Communicator V. 106 c EMC-INTECH


Danas je nabavljen VHF FM primopredajnik “Communicator V. 106 c” talijanskog proizvođača EMC-INTECH iz 1970-tih godina. Kao što se vidi na oznakama primopredajnik je napravila talijanska tvrtka EMC po licenci američke tvrtke INTECH. Obje tvrtke bave se proizvodnjom radio-komunikacijske opreme i još uvijek su aktivne na tržištu. Američka tvrtka INTECH posebno je poznata po proizvodnji uređaja za pomorsku radio komunikaciju, te elektroničkih sustava za automatiku, kontrolu i indikaciju koji se koriste na plovilima. Na osnovu toga (kao i drugih pokazatelja na kućištu i unutrašnjosti uređaja) može se zaključiti da je i naš primopredajnik V. 106 c bio primarno namijenjen za pomorsku komunikaciju, odnosno za ugradnju u plovila.

communicator_v106c_emc_intech_02

communicator_v106c_emc_intech_04

Brodski primopredajnici (radiotelefoni) uvedeni su u upotrebu 1920-ih i 1930-ih godina za komunikaciju plovila sa obalnim postajama ili sa drugim plovilima. Prvi radiotelefoni radili su na KV frekvencijama 2-23 MHz i AM modulacijom. U 1950-im godinama za komunikaciju na moru odobren je VVF opseg i FM modulacija, prvo na 26 kanala sa razmakom između kanala od 50 kHz, a zatim se broj kanala udvostručio sa razmakom od 25 kHz.

Danas pomorsko VVF područje uključuje ukupno 56 kanala sa međusobnim razmakom 25 kHz u frekvencijskom opsegu 156,025 – 162,025 MHz. Kod dupleksa razlika između prijemne i predajne frekvencije je 600 kHz.  Brodski primopredajnici obično su predajne snage do 25 W.

communicator_v106c_emc_intech_05

Naš primopredajnik, ovisno u umetnutom kristalu, može se podesiti za rad na frekvencijama u opsegu 137 – 174 MHz. Na prednjoj ploči vidimo sklopku za odabir jednog od ukupno dva kanala koliko ih primopredajnik podržava, no, u našem slučaju ova sklopka nije spojena nigdje i primopredajnik radi na samo jednom kanalu (umetnut je samo jedan par kristala za prijem i predaju).

Od četiri nabavljena primjerka, razlika je samo u ugrađenim tranzistorima za izlazni VF stupanj. Tako su u dva primjerka ugrađeni izlazni tranzistori 2N6080 i 2N6081, a u jedan primjerak su ugrađeni 2N6081 i 2N6082. Svi ovi tranzistori primarno su razvijeni za ugradnju u mobilne pomorske radio primopredajnike, s time da se prvim parom dobiva oko 15W, a sa drugim parom oko 25W izlazne snage. U posljednji primjerak ugrađeni su BLY88C i BLY89A čime se također dobiva oko 25W izlazne snage. Primopredajnik se može napajati istosmjernim naponima u rasponu od 11 do 15V.

communicator_v106c_emc_intech_01

Prema servisnim naljepnicama na kućištima primopredajnika moglo bi se zaključiti da su isti bili namijenjeni za kopnene (obalne) pomorske službe. Ispisane su izlazne snage predajnika u rasponu 11-26W i radni kanali na frekvencijama 164,225; 164,425 i 164,429 MHz. Uvidom u vrijednosti ugrađenih kristala izračunali smo da su svi kanali zapravo namješteni na radnu frekvenciju 163,650 MHz, no u konačnici opet su sve ove frekvencije van frekvencijskog područja brodskih kanala koje je danas u upotrebi. Bez obzira na tu činjenicu puno pokazatelja upućuje kako je primopredajnik talijanskog proizvođača EMC “V. 106 c” modifikacija brodskog primopredajnika američke tvrtke INTECH vjerojatno također oznake V 106 koji su razvijeni u 1970-im godinama. Kako god bilo, sada nema smisla istraživati pomorske zakone Italije iz 1970-tih godina kako bi se utvrdilo koje su riječne i pomorske frekvencije tada bile dozvoljene, no vrlo je moguće da je netko ove primopredajnike izmjenom kristala kasnije prenamijenio i za drugu upotrebu, npr. u taksijima.

communicator_v106c_emc_intech_03

Primopredajnik “Communicator V. 106 c” izveden je na tri tiskane pločice:

  • PCB sa elementima mikrofonskog pojačala i modulatora za predajnik, te oscilatora i umnoživača frekvencije za prijemnik i predajnik
  • PCB sa elementima prijemnika i NF pojačala
  • PCB sa elementima izlaznog stupnja predajnika

Od indikacijskih elemenata na pločicama nalazimo:

