na 0,5W SET, a zatim se sklopka prebaci u položaj 5W CHECK te se izvrši očitanje stupnja modulacije prema baždarenoj skali.
 • RFS – mjerenje relativne jačine elektromagnetskog polja u blizini antene predajnika. Signal se hvata uz pomoć male teleskopske antene u sklopu instrumenta, isti se filtrira i ispravlja diodom te dovodi na mjerni instrument. Potenciometrom METER ADJ. namjesti se prikladna osjetljivost instrumenta. Demodulirani antenski signal također je doveden i na priključnicu SCOPE ukoliko isti želimo promatrati na osciloskopu.
 • XTAL RF OSC – uključuje se napajanje RF kristalnog oscilatora sa tranzistorom 2SA495 koji radi na frekvenciji umetnutog vanjskog kanalnog CB kristala u jedno od podnožja XTAL. Izlazni signal iz ovog oscilatora dovodi se na priključnicu RF OUT. Za testiranje ispravnosti kristala, isti se umetne u jedno od podnožja XTAL, a zatim se kazaljka instrumenta pomoću potenciometra METER ADJ. dovede na puni otklon. Nakon toga kristal se izvadi iz podnožja što će uzrokovati određeni povrat kazaljke u lijevu stranu. Ukoliko je taj povrat u području GOOD možemo pretpostaviti da je kristal ispravan.
 • AF OSC – uključuje se napajanje AF oscilatora (oscilator s faznim pomakom) sa tranzistorom 2SB56 koji radi na frekvenciji cca 1 kHz. Izlazni signal iz ovog oscilatora dovodi se na priključnicu AF OUT.
 • RF WITH AF – uključuje se napajanje oba oscilatora, pri čemu se emiter RF oscilatora amplitudno modulira frekvencijom AF oscilatora preko modulacijskog transformatora T. Izlazni signal amplitudno moduliranog oscilatora dovodi se na priključnicu RF OUT, a na priključnici AF OUT istovremeno je prisutan i modulacijski audio signal.

 

Tiskana pločica sa elementima višestruko je prelemljena žicama sa kontaktima sklopki i elementima na prednjoj ploči tako da bi za potpuno odvajanje iste trebalo demontirati elemente na prednjoj ploči i odlemiti pojedine žice. S obzirom da je naš uređaj u gotovo mint stanju nismo išli u detaljno rastavljanje. Od poluvodiča uočavaju se dva japanska tranzistora 2SA495 (PNP silicijski) i 2SB56 (PNP germanijski), te pet germanijskih dioda 1N60 i jedna silicijska dioda 1S990.

 

 


 

Izlaz iz NF oscilatora na priključnici AF OUT je frekvencije cca 900 Hz i amplitude cca 8,5 Vpp (bez opterećenja).

 

Izlaz iz VF oscilatora na priključnici RF OUT je frekvencije umetnutog kristala i amplitude cca 80 mVpp (bez opterećenja).

 

 

VF signal iz oscilatora je vrlo nestabilan po amplitudi, a to posebno dolazi do izražaja kad se dodatno amplitudno modulira internim NF oscilatorom. Pojavljuju se dvostruke modulacije amplitude, od kojih je ona niža koja uzrokuje nesimetričnu valovitost signala svakako neželjena.

Ovakvi jeftini uređaji inače imaju vrlo jednostavne, elektromagnetski neoklopljene i općenito loše montažno izvedene VF oscilatore. To se najviše očituje u dugim žicama i dvostrukoj utičnici kojima je kristal spojen na oscilatorski tranzistor. Te žice osim što unose vlastiti kapacitet također mogu pokupiti razne elektromagnetske smetnje iz okoline, posebno iz NF oscilatora. Prema nekim podacima VF signal bi trebao biti amplitude 300 mVpp, a mi mjerimo skoro tri puta manju amplitudu. Ovdje bi svakako prvo trebalo provjeriti ispravnost VF tranzistora, a onda i ostalih nekoliko komponenti u krugu oscilatora.

 


 

CB tester Monacor FSI-117 je relativno jednostavan i jeftin mjerni instrument koji omogućuje osnovna podešavanja CB primopredajnika. Većina funkcija odnosi se na mjerenja i provjeru ispravnosti izlaznog stupnja predajnika te podešenosti antenskog sustava na isti. No uz pomoć ugrađenih RF i AF oscilatora moguće je također izvršiti brzu provjeru rada i lociranje grešaka na različitim stupnjevima prijemnika (RF i AF) metodom slijedila signala (signal injektora). AF generator također možemo koristiti kod mjerenja stupnja modulacije, ispravnosti zvučnika, mikrofonskog ulaza i slično, a RF generator kod provjere ulaznih krugova prijemnika ili izlaznog VF pojačala predajnika.

Praktično gledano, generatori signala ugrađeni u Monacor FSI-117 nemaju mogućnost nikakvog podešavanja frekvencije, amplitude ni izlazne impedancije tako da nisu prikladni za neke složenije popravke samih elektroničkih sklopova primopredajnika, no to ni nije primarna namjena ovog uređaja. Radi se o jednom od mnogobrojnih klasičnih modela SWR, PWR, FS, MODULATION mjerača koji se desetljećima koriste uz amaterske primopredajnike, gdje bi istini za volju, ako govorimo o dodacima, kakav antenski prilagodni filtar možda bio korisnija opcija od generatora signala. S druge strane, FSI-117 ima ugrađeno umjetno opterećenje što je rijedak i prilično koristan dodatak. U konačnici, svaki radio operater ima svoj set instrumenata pa će se zasigurno nekima od njih više uklapati upravo ovakav kombinirani mjerno-ispitni uređaj 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.