Sweep generator Wandel Goltermann WZ-6


Danas je nabavljen Sweep generator tvrtke Wandel Goltermann pod oznakom WZ-6 iz 1970-tih godina.

wandel_goltermann_wz6_01

wandel_goltermann_wz6_04

Tvrtka Wandel & Goltermann osnovana je 1923 godine sa interesom na području radio tehnike i telefonije što je uglavnom uključivalo izradu radio prijemnika i održavanje automatskih telefonskih centrala koje su u to vrijeme počele zamjenjivati ručne telefonske centrale. U 1940-tim godinama Wandel & Goltermann proizvodi alarmne sustave i telemetrijske odašiljače. Nakon rata tvrtka se težišno orijentira na popravak radio prijemnika, a zatim započinje proizvodnju i vlastitih radijskih prijemnika pod oznakama „Musikant“ i „Tonkünstler“. Krajem 1940-tih godina Wandel & Goltermann započinje proizvodnju radija za automobile („Zikade“) te audio sustava za autobuse i vlakove.

wandel_goltermann_wz6_06

Prvi mjerni uređaj specijaliziran za mjerenja u radio tehnici tvrtka Wandel & Goltermann predstavila je 1948. godine, a radilo se o mjeraču harmoničnih izobličenja KLM-0. Koristio se za mjerenje čistoće signala iz testnih generatora signala te za mjerenje kvalitete zvuka u radio prijenosu. Istovremeno je tvrtka predstavila i svoj generator signala KMG-1.

wandel_goltermann_wz6_02

Na ova dva područja proizvodnje je tvrtka tijekom 1950-tih i 1960-tih godina stvorila snažnu tržišnu poziciju praćenu stalnim širenjem tvrtke. Do kraja 1960-tih već je bila organizirana u tri odjela proizvodnje. Prvi odjel bavio se razvojem i proizvodnjom mjerene opreme za telekomunikacije, te elektroakustikom koja je uključivala radio uređaje za automobile i audio sustave za autobuse i vlakove. Drugi odjel bavio se ugradnjom i održavanjem telefonskih centrala, a treći odjel je bio servis i trgovina opreme za radio, televiziju i gramofone. U 1960-tim godinama također dolazi i do velikog prodora tvrtke na međunarodna tržišta u Europi i Americi.

wandel_goltermann_wz6_03

Rast i širenje tvrtke na svjetska tržišta nastavlja se u 1970-tim godinama, no u 1980-tim godinama, prelaskom vlasništva tvrtke na novu obiteljsku generaciju, rast tvrtke počinje usporavati, s jedne strane zbog sve jače globalne konkurencije, a s druge strane zbog potrebe praćenja sve bržeg uvođenja novih tehnologija u telekomunikacijama. Unatoč tome, do kraja 1990-tih godina tvrtka Wandel & Goltermann i dalje vodi vrlo uspješno poslovanje sa svojih pet proizvodnih sjedišta te razgranatom prodajnom i servisnom mrežom u zemlji i svijetu sa 1600 zaposlenika.

wandel_goltermann_wz6_05

Godine 1999. tvrtka Wandel & Goltermann udružuje se sa američkom tvrtkom Wavetek (Wavetek Wandel Goltermann), a dvije godine kasnije slijedi spajanje sa tvrtkom TTC u novo ime Acterna. Godine 2005. pak Acternu preuzima JDSU, te tvrtka Acterna /JDSU i danas proizvodi mjerne uređaje i opremu za telekomunikacije, uključujući radio, optičku i lasersku tehnologiju.

wandel_goltermann_wz6_07

Sweep generator je generator RF sinusnog signala koji ima mogućnost automatske promjene izlazne frekvencije signala pri čemu je ta promjena stalno ponavljajuća određenom brzinom u određenom frekvencijskom opsegu. Naziv sweep generator (ili vobler) dolazi od engleske riječi “sweep” ili njemačke riječi “wobbel”, što bi u nekom elektronici prilagođenom prijevodu imalo značenje nečeg što se stalno ponavljajuće kreće od jedne krajnje točke do druge i natrag. Mogli bi takav generator nazvati “skenirajući” ili generator s automatskom linearnom promjenom frekvencije, no uvriježen je engleski naziv “sweep generator” pa ćemo i mi ostati na tom terminu.

O sweep generatoru Wandel Goltermann WZ-6 nismo uspjeli pronaći nikakve podatke, no napravljen je u modularnoj tehnici što donekle olakšava shvaćanje njegovog principa rada. Sweep generatori se u osnovi sastoje od dva oscilatora. Glavni oscilator proizvodi izlazni RF signal, a sweep oscilator linearno upravlja promjenom frekvencije glavnog oscilatora.

