Frequency Meter ZETAGI C 57


Danas je nabavljen brojač frekvencije FREQUENCY METER C 57 proizvod talijanske tvrtke ZETAGI s kraja 1970-tih godina. Tvrtka Zetagi osnovana je početkom 1970-tih godina te je i danas prisutna na tržištu. Kroz čitavo razdoblje bavi se proizvodnjom elektroničke opreme, prvenstveno radio uređaja i prateće opreme za CB i radio amatere. 

Brojač frekvencije Zetagi C 57 prema tehničkim podacima pokriva mjerni opseg od 300 kHz do 50 MHz, za rad mu je potreban istosmjerni napon 12-15 V, a ulazna osjetljivost je reda 50 mV. Zetagi C 57 ciljano je namijenjen za mjerenje frekvencije na antenskim izlazima KV (CB) predajnika, te je sa stražnje strane opremljen sa dva kratko spojena SO239 antenska konektora sa čijeg spoja se beskontaktno uzima uzorak signala za mjerenje (usmjernisprežnik). U tu svrhu izlazna snaga predajnika treba biti u rasponu 1-50W. Pored SO239 konektora nalazi se i RCA konektor preko kojeg je mjereni signal moguće izravno dovesti na ulaz brojača frekvencije, a minimalna razina istog treba biti 50 mV. Zetagi C 57 ima sedam znamenki za prikaz vrijednosti frekvencije, odnosno rezoluciju od 10 Hz.

Princip rada svakog mjerača frekvencije nije teško shvatiti te smo ga već opisali u nekoliko naših objava. Ulazni mjereni signal prvo se po potrebi amplitudno ograničava, pojačava i oblikuje u signal što sličniji pravokutnom sa jednakim amplitudama. Kao što se vidi na blok shemi Zetagi C 57 ima u svom ulaznom krugu diodni ograničavač amplitude idvostupanjsko tranzistorsko pojačalo nakon čega se signal dovodi na logička NOT vrata ili invertere. U ovom posljednjem stupnju često se koriste Schmittovi okidači kako bi se sinusni signal pretvorio u pravokutni na koji neki brojači bolje reagiraju, no u našem slučaju upotrijebljen je obični Hexinverter 74LS04 kod kojeg se koriste samo dva redno vezana invertera sa otpornikom u negativnoj povratnoj vezi čime ostvaren stupanj linearnog neinvertirajućeg pojačala za odvajanje (bufer).

Tako obrađeni ulazni signal dovodi se na vrata (gate) za koja je upotrijebljen dvostruki JK flip-flop 74LS73. Uloga vrata je da ulazni signal prekidaju u točno određenim jednakim vremenskim intervalima (u našem slučaju 0,4 s) tako u svakom intervalu bude propušten određeni broj perioda signala, a što je ovisno o frekvenciji ulaznog signala.

Za otvaranje i zatvaranje vrata (koja u tom ritmu prekidaju ulazni signal) služi generator pravokutnog napona. Kad je napon prisutan (HIGH, logička 1 ili 5 V) vrata su otvorena, a kad napona nema (LOW, logička 0 ili 0 V) vrata su zatvorena. Generator pravokutnog napona bazira se na digitalnom djelitelju frekvencije TC 4521 koji u našem slučaju frekvenciju kristalnog oscilatora od 5,2428 MHz (5 242 800 Hz) dijeli sa 220, 221 i 222 čime se dobiju pravokutni signali frekvencija 5 Hz, 2,5 Hz i 1,25 Hz. Osnovni upravljački signal za vrata i brojače je frekvencije 1,25 Hz, dok preostali signali služe za kreiranje različitih odnosa između vremena trajanja HIGH i LOW razine signala (dutycycle), te za invertiranje tih signala kako bi se dobili potrebni impulsi za upravljanje i sinkronizaciju brojača sa vratima (latch, reset).

Kao brojači frekvencije koriste se dva decimalna brojača sa BCD izlazima, od kojih TC 5032 pokriva 6 znamenki, a HEF 4518 jednu znamenku (MHz x 10). Izlaz svakog brojača vezan je na konvertere BCD signala na signale kojima se izravno upravlja 7-segmentnim LED pokazivačima (TC 5022, HEF 4511).

Testovi našeg primjerka brojača frekvencije Zetagi C 57 pokazali su neka odstupanja od tvorničkih podataka. Frekvencijski opseg u kojem je mjerenje frekvencije dovoljno točno nalazi se u granicama 500 kHz do 47 MHz (tvornički je deklarirano 300 kHz do 50 MHz). Ulazna osjetljivost je promjenjiva te je veća za više frekvencije i manja za niže frekvencije. Tako deklariranih 50 mV (od vrha do vrha) vrijedi za frekvencije više od 3 MHz dok je za točno mjerenje nižih frekvencija potrebna veća amplituda ulaznog signala i ona na krajnjih 500 kHz iznosi čak 3 Vpp. Jednako tako za najviše frekvencije od 47 MHz dovoljna je razina signala od 25 mVpp.

Kad se sve zbroji možemo zaključiti da je Zetagi C 57 sasvim pristojan mjerač frekvencije za CB i amaterske KV opsege te nije čudo da digitalne pokazivače frekvencije koji se baziraju na integriranom krugu TC 5032 (Toshiba) nalazimo ugrađene na više modela japanskih tvorničkih KV primopredajnika s kraja prošlog stoljeća.

Moderni brojač frekvencije karakteristika sličnih kao naš Zetagi C 57 danas je moguće nabaviti već po cijeni ispod $10 no precizni laboratorijski funkcijski brojači primjerice sa rezolucijom od 1 Hz punom mjernom opsegu do nekoliko desetaka GHz (11 znamenki) lako dostižu cijene i preko $5000. Svatko će naravno odabrati brojač frekvencije sukladno svojim potrebama i mogućnostima no na primjeru Zetagi C 57 vidjeli smo da i najjeftiniji brojači mogu sasvim dobro obavljati svoj posao, naravno unutar svojih (deklariranih) ograničenja 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.