Ampermetar Pekly M39164


Danas je nabavljen stolni ampermetar francuske tvrtke Pekly iz 1970-tih godina.

Tvrtka Pekly osnovana je 1921. godine i od samih početaka poznata je po proizvodnji  električnih mjernih uređaja kao što su voltmetri, ampermetri, ommetri, multimetari, senzori i galvanometri. Tijekom svojeg razvoja tvrtka Pekly je postepeno širila svoju ponudu preko kupnje ili preko suradnje sa drugim srodnim francuskim tvrtkama (Brion Leroux, Exaprecis, Bristol Meci, Seud, Guerpillon), te se u konačnici sredinom 1980-tih spojila sa tvrtkom Erte u današnju kompaniju Bowen. Kompanija Bowen nudi mjerne uređaje, upravljačke sustave, senzore, radio i optičku komunikacijsku opremu te sustave napajanja za primjenu u industriji, prijevoznim sredstvima (zrakoplovstvo, željeznica, mornarica), energetici i obrani. Na svim tim područjima i dalje ostvaruje aktivna partnerstva i suradnju sa drugim srodnim domaćim i stranim tvrtkama (Thales, Eads, Schlumberger, Dassault, Siemens i druge).   

Ampermetar Pekly jednostavan je mjerni instrument za mjerenje istosmjerne ili izmjenične električne struje jakosti do 5 A. Kao što se vidi sa slika ima pet mjernih područja koja se biraju premještanjem mjernog kabela u odgovarajuću utičnicu. Na skali su otisnuti simboli koji označavaju osnovne karakteristike ampermetra: instrument sa pomičnim svitkom i sa ugrađenim ispravljačem namijenjen za mjerenje istosmjerne ili izmjenične struje u frekvencijskom opsegu 25-1000 Hz, indeksa klase (razreda točnosti) 1,5 za istosmjerna mjerenja ili 2 za izmjenična mjerenja,  ispitni napon izolacije 2 kV (što odgovara nazivnom izolacijskom naponu od 650 V), predviđen za rad u kosom položaju pod nagibom 45° i u temperaturnom području 15-25°C.    

Iz svega je jasno da se ne radi o nekom posebno preciznom laboratorijskom instrumentu već je isti zahvaljujući velikoj i preglednoj skali primarno namijenjen za opća pogonska ili pokazna mjerenja kao na primjer na nastavu u školskim edukacijskim kabinetima.

Ampermetar se sastoji od svega nekoliko komponenti pa smo nacrtali njegovu električnu shemu. Ono što bi mogli navesti kao specifično za ovaj ampermetar to su ugrađene zaštite od prevelike struje i napona zbog kojih bi moglo doći do pregaranja zakretnog svitka ili mjernih shuntova. Mjernom svitku su vezane dvije antiparalelno spojene diode koje ograničavaju napon na njemu, dok četiri rastalna osigurača štite shuntove i mjerni svitak od prevelike struje na pojedinim mjernim opsezima. Interesantna je i izvedba samih rastalnih osigurača. Naime, pored svakog podnožja nalazi se mali kalem sa žicom koja je napravljena od materijala i debljine odgovarajuće za svaki pojedini opseg. Ukoliko dođe do pregaranja pojedinog osigurača, jednostavno se između kontakata zalemi novi komadić žice odmotan sa kalema. Sve ovo upućuje da je instrument zamišljen za školske, odnosno edukacijske svrhe gdje često dolazi do pogrešaka prilikom spajanja instrumenta u strujne krugove i gdje se onda traži brza i jeftina zamjena zaštitnih osigurača.  

Prilikom mjerenja izmjenične struje ista se prvo transformira na efektivnu vrijednost jednaku istoj jačini istosmjerne struje, a zatim se punovalno ispravlja diodnim mosnim ispravljačem i filtrira kondenzatorom. Unatoč tome, zbog različitog prijenosnog omjera transformatora (gubici), ova transformacija izmjenične struje nije linearna u cijelom opsegu skale. Stoga se koriste dvije skale, jedna linearna za istosmjernu i druga nelinearna za izmjeničnu struju, gdje obje imaju iste maksimalne vrijednosti na svakom opsegu.

Transformator i diodni mosni ispravljač za izmjeničnu struju.
Sklopka za odabir vrste mjerenja: istosmjerna ili izmjenična struja.
Kalemi na kojima je namotana rezervna rastalna žica za osigurače.
Instrument sa zakretnim svitkom i permanentnim magnetom.

 

Ampermetar Pekly M39164 ima sve odlike školskog mjernog instrumenta. Kućište je čvrsto i stabilno za sigurno korištenje na radnom stolu ali i dovoljno lagano da se po potrebi može lako prenositi. Skala je velika, pregledna i jasno označena, jednako kao i priključnice za mjerne opsege. Nepažljivim ili nestručnim rukovanjem ovakav instrument bi se lako mogao nepovratno uništiti pa je opremljen zaštitnim osiguračima i diodama. Točnost instrumenta nije velika ali to za školske eksperimente i nije od velikog značaja. Ovakav ampermetar može se sasvim zadovoljavajuće koristiti i u većini elektroničkih ili električarskih radionica na mjerenjima gdje pogreška od 1,5 – 2% nije kritična.

Naš primjerak instrumenta doživio je mnogobrojne električne šokove te smo ga zatekli sa pregorenim i neadekvatno nadomještenim osiguračima kao i sa jednim potpuno pregorenim shuntom. Nedostaje mu i zaštitni poklopac sa zadnje strane, vjerojatno izgubljen tijekom čestih krpanja osigurača. Unatoč tome sam zakretni svitak mjernog instrumenta je preživio pa ovaj ampermetar nije nepopravljiv i lako ga je dovesti u punu funkciju. A s obzirom da se radi o lijepom, kompaktnom, stabilnom i preglednom stolnom ampermetru vrlo praktičnom za eksperimentalni rad to ćemo onda vjerojatno jednom i učiniti 🙂       

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.