U najjednostavnijoj izvedbi glavni oscilator izveden je kao naponski kontroliran oscilator (VCO), dok sweep oscilator proizvodi pilasti naponski oblik upravljačkog signala. Na taj način frekvencija glavnog VCO-a linearno se mijenja od neke najniže do neke najviše vrijednosti (kako raste napon), zatim frekvencija padne na početnu vrijednost (u trenutku kad pilasti napon s maksimalne vrijednosti padne nanulu)  i taj proces se dalje stalno ponavlja.

wandel_goltermann_wz6_14

Nešto složeniji je heterodinski tip sweep generatora. Ovdje glavni oscilator radi na jednoj frekvenciji (po želji ručno odabranoj), a sweep oscilator je izveden kao VCO upravljan pilastim naponom. Frekvencije ova dva oscilatora miješaju se u mješaču te kao rezultat dobijemo zbroj ili razliku stalne frekvencije glavnog oscilatora i promjenjive frekvencije sweep oscilatora.

Ovdje u oba slučaja govorimo o elektronički kontroliranom glavnom oscilatoru (pomoću napona ili frekvencije), no kontrola glavnog oscilatora može biti i mehanička – pomoću elektromotora na čiju osovinu je vezana osovina promjenjivog kondenzatora titrajnog kruga glavnog oscilatora. Ovdje se obično elektromotor okreće nekom stalnom brzinom u jednom smjeru jer je promjenjivi kondenzator izveden tako da se može okretati puni krug.

wandel_goltermann_wz6_08

Kad gledamo izvedbe sweep generatora kroz povijest primijetiti ćemo da oni (zbog uštede i cijene) nisu uvijek građeni kao kompletni uređaji.  Od polovice prošlog stoljeća bili su popularni “vobleri” koji su imali samo glavni oscilator izlaznog signala – VCO pa im je bio potreban dodatan vanjski izvor upravljačkog napona (poseban sweep generator) da bi VCO stalno mijenjao frekvenciju. U tu svrhu obično se koristio generator pilastog napona 50 Hz kojeg je imala većina osciloskopa toga doba, što je bilo praktično jer su se vobleri i koristili u kombinaciji sa osciloskopom za snimanje različitih frekvencijskih karakteristika.

Također, radili su se i sweep generatori koji nisu imali glavni oscilator već samo sweep oscilator. Ovakvi uređaji bili su prilagođeni za spajanje sa nekim kompatibilnim RF signal generatorom kojemu se tada elektronički upravlja promjenom frekvencije.

wandel_goltermann_wz6_09

Ako pogledamo prednju ploču sweep generatora WZ-6 vidimo da ima ulaznu priključnicu, mjerni instrument, selektivnu sklopku te filtre za odabir ulaznog RF signala iz nekog vanjskog generatora signala (na sklopki su redom oznake modela generatora RF signala tvrtke Wandel Goltermann iz 1950-tih i 1960-tih godina). Nakon toga slijede kontrole sweep oscilatora.  Sa zadnje strane su također priključnice za signal generatore tvrtke Wandel Goltermann sa ugrađenim elektroničkim sklopkama za vanjsku kontrolu frekvencije kao i priključnice za relejne sklopke (okidače) kao posebne uređaje. Sve ovo upućuje na to kako se ovdje radi o specijaliziranom uređaju koji služi kao dodatak postojećim generatorima RF signala tvrtke Wandel Goltermann, odnosno radi se o sweep generatoru koji nema vlastiti glavni oscilator već se po potrebi spaja u mjerni set sa kompatibilnim signal generatorima i mjeračima signala tvrtke Wandel Goltermann, kao što je i već objavljeni Generator RF signala Wandel Goltermann TFPS-42.

wandel_goltermann_wz6_10

WZ-6 sastoji se od petnaestak modula gdje ih pet otpada na pojasne filtre te upravljački relejni modul za odabir istih. Osim napajanja tu su još moduli ulaznog pojačala, oscilatora, udvostručivača frekvencije, diferencijalnog pojačala, atenuatora te izlazni moduli za razdiobu signala. Kod sweep generatora od velike važnosti je da amplituda izlaznog signala ostane konstantna unutar cijelog opsega promjene frekvencija, a to je kod WZ-6 vrlo vjerojatno riješeno diferencijalnim pojačalom.

wandel_goltermann_wz6_11

wandel_goltermann_wz6_12

wandel_goltermann_wz6_13

Sweep generator WZ-6 nedvojbeno spada u gornju klasu uređaja za mjerenja u RF tehnici, no s obzirom da je dizajniran isključivo za upotrebu u kombinaciji sa kompatibilnim generatorima RF signala tvrtke Wandel Goltermann teško će biti iskoristiv u prosječnoj elektroničkoj radionici. Jednom ćemo vjerojatno dobiti inspiraciju detaljnije se poigrati ovim uređajem, no u nedostatku bilo kakvih podataka vezanih uz WZ-6 to će biti prilično zamršen posao, samim time što nismo sigurni ni da li je uređaj uopće ispravan. Možda je najbolji put prvo osposobiti za rad naš Generator RF signala Wandel Goltermann TFPS-42, a zatim ga spojiti sa sweep generatorom WZ-6, jer se nekako čini da je ključni element kod toga specifična elektronička kontrola ulazno izlaznih krugova karakteristična za RF mjerne setove tvrtke Wandel Goltermann. U ovoj fazi pak će biti dovoljno odložiti TFPS-42 i WZ-6 zajedno negdje na izložbenoj polici čisto da se oba uređaja prvo malo naviknu jedan na drugoga 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.