O&K Service PMS tester


Danas je nabavljeno servisno dijagnostičko računalo za provjeru rada i programiranje elektronički upravljanih hidrauličkih sistema (pumpi) na teškim radnim strojevima (bageri, grejderi) marke O&K iz 1990-tih godina.

 

 

Njemačka tvrtka O&K (Orenstein&Koppel) bila je prisutna na tržištu od 1876. do 1999. godine i kroz čitavo vrijeme proizvodi teške strojeve, mehanizaciju, vozila i opremu za željeznicu, brodarstvo, transport i građevinarstvo.

PMS tester je kratica za Pumpen-Managing System, a radi se o elektronički programiranom i upravljanom sistemu rada hidrauličkih pumpi na teškim radnim strojevima (bageri i grejderi) tvrtke O&K koji u nazivu modela obično i imaju oznaku PMS. Tvrtka O&K je za svoje strojeve razvila više inačica PMS sustava, a ovaj naš tester vjerojatno je namijenjen za najranije inačice takvih sustava.

Veliki LCD displej , nekoliko kontrola i šest (DIN) konektora sa zadnje strane sve je što možemo reći o ovom O&K PMS testeru jer ne nalazimo nikakvu dokumentaciju za isti. Na konektore se vjerojatno spajaju senzori hidrauličkih pumpi na radnom stroju i napajanje.

 

 

Elektronika O&K PMS testera smještena je na tri tiskane pločice na kojima uočavamo mikroprocesore, memorije i logičke integrirane krugove karakteristične za 1990-te godine.

 

Ovo je glavna pločica PMS testera.  Ističe se Siemensov 8-bitni mikrokontroler SAB 80535-N sa kristalom 12 MHz i vanjskom EEPROM memorijom 93C46AB1 (SGS-Thomson). Nadalje nalazimo NEC-ov integrirani krug µPD 4990-AC sa (satnim) kristalom 32.768 kHz koji je zadužen za generiranje vremena i datuma. Za komunikaciju i prijenos digitalnih podataka zaduženi su integrirani krugovi ICL 232CPE i DS 3695N smješteni uz ulaznu priključnicu. Pored diode 1N4003 i naknadno dodane još jedne snažne diode koja štiti sklopovlje od pogrešnog polariteta napajanja nalazi se Motorolin MC 33063AP1, odnosno DC/DC pretvarač zadužen za regulaciju napona napajanja.

 

Ovo je memorijska pločica PMS testera. Na ovoj pločici uz nekoliko logičkih krugova smješteni su memorijski integrirani krugovi poput SRAM memorije MB 84256A-10L (Fujitcu) i pet izmjenjivih EPROM memorija u kojima su vjerojatno upisani parametri za programiranje PMS sistema na radnim strojevima.

 

Toshibin matrični LCD displej oznake TLX-711A sadrži memorijske (TC5565AFL-12L) i upravljačke integrirane krugove (T6A39, T6961B, T6963C) za prikaz podataka i karaktera na matričnom LCD displeju (240 x 64 točaka). Sa mikrokontrolerom komunicira preko 8-bitnog paralelnog busa. Ovaj modul ima univerzalnu primjenu i ugrađivan je u mnoge druge različite elektroničke uređaje.

 

 

Sve što možemo napraviti sa ovim našim PMS testerom, to je pokušati ga spojiti na napajanje i vidjeti da li daje kakve znakove života. Kad imamo nepoznati uređaj poput ovakvog potrebno je identificirati točke za pozitivni i negativni pol napajanja te utvrditi barem približno vrijednost samog napona napajanja.  Nama su najmarkantnije točke napajanja na zaštitnim diodama i filtarskom elektrolitskom kondenzatoru. Integrirani krug MC 33063AP1 zadužen za regulaciju napona radi sa ulaznim naponima u rasponu 3-40 V i s obzirom na namjenu samog uređaja možemo pretpostaviti da isti radi na standardnim akumulatorskim naponima koje koriste teški radni strojevi, a to je najčešće 24 V. No, da ne bi bilo greške, krenuli smo sa ulaznim naponom od 5 V te ga uz praćenje vrijednosti struje (koja za ovakav sklop ne bi trebala biti veća od 200-400 mA, postepeno podizali napon. LCD displej proradio je na nekih 20 V tako da je nominalni napon napajanja, kako smo i pretpostavili, oko 24 V.

Ova inačica LED displeja nema pozadinsko osvjetljenje tako da kvaliteta fotografija nije najbolja, no ipak se može dovoljno dobro vidjeti kako izgledaju pojedini meniji našeg PMS testera.

 

 

Kad je ovaj uređaj pronađen na buvljaku nitko nije imao pojma čemu bi mogao služiti ili kojem sustavu pripada. Istraživanjem interneta došli smo do osnovnih smjernica o namjeni uređaja, a usput naučili ponešto o elektroničkim sustavima kontrole i upravljanja teškim hidrauličnim strojevima i još jednom se prisjetili kako je 1990-tih godina izgledala visoko-integrirana mikrokontrolerska tehnologija sa pripadajućim memorijskim integriranim krugovima, gdje svakako moramo spomenuti jedan od najljepših integriranih krugova u povijesti elektronike, a to je čuvena EPROM memorija sa prozorčićem kroz kojeg se vidi srce samog integriranog kruga 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

3 thoughts on “O&K Service PMS tester