Naponski pretvarač za vojni prijemnik R-250M2


Danas je nabavljen naponski pretvarač (napajanje) za ruski vojni kratkovalni radio prijemnik R-250M2 (P-250M2) iz 1960-tih godina. R-250 serije ruskih vojnih prijemnika proizvodile se u razdoblju od 1949. do 1981. godine i to su bili jedni od najuspješnijih i najraširenijih ruskih prijemnika toga razdoblja. Osim u kopnenoj vojsci (oznake R-250, R-250M, R-250M2, R-250M2T) i mornarici (oznake R-670 “Sirena”) koristili su se i za potrebe ruskih tajnih službi (oznaka “Kalina”), MUP-a i drugih državnih ministarstava, zatim za potrebe ruskih znanstvenih organizacija, raznih civilnih službi i u konačnici u radioamaterskim klubovima. Prijemnici serije R-250 su dvostruki superheterodini (prva MF promjenjiva) bazirani na 20 elektronskih cijevi, pokrivali su frekvencijski opseg 1,5-25,5 MHz (neke inačice do 33,5 MHz), a radili su sa AM, SSB i CW modulacijama.

 

 

Prijemnicima serije R-250M2 za rad je potrebno vanjsko napajanje od 6,3V/8A za grijanje cijevi i 160V/120mA za anodne napone. Svaka inačica prijemnika imala je i svoju inačicu napajanja (pretvarača). Starije inačice bile su sa vibratorom, a novije (poput naše) sa tranzistorima. Pretvarači su se radili za istosmjerne (akumulatorske) ulazne napone od 6V i 12V te izmjenični mrežni napon 220V, s time da transformator bilo moguće preklopiti i na ulazni napon 127V čime je prijemnik bio upotrebljiv i u slučaju rata na teritoriju SAD-a ili Japana.

 

 

Naša inačica pretvarača radi sa ulaznim istosmjernim naponom od 6V (kod punog akumulatora ulazni napon u pretvarač iznosi 6,38V), pri čemu taj napon izravno služi i za grijanje elektronskih cijevi, a u pretvaraču se generira samo pozitivni anodni napon 160V (točna vrijednost izlaznog napona iz pretvarača može varirati u rasponu 150-165V) uz maksimalnu jakost struje 120 mA. S obzirom da se cijeli pretvarač R-250M2 sastoji od ukupno dvadesetak komponenti nacrtali smo njegovu električnu shemu i raspored komponenti unutar kućišta.

 

 

Pretvarač R-250M2 sastoji se od tranzistorskog oscilatora pravokutnog napona frekvencije oko 5 kHz sa transformatorom T1, koji napaja primar izlaznog naponskog transformatora pretvarača T2. Izlazni napon sa sekundara T2 ispravlja se u punovalnom mosnom ispravljaču, nakon čega se filtrira pomoću prigušnica i kondenzatora te šalje na izlazni pin konektora kojim se pretvarač spaja sa prijemnikom.

 

 

S obzirom na svojevremenu raširenost te veliki broj proizvedenih inačica ruskih radio prijemnika serije R-250 kao i pripadajućih pretvarača ne čudi što se i na našem stolu našao jedan primjerak te stare vojne tehnologije. Šteta što u kompletu sa pretvaračem nije nabavljen i sam prijemnik ali zato nam je ova kasna inačica pretvarača pružila lijep uvid u tehniku napajanja na samom prelasku iz cijevne i vibratorske na danas sveprisutnu tranzistorsku tehnologiju gradnje elektroničkih sklopova 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.