VHF primopredajnik AUTOPHON SE 129


Danas je nabavljen VHF FM ručni primopredajnik švicarske tvrtke Autophon, oznake SE 129 iz 1991. godine. Tvrtka Autophon AG osnovana je 1922. godine i tijekom svojeg postojanja bavila se proizvodnjom komercijalnih radio i TV prijemnika, te žičnih i bežičnih telekomunikacijskih uređaja i opreme za vojne i civilne potrebe. Autophon AG je do 1987. godine prerasla u najveću telekomunikacijsku tvrtku u Švicarskoj, te iste godine dolazi do njenog spajanja sa drugim srodnim tvrtkama u Autophon Holding AG. Primopredajnik SE 129 nastao je na temelju primopredajnika HFE 165 kojega je 1984. na tržište uvela njemačka tvrtka Bosch. Vrlo slične primopredajnike na tom istom dizajnu od 1986. godine proizvodila je njemačka tvrtke AEG pod nazivom AEG Olympia Teleport K, a od 1987. godine i njemački Teletron pod nazivom T-129.

 

 

Primopredajnik Autophon SE 129 radi u frekvencijskom opsegu 160-174 MHz na dva kristalima kontrolirana kanala, a u našem je slučaju ugrađen par kristala za jedan simpleks kanal na frekvenciji 170,025 MHz. Autophon SE 129 se napaja za njega dizajniranom Ni-Cd baterijom 7,5V/500mAh, ima ugrađen modul za selektivni tonski poziv (5-tonski CTCSS), a predajnik mu je izlazne snage 2,5W.  

 

 

Autophon SE 129 je vrlo jednostavan za upotrebu. Ima samo jednu sklopku sa pet položaja: u sredini je uređaj isključen, a prema oznakama I i II uređaj se uključuje na prvi ili drugi radni kanal i ujedno podešava na jednu od dvije predefinirane razine jačine zvuka (tiho ili glasno) za svaki od ta dva radna kanala. Sa bočne strane je PTT tipka, te dvije dodatne tipke za kontrolu selektivnog tonskog poziva. Na prednjoj strani je ugrađena LED za kontrolu napona baterije.

 

Poluprozirna plava folija je maska za lakše lociranje komponenti koje su ključne za podešavanje i servisiranje primopredajnika.

 

Komponente primopredajnika Autophon SE 129 montirane su na dvije tiskane pločice: na jednoj su sklopovi prijemnika i predajnika, a na drugoj su komponente CTCSS kodera/dekodera (selektivni tonski poziv). Većina tranzistora, otpornika i kondenzatora su SMD komponente montirane na jednu stranu dvostrano štampane pločice, dok su na drugoj strani uglavnom induktiviteti, VF transformatori, filtri, tranzistori snage, konektori i modularni sklopovi (squelch, NF pretpojačalo prijemnika i mikrofonsko pojačalo predajnika).

 

 

Kao što smo već opisivali u našim objavama, analogni CTCSS sistem slanja 5-tonskih kodova služi za aktiviranje audio izlaza samo kod onih radio uređaja koji su podešene na taj isti tonski kod. Na taj način stanica na prijemu ne mora slušati sav promet na kanalu već samo onaj koji je upućen izravno njoj. Govorni audio opseg koji se šalje u modulator predajnika ograničen je na 300 – 3000 Hz, tako da se za CTCSS frekvencijske kodove koristi opseg ispod govornog cca 67-254 Hz. Ukratko rečeno CTCSS/DCS je sustav koji omogućuje otvaranje prigušivača šuma (squelch) na prijemniku stanice, samo u slučaju kada je prethodno primljen CTCSS tonski kod na koji je ta stanica podešena. Tu treba biti svjestan činjenice da CTCSS/DCS nije nikakav sistem zaštite koji bi onemogućavao drugim postajama da primaju poruke koje nemaju odgovarajući kod, već se ovim sustavom samo omogućuje prijemnoj stanici da se (ukoliko to želi) zaštiti od slušanja neželjenih poruka.

 

Kodiranje tonova u CTCSS koderu/dekoderu vrši se kombinacijom kratkospojnika koji se poput integriranog kruga umeću u podnožnje na pločici.

 

Prijemnik Autophona SE 129 je dvostruki superheterodin sa međufrekvencijama na 21,4 MHz i 455 kHz, a predajnik ima tri stupnja VF pojačanja (uključujući i pojačalo u stupnju za umnožavanje frekvencije). Overtonska frekvencija prijemnog kristala iznosi 74,3125 MHz, a overtonska frekvencija predajnog kristala je 42,50625 MHz. Kako se iz ovih osnovnih frekvencija umnožavanjem i miješanjem frekvencija na kraju dobiju modulirani predajni i demodulirani prijemni signali prikazano je na priloženoj blok shemi.