  • kristale za 17,3462 MHz (2. lokalni oscilator prijemnika), 48,91666 MHz (RX) i 18,18333 MHz (TX)
  • kristalni filtar za 16,9 MHz (1. MF)
  • integrirane krugove UA2136PC (trostruko MF pojačalo, limiter i kvadraturni FM detektor)
  • integrirani krug TBA810AS (NF pojačalo 4W)
  • integrirani krug LM301 (operacijsko pojačalo, mikrofonsko pretpojačalo)

communicator_v106c_emc_intech_06

communicator_v106c_emc_intech_09

communicator_v106c_emc_intech_12

Na osnovu ovih elemenata možemo izračunati slijedeće:

  • PREDAJNIK – osnovna frekvencija kristala (18,18333 MHz) umnožava se devet puta kako bi se dobila radna frekvencija (163,650 MHz) koja se pojačava u 4-stupanjskom VF pojačalu. FM modulacija osnovnog oscilatora vrši se mikrofonskim signalom pojačanim integriranim krugom LM301.
  • PRIJEMNIK – Osnovna frekvencija kristala (48,91666 MHz) umnožava se tri puta (146,750 MHz) te se miješa sa filtriranim i pojačanim ulaznim RF signalom kako bi se dobila prva međufrekvencija od 16,9 MHz (146,750 + 16,900 = 163,650 MHz). 1. MF filtrira se kristalnim filtrom, a nakon toga stvari postaju malo nejasne. Naime, vidi se kako nakon kristalnog filtra slijedi integrirani krug UA2136PC što bi značilo kako se već nakon prve MF vrši FM demodulacija. Ipak, tu je i kristal frekvencije 17,3462 MHz što ukazuje na drugi lokalni oscilator, odnosno drugo miješanje. To drugo miješanje rezultiralo bi međufrekvencijom od od 446,2 kHz što je razlika za 8,8 kHz od standardne druge MF 455 kHz. Još više zbunjuje što su u prijemnik ugrađena dva ista integrirana kruga UA2136PC. Moguće da se MF pojačala jednog integriranog kruga koriste za pojačanje 1. MF, a drugi integrirani krug iskorišten je cijeli te se koristi za pojačanje 2. MF te limitiranje amplitude i demodulaciju. No isto tako je moguće da i druga MF iznosi upravo 446,2 KHz ili je drugi lokalni oscilator vanjskim elementima (trimer kondenzatori s bočne strane) podešen na 455 MHz. Također, razlika frekvencije od 8,8 kHz asocira na audio frekvenciju na kojoj rade sigurnosni podmorski lokatori (u slučaju potapanja broda ili zrakoplova) no dok ne pronađemo podatkovne stranice za integrirani krug UA2136PC ili elektroničku shemu našeg primopredajnika o ovome možemo samo nagađati. Na kraju lanca prijemnika nalazi se NF pojačalo bazirano na TBA810AS sa elementina prigušivača šuma (squelch).

communicator_v106c_emc_intech_08

Bolji pogled na PCB sa elementima prijemnika i NF pojačala sa prigušivačem šuma (squelch).

communicator_v106c_emc_intech_11

communicator_v106c_emc_intech_13

Bolji pogled na PCB sa elementima izlaznog stupnja predajnika.

communicator_v106c_emc_intech_10

Bolji pogled na PCB sa elementima mikrofonskog pojačala i modulatora za predajnik, te oscilatora i umnoživača frekvencije za prijemnik i predajnik.

communicator_v106c_emc_intech_07

communicator_v106c_emc_intech_14

Elektronička izvedba sklopovlja primopredajnika  Communicator V. 106 c EMC-INTECH izgleda više kao neki uradak iz samogradnje nego tvornički primjerak. Upotrijebljeni su samo standardni lako dobavljivi elektronički elementi, nije se pretjerivalo sa minijaturizacijom, a izvedba svih zavojnica je vrlo jednostavna, na plastičnim tijelima sa umetnutom feritnom jezgricom. Samo MF transformator mješača nalazi se u metalnom oklopu. Svaki malo spretniji radio-amater samograditelj mogao bi kopirati čitav primopredajnik i izradi ga u samogradnji, a najveći problem možda bi predstavljala izrada tiskanih pločica sa dvostrukom štampom. Kontrole su također minimalne, samo dva potenciometra, jedan za jačinu zvuka i drugi za squelch. Sklopka za prebacivanje kristala može se spojiti ukoliko se želi raditi na više kanala. Ipak, za sad nam ostaje nepoznanica koja je uloga drugog integriranog kruga UA2136PC koji u sebi sadrži trostruko MF pojačalo, limiter i kvadraturni FM detektor. Istina da možda ne bi bilo odviše teško nacrtati taj dio elektroničke sheme i provjeriti signale na pinovima integriranih krugova, no, možda ipak u međuvremenu nabasamo na originalnu elektroničku shemu ili pak nabavimo kakvu flotu brodova gdje bi nam onda ovi primopredajnici mogli ponovno postati zamimljivi za daljnje razmatranje 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.