Uređaj za rad sa daljine RM-29-A


Danas je nabavljen Uređaj za rad sa daljine RM-29-A, sredstvo veze bivše JNA iz 1961. godine. Ovaj uređaj je razvila američka vojska 1944. godine pod oznakom Remote Control Unit RM-29-A te je i ovaj naš primjerak bez sumnje američki proizvod koji je nekim ugovorom završio u sredstvima bivše JNA. Ako se malo bolje pogledaju oznake na prednjoj ploči uređaja uočavaju se nešto tamniji kvadratići oko svakog  natpisa što ukazuje da su američke oznake prebojane te stavljeni natpisi i pločica na domaćem jeziku.

 

Na našem primjerku uređaja prerezani su kablovi ozmačeni sa PRIJEMNIK i MIKROFON. Radi se oko kraćim kablovima sa 6,2 mm utikačima na krajevima preko kojih se uređaj RM-29-A spaja sa audio izlazom (2-pina), odnosno mikrofonskim i PTT ulazom (3-pina) na kompatibilnim primopredajnicima.

Uređaj za rad sa daljine RM-29-A, najjednostavnije rečeno, služi kao produžni kabao za mikrofonsko-telefonsku kombinaciju (MTK) nekog radio primopredajnika čime učesnik u razgovoru ne mora biti fizički odmah uz radio primopredajnik već vezu može ostvarivati sa daljine, najčešće preko žičnog terenskog (poljskog) telefona spojenog na linijske (L1, L2) priključnice na uređaju RM-29-A.

 

Blok shema preuzeta iz originalnog američkog manuala Remote Control Unit RM-29-A prikazuje tipičnu konfiguraciju spajanja kompatibilnih tipova radio primopredajnika za ostvarivanje veze sa daljine.

Uređaj za rad sa daljine RM-29-A smještao se odmah uz primopredajni uređaj te je istoga opsluživao vezista, odnosno operater na samom primopredajniku. RM-29-A moguće je postaviti u tri moda rada:

  • RADIO – glasovnu vezu (prijem, predaja) preko primopredajnika može ostvariti samo operater (poslužitelj) na samom primopredajniku
  • RADIO – TLF – glasovna veza (prijem, predaja) preko primopredajnika ostvaruje se samo preko udaljenog telefona, a operater može samo paralelno slušati promet (ne može odašiljati)
  • TELEFON – uređaj RM-29-A ponaša se kao običan telefon, dakle moguća je samo interna žičana glasovna veza između operatera i udaljenog telefona, dok je glasovna veza preko primopredajnika onemogućena i za operatera i za udaljenog telefonistu
Sve komponete u unutrašnjosti uređaja su američke proizvodnje. Na zadnjoj strani uređaja nalazimo električnu shemu prevedenu na naš jezik.

Tipično za američke vojne uređaje, brojčano označavanje komponenti prema električnoj shemi uvelike pojednostavljuje njihovu detekciju, te skraćuje vrijeme i smanjuje mogućnost pogreške prilikom servisiranja ili popravke uređaja.

Transformator kojeg vidimo montiranog u gornjem lijevom kutu služi za izjednačavanje impedancije ugljenog mikrofona i impedancije audio izlaza iz primopredajnika na telefonsku liniju.

Generator zvona (induktor) je tipa GN-38. Stator čine tri permanentna magneta, a rotor dvije zavojnice. Pri brzini okretanja od dva okretaja u sekundi generator daje efektivnih 90 V izmjeničnog napona. Na generatoru nalazimo otisnut datum proizvodnje JUL 8. 1942.

Sistem kliznih kontatka i sklopki na gornjoj strani generatora služi za odvod napona sa rotorskih zavojnica te za isključivanje internog zvona kada se okreće ručica generatora, odnosno kada se poziva drugi telefon.

Kućište za bateriju predviđeno je za američke suhe baterije tipa BA-27 nominalnog napona 4,5 V, a JNA je vjerojatno koristila kod nas dobavljive standardne baterije 3LR12 također napona 4,5 V.

Američki uređaj veze iz 1944. godine petnaestak godina kasnije (prema tko zna kakvim političkim odlukama) završio je u sredstvima veze bivše JNA. Moguće da je ovaj uređaj za američku vojsku tada već bio zastario, a JNA ga je mogla koristiti uz kompatibilne primopredajnike iz 2. svjetskog rata koji su tada još bili u upotrebi. Kako god bilo, vidimo da se radi o jednostavnom “adapteru” koji se najvjerojatnije koristio u vojnim zapovjedništvima, tako da je zapovjednik iz svojeg ureda mogao biti spojen na izravnu radio vezu bez potrebe da ulazi u same prostorije veze.  

Uređaj za rad sa daljine RM-29 u 1940-tim godinama proizvodio se u više funkcionalno istih inačica i od strane više američkih proizvođača (Crosley, Galvin, ITT, Zenith, Western Electric), a zanimljivo je da je i originalna boja kućišta uređaja gotovo istovjetna karakterističnoj sivo-maslinastoj boji bivše JNA. Tako se ovaj uređaj uz male zahvate u prijevodu oznaka lako uklopio u sredstva veze bivše vojske, a sada će se isto tako lako uklopiti u neku privatnu kolekciju, naravno nikako ne iz nekih nostalgičnih razloga već samo iz čiste ljubavi prema dobroj staroj elektronici 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.