 

 

Jedna specifičnost kod našeg predajnika je način postizanja frekvencijske modulacije (FM) nosećeg signala. Naime, kod našeg predajnika se zapravo vrši fazna modulacija (PM) oscilatora predajnika da bi se u konačnici kao krajnji rezultat dobila frekvencijska modulacija (FM) izlaznog VF signala. Fazna modulacija se uglavnom koristi kod VHF i UHF predajnika kod kojih se noseća frekvencija generira u kristalnom oscilatoru. Pod utjecajem NF modulacijskog signala noseća frekvencija će se vrlo malo fazno modulirati (za svega nekoliko radijana), no ukoliko se ta frekvencija kasnije umnožava (kao u našem slučaju četiri puta), umnožiti će se i fazne devijacije što će u konačnici prouzročiti frekvencijsku devijaciju nosećeg signala. Kod čiste frekvencijske modulacije devijacija je proporcionalna samo naponu modulirajućeg NF signala, dok je frekvencijska devijacija nastala od fazne modulacije proporcionalna i naponu i frekvenciji modulirajućeg NF signala. Pri tome frekvencija modulirajućeg NF signala ne utječe na konačnu veličinu frekvencijske modulacije linearno, već se ona povećava za 6 dB po oktavi. S obzirom da mi želimo zadržati frekvencijsku modulaciju linearnu modulirajućem NF signalu, u NF pojačalo (mikrofonsko pojačalo) potrebno je ugraditi audio filtre sa frekvencijskom karakteristikom gušenja od 6 dB po oktavi čime se poništava frekvencijski utjecaj modulirajućeg signala na porast modulacije od tih 6 dB po oktavi.

 

Na natpisnoj pločici označno je koje verzije modula su ugrađene u naš primopredajnik.

Najmanji razmak između dva radna kanala nije označen (25, 20 ili 12,5 kHz) vjerojatno jer je aktivan samo jedan kanal, no za manji kanalni razmak potrebno je i više ograničiti FM devijaciju kako se širine kanala ne bi preklapale.

Slijedeća je oznaka PM ili FM: u našem slučaju vrši se PM modulacija oscilatora predajnika, za što je potrebno nelinearno mikrofonsko pojačalo sa frekvencijskom karakteristikom gušenja 6 dB po oktavi (kao što smo objasnili u tekstu). U slučaju čiste FM modulacije bio bi ugrađen modul linearnog mikrofonskog pojačala.

Oznaka UB ili OB odnosi se na frekvencijski opseg na koji su podešeni filtri primopredajnika. Naš primopredajnik radi na OB opsegu 160-174 MHz, no može se prilagoditi i za rad na nižem UB opsegu 146-160 MHz.

Postoje inačice predajnika sa izlaznim VF stupnjem snage 1W ili kao što je naš slučaj snage 2,5W.

Na kraju vidimo da su ugrađeni kristali za jedan radni kanal na 170,025 MHz. Zanimljivo je da na kristalima piše njihova overtonska ali i radna frekvencija koja se dobije umnažanjem.

 

Ovime smo upoznali jedan nešto moderniji kristalni primopredajnik namijenjen za potrebe javnih službi i civilnih poduzeća. Ovaj konkretan primopredajnik vjerojatno je bio namijenjen za potrebe državne željeznice. Dvije stvari karakteristične su za radio uređaje koji su namijenjeni za široku upotrebu osobama koje nisu od radio struke: što čvršće i robusnije kućište te što jednostavnije i samo najosnovnije kontrole. Suprotno njima, od radio-amaterskih primopredajnika očekuje se što više različitih kontrola na prednjoj ploči uređaja kako bi se uvijek mogao podesiti i izvući maksimum kvalitete signala. No, kad bi izveli na prednju ploču samo trimer potenciometre koji se nalaze na ploči primopredajnika Autophon SE 129 dobili bismo radio uređaj zavidnih mogućnosti podešavanja, od korekcije frekvencije, devijacije i izlazne snage predajnika, do podešavanja squelcha te RF i NF pojačanja prijemnika, da ne spominjemo priključnice za vanjski mikrofon, zvučnik ili napajanje. Gotovo je šteta što je ovako kvalitetan primopredajnik morao biti ovako skromno opremljen kontrolama, no bolje i to nego da šef nekog gradilišta ima stalni problem sa koordinacijom radova i strojeva jer bi neki radnik svako malo greškom ili slučajno pritisnuo neki krivi gumb na svojem radio primopredajniku 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.