CB primopredajnici Sommerkamp TS-912G


Danas je nabavljen par ručnih CB AM primopredajnika Sommerkamp TS-912G (K-127/71) iz 1971. godine. Pod imenom Sommerkamp od početka 1960-tih do sredine 1980-tih u evropi (Njemačka, Švicarska) prodavali su se CB i radioamaterski uređaji japanske tvrtke YAESU.

 

Primopredajnici TS-912G baziraju se na svega 9 tranzistora: 4 su u krugu heterodinskog prijemnika sa jednim miješanjem i MF od 455 kHz, tri su u krugu NF audio pojačala sa protufaznim (push-pull) izlazom, a preostala dva su krugu predajnika. Heterodinski prijemnik sa svega 4 tranzistora spada u najjednostavnije prijemnike te vrste i sastoji se od RF pojačala, oscilatora, diodnog mješača i dva stupnja selektivnog MF pojačanja. Naš prijemnik nema ni keramički MF filtar te mu zbog svega ovoga selektivnost vjerojatno nije najbolja, no to nije ni toliko presudno za ovakve kristalne 2-kanalne primopredajnike male snage koji će u paru sasvim zadovoljavajuće raditi na kratkim rastojanjima. Za VF pojačalo predajnika odabran je PNP silicijski tranzistor 2SA 603 sa kojim je moguće dobiti najviše 300 mW izlazne VF snage, a ona je kod naših primopredajnika vjerojatno reda 200 mW.

Primopredajnici TS-912G opremljeni su i tasterom za tonski poziv kojim se zapravo ostvaruje pozitivna povratna veza (kapacitivna) između ulaza i izlaza NF audio pojačala čime isto počinje oscilirati na frekvenciji cca 1 kHz. Napajanje primopredajnika je baterijsko 12 V (8 x 1,5 V). Zvučnik se koristi ujedno i kao mikrofon preko posebnog audio transformatora za prilagodbu impedancije. Također je preko vanjske priključnice moguće spojiti slušalice ili neki drugi zvučnik (samo za prijem). Potpuno razvučena antena je dužine 135 cm.

S obzirom na mali broj sklopova primopredajnika na ovoj blok shemi iscrtali smo veze AM modulacije, ARP-a i zvučnika kao mikrofona. Izostavili smo PTT sklopku, no i bez toga blok shema je postala već prilično zamršena. Stoga u našim blok shemama obično izbjegavamo crtanje veza za ARP jer su one više-manje iste kod svih jednostavnih prijemnika. ARP-om se naime dio izlaznog napona iz demodulatora prijemnika koristi kao upravljački napon za prigušivanje pojačanja RF i MF pojačala. Što je demodulirani signal jači to će prigušivanje pojačala biti veće i obrnuto. Na taj način se automatski regulira uvijek ista razina demoduliranog NF audio signala. ARP-om se obično djeluje paralelno na više stupnjeva RF i MF pojačanja (ukoliko ih ima) jer se djelovanjem na samo jedan stupanj ne postiže dovoljni utjecaj na ukupno prigušivanje. Jednako tako i AM modulacija predajnika vrši se na više njegovih stupnjeva paralelno kako bi ista bila što učinkovitija. Jačina modulacije mora biti dobro proračunata (ne smije biti ni prevelika niti premala) kako bi i kasnija demodulacija bila što vjernija izvornom audio signalu. Također izbjegavamo crtanje PTT sklopke koja može biti mehanička ili tranzistorska. Umjesto toga preglednije je drugom bojom označiti komponente prijemnika, komponente predajnika i zajedničke komponente primopredajnika.

Transformator za zvučnik i elementi diodnog mješača prijemnika montirani su na strani tiskanih veza pločice primopredajnika.

CB primopredajnici Sommerkamp TS-912G iz ranih 1970-tih godina smješteni su u metalno kućište jednostavnog ali lijepog dizajna karakterističnog za to razdoblje. Kristali u našim primjercima su za 4. CB kanal (27,005 MHz) i 9. CB kanal (27,065 MHz). Riječ je dakle o još jednom klasičnom dizajnu CB primopredajnika karakterističnom za 1960/70-te godine, koji su se tada mogli svrstati u neku srednju cjenovnu klasu što ih je sigurno činilo pristupačnima širokom krugu službenih i građanskih lica toga doba 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.